Katedral

kyrka i ett stift där biskopen residerar
(Omdirigerad från Katedralkyrka)

Katedral (från grekiskans cathedra, "lärostol") eller domkyrka (från latinets Domus Dei, "Guds hus") är den kyrka i ett stift där biskopen residerar.

Uppsala domkyrka.
Göteborgs domkyrka.

Under framförallt romansk och gotisk tid uppfördes stora katedraler i Västeuropa. Ett utmärkande drag för katedraler är att de ofta har två kyrktorn.

En konkatedral är en katedral som med en annan katedral delar funktionen att vara biskopssäte. Ett exempel är Sankt Johannes konkatedral i La Valletta, Malta som delar funktionen med Sankt Paulus katedral i Mdina i Ärkestiftet Malta.

Domkyrkor i Sverige

redigera
 
Fasaden till Uppsala domkyrka

Svenska kyrkans domkyrkor

redigera

En domkyrka är ett självständigt och självägande rättssubjekt och har inte sorterat under någon församling; efter reformationen har domkyrkoförsamlingen firat sina gudstjänster där. Domkyrkan har haft ett eget förvaltningsorgan (domkyrkostyrelse, domkyrkonämnd, domkyrkoråd) fristående från församlingens kyrkoråd och haft en särskild befattningshavare, domkyrkosysslomannen, som haft ansvaret för dess ekonomi, skötsel och vård. De under 1900-talet tillkomna stiften i Sverige, Luleå (1904) och Stockholm (1942), har ej haft sina stiftshelgedomar i formell mening reglerade som domkyrkor, även om de har sådan benämning.

Kyrkoherden i en domkyrkoförsamling kallas domprost (utom i Kalmar och Mariestad där det tidigare stiftet respektive superintendenturen avskaffats).

Övriga domkyrkor

redigera

Domkyrkor i Finland

redigera

Evangelisk-lutherska domkyrkor

redigera
 
Uspenskijkatedralen i Helsingfors, Finland.

Finsk-ortodoxa domkyrkor

redigera

Domkyrkor utanför Sverige och Finland

redigera
Folkets frälsnings katedral i Bukarest, Rumänien är världens största östortodoxa katedral.
 
Notre-dame de Paris, Frankrike.
 
Sankt Görans katedral, Lviv, Ukraina.
 
Katedralen i Lichfield, Storbritannien.

Exempel på katedraler

redigera

Källor

redigera

Litteratur

redigera
  • Ragnhild Boström, Sveriges domkyrkor. 1952
  • Domkyrkornas förvaltning och ekonomi. Statens offentliga utredningar 1949:63

Externa länkar

redigera