Katedral

kyrka i ett stift där biskopen residerar

Katedral (från grekiskans cathedra, "lärostol") eller domkyrka (från latinets Domus Dei, "Guds hus") är den kyrka i ett stift där biskopen residerar.

Uppsala domkyrka.
Göteborgs domkyrka.

Under framförallt romansk och gotisk tid uppfördes stora katedraler i Västeuropa. Ett utmärkande drag för katedraler är att de ofta har två kyrktorn.

En konkatedral är en katedral som med en annan katedral delar funktionen att vara biskopssäte. Ett exempel är Sankt Johannes konkatedral i La Valletta, Malta som delar funktionen med Sankt Paulus katedral i Mdina i Ärkestiftet Malta.

Domkyrkor i Sverige redigera

 
Fasaden till Uppsala domkyrka

Svenska kyrkans domkyrkor redigera

En domkyrka är ett självständigt och självägande rättssubjekt och har inte sorterat under någon församling; efter reformationen har domkyrkoförsamlingen firat sina gudstjänster där. Domkyrkan har haft ett eget förvaltningsorgan (domkyrkostyrelse, domkyrkonämnd, domkyrkoråd) fristående från församlingens kyrkoråd och haft en särskild befattningshavare, domkyrkosysslomannen, som haft ansvaret för dess ekonomi, skötsel och vård. De under 1900-talet tillkomna stiften i Sverige, Luleå (1904) och Stockholm (1942), har ej haft sina stiftshelgedomar i formell mening reglerade som domkyrkor, även om de har sådan benämning.

Kyrkoherden i en domkyrkoförsamling kallas domprost (utom i Kalmar och Mariestad där det tidigare stiftet respektive superintendenturen avskaffats).

Övriga domkyrkor redigera

Domkyrkor i Finland redigera

Evangelisk-lutherska domkyrkor redigera

 
Uspenskijkatedralen i Helsingfors, Finland.

Finsk-ortodoxa domkyrkor redigera

Domkyrkor utanför Sverige och Finland redigera

Östortodoxa domkyrkor redigera

Folkets frälsnings katedral i Bukarest, Rumänien är världens största östortodoxa katedral.

Orientaliskt ortodoxa domkyrkor redigera

Romersk-katolska domkyrkor redigera

 
Notre-dame de Paris, Frankrike.
 
Sankt Görans katedral, Lviv, Ukraina.
 
Katedralen i Lichfield, Storbritannien.

Östkatolska domkyrkor redigera

Evangelisk-lutherska domkyrkor redigera

Anglikanska domkyrkor redigera

Exempel på katedraler redigera

Källor redigera

Litteratur redigera

  • Ragnhild Boström, Sveriges domkyrkor. 1952
  • Domkyrkornas förvaltning och ekonomi. Statens offentliga utredningar 1949:63

Externa länkar redigera