En stiftsstad är den ort som är säte för en biskop, har en domkyrka med domkapitel och domkyrkoförsamling och därmed utgör huvudorten för ett kyrkligt stift.

Folkkyrkorna i de nordiska länderna redigera

Folkkyrkorna i Storbritannien redigera

Se även redigera