En flodslätt, ett flodplan eller svämplan är en slätt som brukar översvämmas av en flod. Flodslätter är ofta viktiga akvifärer och har vanligen ekosystem med en stor artikrikedom.[1]

Flodslätt på Isle of Wight efter en översvämning.

Uppkomst redigera

Ett flodplan skapas då ett vattendrag genom återkommande översvämningar eroderar ner den omgivande marken till en plan yta, ofta avgränsad av brinkar.[2]

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ Nolbrant, Peter; Kling, Johan; Henriksson, Lennart. ”Vattendrag och svämplan – helhetssyn på hydromorfologi och biologi”. Världsnaturfonden. sid. 7, 14–17, 24. http://www.wwf.se/source.php/1408815/Svämplan.pdf. Läst 25 augusti 2017. 
  2. ^ Nolbrant, Peter; Kling, Johan; Henriksson, Lennart. ”Vattendrag och svämplan – helhetssyn på hydromorfologi och biologi”. Världsnaturfonden. sid. 5. http://www.wwf.se/source.php/1408815/Svämplan.pdf. Läst 25 augusti 2017.