Grenvägar är vägar som fungerar som anslutningsvägar till större vägar i ett vägnät.

Exempel på grenvägsmönster där stor väg passerar stad.
Ytterligare grenvägsexempel: väg till alternativ korsning och väg till kyrka.
Förbindelseväg

Sverige redigera

I Sverige är grenvägar en benämning som används om vissa kortare vägar i det allmänna vägnätet. De är vägar som fungerar som sidogrenar till europa-, riks- eller länsvägar.

Oftast finns de i anslutning till tätorter där "huvudvägen" dragits utanför. Grenvägsnummer har då givits åt de vägar som fungerar som huvudvägens "armar" in i tätorten, om dessa inte fungerar som bärare av något annat vägnummer som motsvarar deras betydelse. Dessa grenvägars nummer bygger på huvudvägens och har dennas nummer följt av en punkt och två siffror, till exempel "E4.04". Sådana nummer skyltas aldrig, utan är rent administrativa, utom vid vissa undantag då de skyltas som huvudvägens nummer, t.ex. E10.01 utanför Gällivare som skyltas E10.

Om en väg mynnar ut på eller korsar en annan väg i en tätort (ibland även på landsbygden), och det i det allmänna vägnätet finns en förbindelse mellan dem nära korsningen, kan denna förbindelse ha ett grenvägsnummer "X.01" (där X är ena vägens nummer). Den kan fungera som en genväg för vissa trafikanter som skall byta mellan de båda huvudvägarna.

Andra grenvägar är korta stumpar från huvudvägar till kyrkobyggnader och järnvägsstationer i deras närhet. Då är det vanligare att de bara kallas "väg" av myndigheterna. Det tycks variera en aning mellan olika län huruvida dessa oftast har grenvägsnummer eller, trots sin korthet, egna länsvägsnummer. De är aldrig grenvägar om vägen de utgår från har "för hög status", det vill säga så att de skulle bli delar av riksvägsvägnätet.

Ytterligare vägar med denna typ av numrering brukar inte benämnas grenväg utan förbindelseväg i myndighetsdokument som länsstyrelsernas vägkungörelser. Dessa kan finnas såväl på landsbygd som i tätort och är korta förbindelser mellan en stor väg och en nära passerande parallellväg, som ofta är den stora vägens föregångare på dess sträcka. Dessa vägar kan många gånger ha byggts för att man velat ha en förbindelse mellan den stora vägen och parallellvägen men inte haft någon befintlig korsande väg att utnyttja på önskad plats. Ibland kan de vara mycket korta (ett par hundra meter) och i praktiken fungera som en del av en trafikplats eller som en rondells utsträckta arm. Sådana här vägar brukar ha nummer som bygger på den mindre vägens, vilken vanligen brukar vara övrig länsväg.

Grenvägar av riksvägar och länsvägar har samma "status" som sin "moderväg". Grenvägar av europavägar, däremot, har "bara" riksvägsstatus.

Det är inte känt om "grenvägar" eller "förbindelsevägar" är en officiell term, eftersom Vägverket föredrar att kalla dem bara väg.

Skillnaden mot sekundära och tertiära länsvägar, som inte heller skyltas med nummer, är för riksvägs- och europavägsgrenvägar främst budget- och planeringsmässig. Man vill helt enkelt ta med vissa sidovägar i riksvägsbudgeten, även om de inte har egna skyltade nummer. Om de skulle räknas som länsväg skulle de kunna sluka hela länsbudgetar för utbyggnad eftersom de ofta är hårt trafikerade och ibland till och med är motorvägar.

De längsta grenvägarna är E6.20 (36 km) och E6.01 (12 km).

Norge redigera

Även i Norge finns exempel där en huvudväg kan ha sidogrenar som i viss mån anses tillhöra huvudvägen. De kan vara en parallellväg till huvudvägen, som ofta tidigare varit huvudvägen, och kallas då ofta sidetrasé. Eller så kan de vara en väg från huvudvägen till en betydelsefull plats nära vägen (exempelvis järnvägsstationer, flygplatser och hamnar) och kallas då ofta arm. De kan ibland skyltas med huvudvägens nummer, men skyltas ofta inte.

Till exempel går E6 i en förbifart genom Trondheim, och så finns en sidogren av E6 genom centrum. Sträckan Hønefoss-Sandvika anses sedan 2012 vara en 46 km lång arm av E16, sedan E16 ändrats till att passera norr om Oslo till svenska gränsen.

Lista över större grenvägar i Sverige redigera

E4.01 Jönköping: tpl A6 (E4)-Odengatan-Munksjöleden-Barnarpsgatan-Jordbrovägen-tpl Ljungarum (E4, 40). (kommunal väg)
E4.03 Mjölby: tpl Mjölby Östra (E4)-Linköpingsvägen-Kungsvägen (t. Smålandsvägen)
E4.04 Linköping: tpl Linköping västra (E4)-Malmslättsvägen-Tpl Ryd (34)-Malmslättsvägen-Storgatan-Drottninggatan (t. Sankt Larsgatan)
E4.05 Linköping: tpl Linköping norra (E4)-Bergsvägen-Västra vägen (t. Malmslättsvägen/E4.04)
E4.06 Norrköping: tpl Norrköping södra (E4)-Tpl Kneippen-Linköpingsvägen-S Promenaden (t. Östra Promenaden/Söderköpingsvägen)
E4.07 Norrköping: tpl Beckershov-N Promenaden (t. Ståthögavägen/Packhusgatan)
E4.08 Norrköping: tpl Herstaberg (E4)-Sandbyhovsrondellen-Ståthögavägen (t. N Promenaden)
E4.09 Norrköping: tpl Kneippen-tpl Beckershov-Sandbyhovsrondellen
E4.09 [a] Nyköping: Rv 53-Västerleden-Järnvägsgatan-Hamnvägen-Lennings väg-Tpl Påljungshage (E4)
E4.10 Uppsala: E4-Kungsängsleden-Kungsgatan
E4.15 Luleå: Tpl Notviken (E4) - Bodenvägen - Centrum
E4.17 Värnamo: tpl Värnamo norra (E4, 127)-Nydalavägen-Länsväg 151. (kommunal väg)
E4.19 Södertälje: tpl Moraberg (E4)-Södertälje centrum
E4.20 Uppsala, ej kvar
E4.21 Linköping: tpl Linköping östra (E4)-Mörtlösarondellen-Norrköpingsvägen-Kallerstadsrondellen (35)-Norrköpingsvägen-Nya Tanneforsvägen-Drottninggatan (t. Sankt Larsgatan)
E4.22 Nyköping: Riksväg 53 – Repslagaregatan - Östra Rundgatan -E4.09
E4.23 Helsingborg: tpl Kropp (E4, E6)-Ängelholmsleden-Hälsovägen
E4.25 Stockholm: tpl Karlberg (E4)-Klarastrandsleden-Centralbron-Söderledstunneln-tpl Johanneshov (73)
E4.26 Stockholm: tpl Haga södra (E4)-tpl Norrtull (E20)
E4.27 Gävle, ej kvar
E4.30 Hudiksvall: E4 - Björnmyravägen - Bergsjövägen
E4.31 Nyköping: Tpl Bergshammar - Bergshammar
E4.65 tpl Arlanda (E4)-Arlanda flygplats.
 
E6.01 Malmö: tpl Alnarp (E6 E20) - Västkustvägen - Inre Ringvägen - Tpl Petersborg
E6.02 Lund: (E6 E20) - Norra Ringen - E22
E6.04 Halmstad: Tpl Halmstad Syd (E6 E20, 117) - Laholmsvägen -Slottsbron - Rondellen
E6.05 Halmstad: Tpl Halmstad Östra (E6 E20, 25) - Växjövägen - Laholmsvägen - Enslövsvägen
E6.06 Halmstad: Tpl Halmstad Nord (E6 E20, 26) - Norra infartsleden - Timmermansleden - Rondellen
E6.11 Före detta E6.11, numera E4 i Helsingborg: Malmöleden
E6.14 Kungsbacka: Tpl Kungsbacka Syd (E6 E20) - Onsalavägen- Kungsgatan - Storgatan
E6.15 Kungsbacka: Tpl Kungsbacka Nord (E6 E20) - Arendalsleden - Göteborgsvägen - Storgatan
E6.20 Göteborg: Åbromotet (E6 E20)-Frölunda torg-Älvsborgsbron-Säve-Angeredsbron-Agnesberg (E45)
E6.21 Göteborg: Ånäsmotet (E20)-Partihallsförbindelsen-Marieholmstunneln-Lundbytunneln-Bräckemotet (E6.20, 155)
E6.22 Göteborg: Ytterhamnsmotet (155) - Volvomotet (E6.20) (Halvors länk)
 
E10.01 Gällivare: Linkanjänkkä (E10) - Gällivare centrum (E45)
 
E18.10 Enköping: Tpl Annelund (E18) - Stockholmsvägen
E18.11 Enköping: Rv 55 - Dr. Westerlunds gata
E18.12 Enköping: E18/Rv 70 - Salavägen
E18.20 Stockholm: tpl Bergshamra (E18) - Roslagstull (E20)
 
E20.01 Skara: Skaraborgsgatan från Tpl Vilan (E20) till G.Wennerbergsgatan
E20.02 Mariestad: Tpl Haggården (E20, 26)- Mariestads centrum
E20.03 Mariestad: Tpl Ullervad (E20, 201) - Mariestads centrum, längs Sandbäcksvägen
E20.04 Mariestad: Tpl Brodderud (E20, 202) - Mariestads centrum, längs Stockholmsvägen
E20.05 Örebro: Tpl Aspholmen/Bista (E20) - längs Södra Infartsleden - Centrum - längs Östra Bangatan - Tpl Norrplan E18/E20/50
E20.06 Örebro: Ej kvar längre
E20.07 Strängnäs: Ej kvar längre
E20.08 Södertälje: tpl Saltskog V (E20)-Södertälje centrum
E20.09 Södertälje: tpl Vasa (E20)-Södertälje centrum
E20.10 Göteborg: Ej kvar längre, var Partihallsförbindelsen mellan E45 och E20 som nu heter E6.21
 
E22.01 Sölvesborg: Tpl Sölvesborg väst (E22)- Kämpaslätten
E22.02 Karlshamn: Tpl Karlshamn norr (E22)-Karlshamns centrum
E22.03 Karlshamn: Karlshamns centrum - tpl Karlshamn öst (E22)
E22.04 Ronneby: Tpl Ronneby väst (E22) - Ronneby centrum.
E22.05 Ronneby: Tpl Ronneby öst (E22) - Ronneby centrum
E22.06 Karlskrona: Tpl Karlskrona väst (E22)-tpl Oskarsvärn (28)
E22.07 Oskarshamn: Tpl Oskarshamn C - Oskarshamns centrum
E22.08 Västervik: Tpl Västervik - Västerviks centrum
E22.09 Kalmar: Tpl Kalmar C - Kalmar centrum
E22.10 Arlöv: Tpl Kronetorp - Malmö
 
E45.01 Göteborg: Rödastensmotet (E6.20) – Fiskhamnsmotet (E45)
E65.01 Malmö: Tpl Hindby (E6.01) – Trafikplats Fredriksberg (E6/E20/E22)
 
25.03 Nybro: Riksväg 25 - Nybro centrum
25.04 Nybro: Riksväg 25 - Nybro centrum
31.02 Stensjön: mellan tpl Stensjön (väg 31) och 128
31.02[b] Nybro: Riksväg 31 - Nybro centrum (t. 25.03, 25.04)
32.01 Mjölby: 32-Smålandsvägen-Kungsvägen (t. E4.03)
32.02 Mjölby: Cirkulationsplats rv. 32 - Svarvargatan (t. Smålandsvägen)
32.03 Mjölby: 32 - Kungsvägen - Hulje - Smålandsvägen (t.32.01)
34.01 Hultsfred: Riksväg 34 - Hultsfreds centrum (Oskarsgatan)
34.02 Ålem (E22, 34) - Mönsterås
40.01 Ulricehamn: Tpl Svensholm (40, 46) - Ulricehamn
42.01 Borås: väg 180 - väg 42 (följer Norrby Långgata)
44.03 Lidköping: Ågårdsrondellen (44) - Esplanaden
44.04 Lidköping: Kartåsrondellen (44, 184) - Wennerbergsvägen
44.05 Lidköping: Kartåsen N (44) - Esplanaden
51.01 Örebro - Almbro (vid rv 51)
51.01[c] Norrköping: Cirkulationsplats Eckersberg (51) - Tpl Beckershov[1]
52.01 Katrineholm: Ej kvar längre
55.01 Uppsala
70.01 Hedemora: tpl Brunna (70, 270) - Hedemora centrum
70.02 Hedemora: Gussarvet (70, 270) - Hedemora centrum
70.03 Hedemora: Tviksta (70, 266) - Hedemora
70.04 Mora: 70-Badstugatan-Kaplansgatan-45
80.01 Sandviken
83.01 Ånge: Hallsta (83) - Granboda (E14)
184.01 Skara: Skaraborgsgatan, mellan Lv 184 och G.Wennerbergsgatan

Källa:[2]

Källor redigera

Anmärkningar redigera

  1. ^ Det är ingen motsägelse med två E4.09, då grenvägsnumren är länsunika. Emellertid tycks man i stort föredra att undvika dubbletter.
  2. ^ Det är ingen motsägelse med två 31.02, då grenvägsnumren är länsunika. Emellertid tycks man i stort föredra att undvika dubbletter.
  3. ^ Det är ingen motsägelse med två 51.01, då grenvägsnumren är länsunika. Emellertid tycks man i stort föredra att undvika dubbletter.

Se även redigera

Externa länkar redigera