Öppna huvudmenyn
För bostadsområdet i Solna kommun, se Agnesberg, Solna.

Agnesberg är ett primärområde i stadsdelen Angered i norra Göteborg (före 1967 i Angereds kommun), tillhörande stadsdelsnämndsområdet Angered. Det är beläget vid E45 och BergslagsbananGöta älvs östra strand.

Agnesberg hade varit gästgivarort i flera hundra år, när den fick en järnvägsstation 1880, och under de närmast följande decennierna började industrier etablera sig på orten, bland annat färgtillverkaren Dorch, Bäcksin & Co och Stokkebyes kvarnverksamhet. Kvarnen producerade bland annat AXA havregryn. Kvarnproduktionen tog sin början år 1901. Åren 1909–10 uppfördes en anläggning för beredning av havregryn, och det var där som metoden med ångpreparering av havregryn utvecklades. År 1979 lades kvarnen i Agnesberg ned och produktionen flyttades till Järna i Södermanland.

I början av 1960-talet tillkom det nuvarande flerbostadshusområdet Steken.

Tidigare var Agnesberg en egen tätort, men är sedan tätortsavgränsningen 1970 en del av tätorten Göteborg.

BefolkningsutvecklingRedigera

Befolkningsutvecklingen i Agnesberg 1950–1965[1][2][3]
År Folkmängd Areal (ha)
1950
  
828 ##
1960
  
727 167
1965
  
1 461 172
Anm.: Sammanvuxen med Göteborg 1970.
 ## Som tätort/befolkningsagglomeration 1920–1950.

NyckeltalRedigera

 
Agnesberg

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 605 Agnesberg år 2017[4]
Agnesberg Hela Göteborg
Folkmängd &&&&&&&&&&&&0952.&&&&&0952 &&&&&&&&&0556640.&&&&&0556 640
Befolkningsförändring 2016–2017 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&0+ 11 &&&&&&&&&&&08450.&&&&&0+ 8 450
Andel födda i utlandet 42,3 % 25,2 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 56,2 % 34,0 %
Medelinkomst &&&&&&&&&0259500.&&&&&0259 500 kr &&&&&&&&&0285900.&&&&&0285 900 kr
Arbetslöshet 7,2 % 5,7 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 30,8 25,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 18,6 % 34,8 %
Andel bostäder byggda 1961–1970 77,7 %
Andel bostäder i allmännyttan 4,3 % 26,6 %
Antal färdigställda bostäder 2017 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00
Andel bostäder i småhus 33,2 % 19,1 %

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Statistiska centralbyrån - Folkmängd i tätorter 1960-2005”. Arkiverad från originalet den 23 juni 2011. https://www.webcitation.org/5zewoamwt?url=http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2005A01x/MI0810_2005A01x_SM_MI38SM0703.pdf. Läst 13 december 2010. 
  2. ^ (PDF) Folkräkningen den 31 december 1950, I, Areal och folkmängd inom särskilda förvaltningsområden m.m., Tätorter. Stockholm: Statistiska centralbyrån. 1952-05-19. sid. 216. http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Folkrakningen_1950_1.pdf. Läst 9 oktober 2014  Arkiverad 1 oktober 2014 på WebCite
  3. ^ Statistiska meddelanden Be 1967:21 Tätorternas areal och folkmängd 1960 och 1965. Stockholm: Statistiska centralbyrån. 1967-09-22. sid. 47 
  4. ^ ”Göteborgsbladet 2018: Angered” (PDF). http://statistik.goteborg.se/Global/Faktablad/G%c3%b6teborgsblad/GbgBlad2018/131%20Angered_PRI_2018.pdf.