Agnesberg

primärområde i Göteborg

För bostadsområdet i Solna kommun, se Agnesberg, Solna.

Agnesberg är en före detta tätort och ett primärområde i stadsområde Nordost i Göteborgs kommun, beläget i stadsdelen Angered i Nordöstra Göteborg (före 1967 i Angereds kommun). Det är beläget vid E45 och BergslagsbananGöta älvs östra strand. Agnesberg ingick i tätorten Göteborg 1970 till 2015 då Angered skildes från Göteborg och blev en den av den nya tätorten Nordöstra Göteborg.

Agnesberg hade varit gästgivarort i flera hundra år, när den fick en järnvägsstation 1880, och under de närmast följande decennierna började industrier etablera sig på orten, bland annat färgtillverkaren Dorch, Bäcksin & Co och P.O. Stokkebye Kvarnaktiebolag. Kvarnen producerade bland annat AXA havregryn. Kvarnproduktionen tog sin början år 1901. 1909–1910 uppfördes en anläggning för beredning av havregryn, och det var där som metoden med ångpreparering av havregryn utvecklades. År 1979 lades kvarnen i Agnesberg ned och produktionen flyttades till Järna i Södermanland.

I början av 1960-talet tillkom det nuvarande flerbostadshusområdet Steken.

BefolkningsutvecklingRedigera

Befolkningsutvecklingen i Agnesberg 1950–1965[1][2][3]
År Folkmängd Areal (ha)
1950
  
828 ##
1960
  
727 167
1965
  
1 461 172
Anm.: Sammanvuxen med Göteborg 1970.
 ## Som tätort/befolkningsagglomeration 1920–1950.

NyckeltalRedigera

 
Agnesberg

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 605 Agnesberg år 2021[4]
Agnesberg Hela Göteborg
Folkmängd 994 587 549
Befolkningsförändring 2020–2021 -33 +4 493
Andel födda i utlandet 47,5 % 28,3 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 62,5 % 38,1 %
Medelinkomst 283 600 kr 332 400 kr
Arbetslöshet 9,4 % 6,6 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 16,2 19,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 22,1 % 37,9 %
Andel bostäder byggda 1961–1970 77,3 %
Andel bostäder i allmännyttan 0,0 % 25,9 %
Antal färdigställda bostäder 2021 2
Andel bostäder i småhus 32,9 % 18,3 %

Stadsområdes- och stadsdelsnämndstillhörighetRedigera

Primärområdet tillhörde fram till årsskiftet 2020/2021 stadsdelsnämndsområdet Angered och ingår sedan den 1 januari 2021 i stadsområde Nordost.[5]

ReferenserRedigera