Ingenjör

professionell utövare av ingenjörsvetenskap
(Omdirigerad från Byggnadsingenjör)

Ingenjör är en titel för en person med teknisk utbildning som arbetar med exempelvis konstruktioner, beräkningsuppgifter, programmering, material, produktion, utveckling av produkter men även design, behovsanalyser, utveckling, marknadsföring och försäljning. En Ingenjör med utbildning vid en teknisk högskola har titeln högskoleingenjör eller civilingenjör.

Leonardo da Vinci på Piazza della Scala i Milano. Staty av Pietro Magni.
Ritbordet är ett klassiskt ingenjörsverktyg som idag ersatts av CAD-program.
Ingenjörsutbildningar

Program

Teknolog | Teknisk högskola | Sveriges Ingenjörer

Överingenjör är en i Sverige numera sällan använd titel på en ingenjör med chefsbefattning, oftast avdelningschef eller driftschef. Titeln har använts såväl i privat sektor som i offentlig sektor i Sverige. I Norge och Finland används titeln överingenjör fortfarande i betydligt högre utsträckning.

Etymologi och historik Redigera

Det franska ordet ingénieur kommer från italienskans encignerius, som betyder "krigsbyggmästare", från latinets ingeniare ("för att snärja, utforma") och ytterst från ingenium ("klokhet").[1][2] Civilingenjör blir då den civila motsvarigheten till den militära titeln ingenjör. Den allra första civila ingenjörsutbildningen startades i Tyskland år 1702 med inriktning mot gruvbrytning och metallhantering. Därefter etablerades ingenjörsutbildningar i Frankrike. Skolorna hette till en början "slöjdskolor" eftersom man fick lära sig att tillverka sina egna verktyg och bygga egna modeller av grundkonstruktionerna. I Sverige startade den första ingenjörsutbildningen 1851Högre artilleriläroverketMarieberg i Stockholm, vilket upphörde år 1869 för att på nytt uppstå 1885 (se artikeln om väg- och vattenbyggnadskåren). Året efter 1851 började civilingenjörskurser på Falu bergsskola. Skolan hade sedan 1819 bedrivit utbildning inom bergsvetenskapen, men överfördes till Stockholm 1876 och kom då att utgöra grundstommen i Kungliga Tekniska högskolan. Under 2010 hade cirka hälften av de yrkesverksamma ingenjörerna i Sverige en formell ingenjörsutbildning.[3]

Länge var ingenjörsyrket endast tillgängligt för män. I Sverige examinerades de två första kvinnliga byggnadsingenjörer, Elin Jacobsson och Anna Sandstedt den sista april 1907. De hade båda börjat vid Tekniska skolans kvinnliga avdelning och sedan fortsatt byggnadsyrkeskursen. De båda fick göra sin obligatoriska praktik före studierna "iklädda arbetskläder och murade i djupet av en källarvåning vid Malmskillnadsgatan. På grund av deras kön skedde detta i hemlighet."[4]

Teknisk officer i Sverige Redigera

Arbetsuppgifterna för en officer i teknisk tjänst liknar mer en ingenjör än en tekniker. Utbildningen syftar till att kunna leda och utveckla den tekniska tjänsten samt ge nödvändig teknisk förståelse för de tekniska möjligheter och begränsningar som finns på taktik och stridsteknik. Idag innehåller en teknisk officersexamen 180 hp och kan liknas med en högskoleingenjörsexamen. Innan 2005 var utbildningen 120 hp och liknas med mellaningenjörsexamen. Exempel på teknikområden är sensorteknik, vapenteknik, skyddsteknik, farkostteknik, kommunikationsteknik, elektroteknik och datateknik.

Facklig organisation i Sverige Redigera

Tidigare organiserades ingenjörer i Sverige främst i Ingenjörsförbundet och Civilingenjörsförbundet, beroende på utbildning. Från och med 1 januari 2007 har dessa fackförbund gått samman under namnet Sveriges ingenjörer.[5] Fackförbundet Unionen organiserar också ingenjörer. Vissa ingenjörer med specialutbildning kan även organiseras i andra förbund.

Andra organisationer i Sverige Redigera

Ingenjörer och naturvetare utan gränser, INUG, är en organisation som samlar ingenjörer och naturvetare med intresse i biståndsprojekt.

Se även Redigera

Referenser Redigera

Externa länkar Redigera