Ingenjörsutbildningar

Civilingenjör | Högskoleingenjör
Brandingenjör | Sjöingenjör | Försvarsmaktsingenjör
Bergsingenjör | Gymnasieingenjör | Mellaningenjör

Program

Teknolog | Teknisk högskola | Sveriges Ingenjörer

En sjöingenjör i Sverige arbetar främst som fartygsingenjör eller teknisk chef ombord på fartyg. De återfinns i flera olika branscher relaterade till sjöfart: Nybyggnations- och underhållsvarv, propellertillverkare, maskintillverkare, klassningssällskap, maritima myndigheter, maritima skadeförsäkringsbranschen, underhållsföretag, maritima miljöföretag. Sjöingenjörer återfinns även inom kärnkraften, oljeraffinaderier, oljeborrplattformar, processindustrin, energiföretag, tekniska chefer vid sjukhus, konsultföretag, serviceingenjörer, kvalitet och underhåll inom tillverkningsindustrin.

Sjöingenjörer kan inleda sin karriär med några år till sjöss och därefter gå till ansvarsfulla arbeten inom tillverknings-, kraft-, transport-, hamn-, processindustri-, offshore- eller rederiverksamhet. Arbetet är oftast internationellt och kräver kunskapen inom olika områden, även språkliga.

Sjöingenjör översätts på engelska till "Marine Engineer" och skall ej förväxlas med svenska Mariningenjör som på engelska översätts till "Naval Engineer". Ett annat namn för sjöingenjörer som är anställda ombord på fartyg är maskinist.

Utbildningar till sjöingenjör finns på Sjöfartshögskolan i Kalmar som är en del av Linnéuniversitetet och Chalmers Tekniska högskola. Tidigare fanns på båda skolorna två sjöingenjörsprogram, ett 3-årigt och ett 4-årigt, men nuförtiden finns bara den fyraåriga kvar. Den fyraåriga utbildningen riktar sig till dem som inte har varit till sjöss i 36 månader tidigare och därmed behöver praktik i sin utbildning för att bli behöriga att arbeta som sjöingenjörer. Det är idag ovanligt att studenter har den erfarenheten innan de börjar på utbildningen och därmed ingår 10 månaders praktik ombord på fartyg som en del av utbildningen.

Se ävenRedigera

Fartygsingenjör

Teknisk chef

Fartygsmaskineri

Externa sidorRedigera