Komplexa system är strukturer som innehåller många enheter som interagerar. Exempel är myrstackar, finansiella transaktionsstrukturer och mobiltelefonnät.

Se ävenRedigera