Industriell ekonomi (utbildning)

Ingenjörsutbildningar

Program

Teknolog | Teknisk högskola | Sveriges Ingenjörer

Industriell ekonomi är ett civilingenjörsprogram som tillkom vid Linköpings tekniska högskola 1969 och som senare kommit att erbjudas vid många svenska lärosäten.

Utbildningen finns som civilingenjörs-, master-, kandidat-, högskoleexamen och högskoleingenjörsprogram och fokuserar på att knyta samman tekniska och ekonomiska kunskaper och få fram tekniker med en bred kunskapsbas. Några ämnesområden som kännetecknar industriell ekonomi, ämnen som kombinerar helhetssyn, ekonomi och teknik, är logistik, kvalitetsteknik, kvalitetsledning[1], produktionsledning[2], finans[3], miljöteknik, miljöledning, industriell organisation, produktutveckling, innovation och entreprenörskap. Normalt ingår således starka inslag av samhällsvetenskap företagsekonomi i utbildningarna, fast med ett ofta mycket annorlunda fokus. Skillnaderna mellan de olika utbildningsorterna kan vara stor. Flera program utnyttjar civilingenjörens gedigna matematiska kunskaper inom det "samhällsvetenskapliga" området vilket medför att kurser inom programmet industriell ekonomi kan skilja sig från rena ekonomikurser.

Utbildningar i SverigeRedigera

Industriell ekonomi finns idag i Sverige som civilingenjörsexamen (Master of Science, 300 hp) på KTH, LiTH, BTH, Chalmers, Luleå tekniska universitet, LTH, Uppsala universitet, Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Örebro universitet, Umeå universitet, Borås Högskola och Högskolan Väst.

Det finns ett samarbete mellan KTH, LiTH, Chalmers, LTH och LTU. Två gånger per läsår träffas representanter från respektive styrelse på konferens, kallat I-konferensen, där man utbyter erfarenheter och diskuterar gemensamma intressen. Man driver en gemensam resa för studenterna två gånger per år samt en gemensam webbplats. Industriell ekonomi på Linköpings universitet anordnar en nationell casetävling, Gymnasiecaset, en gång per år för gymnasielever som läser natur eller teknik.

Industriell ekonomi har länge varit Sveriges mest sökta civilingenjörsutbildning (senast 2009, 2010 och 2011), följd av design och produktframtagning, teknisk fysik, maskinteknik och datateknik.

Exempel på vanliga befattningar för nyutexaminerade civilingenjörer från industriell ekonomi är som konsult inom exempelvis management, trainee (lärling med garanterad fast anställning), projektledare eller delprojektledare och specialist inom någon av de områden som nämns i inledningen, till exempel inköpare eller finansanalytiker.[4] Procenttalen kan variera beroende på vilka alumner som ingår i undersökningarna eftersom profileringarna varierar något mellan de olika högskolorna.

InternationelltRedigera

Samarbetsorganisationen ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) samlar drygt 45 000[5] aktiva studenter inom industriell ekonomi inom Europa. Svenska universitet som omfattas av detta samarbete är KTH, Karlstad Universitet, LiTH, CTH, Luleå tekniska universitet och LTH.

På Linköpings universitet erbjuds civilingenjörsutbildningen industriell ekonomi - internationell. Studenter som läser denna utbildning har samma val- och inriktningsmöjligheter som de som studerar vanlig industriell ekonomi. Skillnaden är att man även skaffar sig kompetens genom den internationella profileringen samt att det är obligatoriskt att läsa ett år utomlands. De språkinriktningar som finns på industriell ekonomi - internationell i Linköping är tyska, franska, spanska, japanska och kinesiska.

AlumnerRedigera

Bland kända alumner från civilingenjörsutbildningar inom Industriell ekonomi finns (observera att det kan redovisas före detta positioner):

ReferenserRedigera

NoterRedigera

Externa länkarRedigera