Diplomingenjör (Finland)

finländsk ingenjörstitel motsvarande den svenska titeln civilingenjör

Diplomingenjör är en högre högskoleexamen i Finland[1] som omfattar 300 studiepoäng (motsvarande fem års studier).

Antagningen sköts gemensamt genom diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning och det finns 46 olika program på sju universitet:[2]

Källor Redigera

  1. ^ [https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1998/19980464 ”Förordning 464/1998 om högskolornas examenssystem”]. https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1998/19980464. Läst 3 oktober 2020. 
  2. ^ DIA

Se även Redigera