Samhällsbyggnad kan avse:

Se även redigera

  • Lantmäteri – geometrisk uppmätning, kartläggning, och t.ex. topografisk beskrivning av mark
  • Väg- och vattenbyggnad – ett tekniskt område
  • Samhällsplanering – riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö