Ingenjörsutbildningar

Civilingenjör | Högskoleingenjör
Brandingenjör | Sjöingenjör | Försvarsmaktsingenjör
Bergsingenjör | Gymnasieingenjör | Mellaningenjör

Program

Teknolog | Teknisk högskola | Sveriges Ingenjörer

Farkostteknik, T, är ett utbildningsprogram vid Kungliga Tekniska Högskolan och ger en Civilingenjörsexamen, (MSc in Vehicle Engineering), samt en Masterexamen och Kandidatexamen inom en av de valbara specialiseringarna. En av fem utbildningar i Sverige som erhöll Högskoleverkets utmärkelse för framstående utbildningsmiljöer år 2007[källa behövs].

T är ett systerprogram till F[källa behövs], Teknisk Fysik, där båda ges av Skolan för Teknikvetenskap (SCI) på KTH. Utbildningsprogrammet utbildar civilingenjörer inom bland annat Aerospace (Flyg- och Rymdteknik), Marina system, Fordonsteknik, Teknisk Mekanik, Tillämpad matematik och Beräkningsmatematik med fler, där vart och ett av dessa har ett flertal fördjupningsspår. Studenter antagna till Farkostteknik är medlemmar i Flygsektionen och kallas ibland för flygare[källa behövs]. Medlemmar i Flygsektionen bär B-frack vid eventuella tillställningar. Farkost har även en bötad görgo rostig 240 som sektionsfordon.

UtbildningsbeskrivningRedigera

De första tre åren (basblocket, som ger rätt att ta ut en BSc) läser flygarna intensivt med matematik och teknisk mekanik i kombination med fysik, elektroteknik, produktframtagning/maskinkonstruktion, reglerteknik, signalbehandling, etc.

Den breda teoretiska basen som fås de första tre åren är bestående av ca 60 högskolepoäng ren matematik och oftast kurser inom följande områden (ändras lite mellan olika årgångar):

 • Linjär Algebra
 • Differential- och Integralkalkyl i en variabel (envariabelanalys)
 • Differential- och Integralkalkyl i flera variabler (flervariabelanalys)
 • Numeriska metoder
 • Differentialekvationer
  • Ordinära Differentialekvationer
  • Partiella Differentialekvationer
  • Signal- och Transformteori
 • Sannolikhetsteori och Statistikteori
 • Komplex Analys (Valbart, ej obligatoriskt för T)
 • Optimeringslära

Matematiken kompletteras med ca 60 högskolepoäng teknisk mekanik som representeras av kurser inom följande områden:

 • Mekanik I
  • Statik
  • Dynamik
 • Mekanik II
  • Partikelsystems mekanik
  • Stela kroppars Kinematik
  • Stela kroppars Kinetik
 • Hållfasthetslära
 • Strömningsmekanik
  • Kompressibilitet
  • Viskösa flöden
 • Termodynamik
  • Termisk fluiddynamik
  • Förbränningsmotorcykler
 • Ljud- och Vibrationslära
  • Vågutbredning i solider och konstruktioner
  • Vågutbredning i flödande och statiska viskösa fluider

När studenterna avklarat de första tre åren får de välja en tvåårig masterinriktning som de ska specialisera sig inom. Följande är några inriktningar som flygarna kan välja:

 • Tillämpad Matematik och Beräkningsmatematik (MSc in Applied and Computational Mathematics)
  • Finansiell Matematik
  • Optimering och Systemteori
  • Matematisk Statistik
 • Flyg- och Rymdteknik (MSc in Aerospace Engingeering)
  • Flygteknik
  • Rymdteknik
  • Systemteknik
  • Lättkonstruktion
 • Industriell Ekonomi (MSc in Industrial Management)
 • Marina System (MSc in Naval Architecture)
  • Lättviktskonstruktion
  • Strömningsmekanik
  • Ljud och vibrationer
  • Hållbar utveckling
  • Management
 • Fordonsteknik (MSc in Vehicle Dynamics)
  • Vägfordonsdynamik
  • Spårfordonsdynamik
 • Hållbar Energiteknik (MSc in Sustainable Energy Engineering)
 • Kärnenergiteknik (MSc in Nuclear Energy Engineering)
 • Teknisk Mekanik (MSc in Mechanical Engineering)
  • Strömningsmekanik
  • Hållfasthetsteknik
  • Ljud och vibrationer
 • Industriell Produktutveckling (MSc in Industrial Engineering Design)
  • Mekatronik
  • Maskinkonstruktion
  • Förbränningsmotorteknik
 • Integrerad Produktdesign (MSc in Integrated Product Developement)
  • Integrerad produktutveckling

Externa länkarRedigera