Ingenjörsutbildningar

Civilingenjör | Högskoleingenjör
Brandingenjör | Sjöingenjör | Försvarsmaktsingenjör
Bergsingenjör | Gymnasieingenjör | Mellaningenjör

Program

Teknolog | Teknisk högskola | Sveriges Ingenjörer

Teknisk matematik (Engineering Mathematics) är ett utbildningsprogram inom teknik och matematik för civilingenjörsutbildning. Exempel på yrkestitlar är data scientist, beräkningsingenjör, operationsanalytiker, mjukvaruutvecklare, projektledare, finansmatematiker, forskare och expertrådgivare.

Teknisk matematik är konsten att tillämpa matematik på komplexa verkliga problem; kombinera matematisk teori, problemlösning, ingenjörskunskap och vetenskaplig beräkningsteknik för att hantera dagens och framtidens samhällsutmaningar.

Utbildningen startade på Lunds tekniska högskola 2002 som en utbrytning från Teknisk fysik, som länge hade haft en valbar avslutning av liknande slag. Utbildningen startade på Chalmers tekniska högskola hösten 2008 och vid Kungliga Tekniska Högskolan hösten 2020[1]. Utbildningen ges vid Linnéuniversitetet från hösten 2021[2].

ReferenserRedigera