En tekniker är en yrkesperson med kunnande i teknik. Som epitet används även tekniker såväl bildligt som specifikt om de mer hantverks- eller hanteringsmässiga aspekterna av ett större begrepp. (T.ex. om en idrottsutövare inom lagsport, om dennes kvalitet avseende boll- och/eller redskapsbehandling i motsats till sk spelförståelse. Eller som i tandtekniker som en smalare yrkesgrupp.)

Se ävenRedigera