En träkyrka, eller träkyrkobyggnad, är en typ av kyrkobyggnad som är uppförd i trä. De första kyrkor som byggdes i Skandinavien var träkyrkor och det finns få lämningar kvar från dessa. De tidigaste kyrkorna förstördes ofta av brand, eller röta i de fall trävirket hade kontakt med jorden (palissadkonstruktioner). Från 1000-talet och framåt ersattes de ofta av stenkyrkor som byggdes med hjälp av hantverkare från Tyskland, Frankrike och England. I främst Götalands skogsbygder finns ett antal högmedeltida träkyrkor bevarade och i Norge flera stavkyrkor från 1100–1300-talen. Nya träkyrkor och kapell har tillkommit alltsedan medeltiden och framåt.

Allmänt redigera

 
Sankt Savas kyrka i Kolare, Serbien.

Trä var ett naturligt byggnadsmaterial vid byggandet av kyrkor ända från den första missionstiden fram till romansk tid, då sten blev det dominerande byggnadsmaterialet. I början, under tiohundratalet, råder en gemensam byggnadsstil i hela Norden. Senare skiljer sig länderna åt. Särskilt i de fattiga skogsbygderna lever seden att bygga kyrkor i trä kvar länge och den utvecklas även.

Dock har ett mycket ringa antal medeltida träkyrkor överlevt till våra dagar, men det finns en hel del arkeologiska och arkivaliska vittnesbörd bevarade. Under senare tid har man genom dendrokronologiska undersökningar också kunnat datera många av de gamla träkyrkorna.

Kyrkor i resvirke redigera

Huvudartikel: Stavkyrka

De första träkyrkorna i Sverige och norra Europa anses ha varit palissadkyrkor. I dessa utgjordes väggarna av stående virke, resvirke, som stacks ned i marken. Hemse stavkyrka är ett exempel på en återfunnen palissadkyrka. Senare byggdes stolpkyrkor som hade jordfasta hörnstolpar, men väggplankorna stod i en not på en liggande syll på marken, vilket förlängde motståndskraften mot röta och därmed kyrkans livslängd. Den egentliga stavkyrkan vilar i sin helhet på en stengrund. Hedareds stavkyrka 1½ mil nordväst om Borås i Västergötland är en stavkyrka i sin enklaste form. I Norge finns det fortfarande flera mycket avancerade stavkyrkor kvar från medeltiden.

Timmerkyrkor redigera

 
Ammarnäs kyrka i Sorsele kommun, Lappland.

Även bland timmerkyrkorna är endast ett litet fåtal bevarade. Grunden utgörs liksom hos de senare stavkyrkorna av en låg stengrund med ett eller två skift i kallmur ovanpå vilken en syll ligger. I hörnen väljs normalt litet större stenar. Ibland fogas med murbruk, i en del fall kombinerat med utvändig putsning. Man tycks ha varit medveten om att kallmuren möjliggjorde genomluftning av grunden och därmed minskade risken för angrepp av röta.

I bevarade kyrkor utgörs väggarna av liggande, fyrkantbilat timmer av furu. Väggarnas tjocklek håller sig mellan 20 och 25 centimeter. Timrets längd håller sig normalt under 10 meter men i Tidersrums kyrka är stockarna hela 11,75 meter långa. Kvalitén hos träet var hög och vid rivning av en kyrka återanvändes virket i den nya kyrkan eller i andra byggnader. Vid sammanfogning använde man sig genomgående av laxknutning, som ger släta väggar utan utstickande ändar.

Under medeltiden kunde väggarna sakna yttre beklädnad, såsom i Granhults kyrka, men ofta kläddes de som nu med rödmålade eller rödtjärade spån. Även panelbeklädnad eller revetering förekommer.

Lista över träkyrkor redigera

Sverige redigera

A redigera

B redigera

D redigera

E redigera

F redigera

G redigera

H redigera

I redigera

J redigera

  •  
    Jokkmokks gamla kyrka, Lappland.
    Jokkmokks gamla kyrka, Lappland: Nuvarande träkyrka uppförd 1976 med lika exteriör som föregående 1972 nedbrunna träkyrka ursprungligen byggd 1752-1753.
  • Jokkmokks nya kyrka, Lappland: Centralkyrka av trä byggd 1888-1889.
  • Jonsbergs kyrka, Östergötland: Korskyrka av timmer återuppförd 1959 och invigd 1961 efter att kyrkan från 1726 eldhärjats 1959.
  • Jukkasjärvi kyrka, Lappland: Timmerkyrka byggd 1726 med återanvändning av timmer från äldsta kyrkan byggd 1606-1608.
  • Junosuando kyrka, Norrbotten: Träkyrka byggd 1903.

K redigera

L redigera

M redigera

N redigera

 
Nikkaluokta kapell, Lappland.

P redigera

R redigera

 
Sankt Olofs kapell, Tylösand, Halland.

S redigera

T redigera

U redigera

 
Ulrika kyrka, Östergötland.
  • Ulrika kyrka, Östergötland: Spånklädd timmerkyrka från 1737.

V redigera

Å redigera

Ä redigera

Ö redigera

Utanför Sverige redigera

Bilder redigera

Litteratur och källor redigera

Externa länkar redigera