Med evangelisterna avses Matteus, Markus, Lukas och Johannes, vilka alla fyra enligt kristen tradition skall ha nedtecknat Nya Testamentets fyra första böcker. Matteus och Johannes räknas båda till Jesu lärjungar. Matteus var tulltjänsteman och Johannes var fiskare. Markus var medarbetare till lärjungen Petrus och Lukas var en grekisk läkare och medarbetare till Paulus.

De fyra evangelisterna av Claesz Soutman.

Evangelister kallas även de som predikar, predikanter.

SymbolerRedigera

Huvudartikel: Evangelistsymboler

De fyra evangelisterna har fått symboler förknippade med sig som är inspirerade av verser i gamla testamentet, Uppenbarelseboken respektive Hesekiels bok.[1]

  • Matteus – Bevingad människa, ängel. Symboliserar att Gud blir människa
  • Markus – Bevingat lejon. Lejonet är en symbol för kunglig makt.
  • Lukas – Tjur eller oxe. En symbol för offer och bön.
  • Johannes – Örn. Symboliserar inspirationen av den heliga ande.

Den bevingade människan, eller ängeln, förknippas med Matteus för att det evangeliet tidigt beskriver hur Josef får en uppenbarelse av en ängel som berättar om Maria bebådelse.

Markus inleder sitt evangelium med berättelser om Johannes Döparen i öknen och lejon var förknippade med öknen.

Tidigt i Lukas evangelium besöker Josef och jungfru Maria Jerusalems tempel där tjurar offras.

Johannes beskriver hur Jesus kom till jorden med himlen som utgångspunkt och förknippas med örnen.

Symbolerna används i kyrkokonsten tillsammans med avbildningar av evangelisterna eller som separata gestaltningar för evangelisterna. Genomgående avbildas Matteus, Markus och Lukas som gamla män som sitter inomhus och skriver medan Johannes avbildas som en ung man som sitter utomhus.[2]

KällorRedigera