Öppna huvudmenyn

Skepp (arkitektur)

(Omdirigerad från Sidoskepp)

Skepp är delar av en byggnad som delas längs längdaxeln med kolonner, pelare eller liknande. Det kan även kallas nav (från latinets navis, ”skepp”).

Skepp är en vanlig indelning i fabriker, till exempel att vissa detaljer tillverkas i ett skepp och vissa maskinenheter monteras i ett annat skepp.

Speciellt vanligt är det i kyrkobyggnader, där långhuset ofta delas in i mittskepp och sidoskepp. I mittskeppet firas oftast huvudgudstjänsten, medan sidoskeppen kan hysa andra verksamheter. Om kyrkan är en formad som ett kors finns även tvärskepp (tvärhus, transept). En byggnad som ej delas kan kallas för enskeppig. En kyrka bestående av mittskepp och sidoskepp där mittskeppet höjer sig över sidoskeppen så att fönster kan placeras i mellanrummet kallas basilika. En kyrka där mittskeppet inte höjer sig tillräckligt för att rymma fönster kallas pseudobasilika.

Olika korsplanRedigera

  • Grekisk korsplan en kyrkobyggnad med centraliserad plan, det vill säga lika långa korsarmar (se centralkyrka).
  • Latinsk korsplan: en kyrkobyggnad där sidoskeppens korsarmar är kortare än långskeppets, en plan som är vanligast i de kristna kyrkorummen (exempel Klara kyrka i Stockholm).

Schematisk illustrationRedigera

Externa länkarRedigera