Diatoniska intervall
Kvint
Ren (5R)

Lyssna
Not: ljudfilerna stämmer inte alltid med
tonerna på bilderna, även om själva
intervallen är rätt.

Omvändning: Kvart
För fågeln, se Bofink.

Kvint är ett musikaliskt intervall på fyra diatoniska steg, samt beteckning för den femte tonen i en diatonisk skala. Ordet kommer av latinets quintus, ’femte’.

Kvinten, med sin plats ungefär mitt mellan prim och oktav, är mycket viktig i tonal musik. Den fungerar ofta som ett ställföreträdande centrum, kallad dominant.

Härledning av intervallet redigera

Pythagoreisk och ren stämning redigera

Kvinten härleds på samma sätt i såväl den pythagoreiska som den rena skalan. Kvinten återfinns mellan den 2:a och den 3:e tonen i den harmoniska deltonserien (2:3) och motsvarar därför frekvensförhållandet

  (kvint uppåt)
eller
  (kvint nedåt)

Liksvävande temperatur redigera

I liksvävande temperatur utgår alla intervall från den liksvävande halvtonen, som definieras som 1/12 av en oktav. En kvint består av 7 liksvävande halvtoner och kan då definieras som

 

En liksvävande kvint är därmed något trängre än en ren dito, vilket bland annat råder bot på problemet med Pythagoras komma.

Se även redigera