Lova Herren (1988)

Evangelisk Luthersk Missions sångbok från 1988
(Omdirigerad från Lova Herren 1988)

Lova Herren är en sångbok för ELM - Bibeltrogna Vänner, utgiven 1988.[1] Till stor del en reviderad version av Bibeltrogna Vänners sångbok från 1930-talet. Innehåller 800 nummer + 16 "sånger att läsas".

Lova Herren
Sångbok för hem och församling
Originalspråksvenska
LandSverige
Genrepsalmbok
Utgivningsår1988

Guds heliga trefaldighetRedigera

1 Allena Gud i himmelrik
2 Gud trefaldig, stå oss bi
3 Nu tacka Gud, allt folk

Gud Fader och skapelsenRedigera

Guds majestät och härlighetRedigera

4 Höga majestät Text  Noter Musik
5 Helig, helig, helig
6 Store Gud, ditt namn ske pris
7 Herren, vår Gud, är en konung
8 Dig, Herre Gud, är ingen
9 Pris ske dig, Herre

Guds lovRedigera

10 Hela världen fröjdes Herran
11 Lova vill jag Herran, Herran
12 Tacken konungarnas Konung
13 Upp, alla verk som Herren gjort
14 Min själ, upp att lovsjunga Herren
15 Min själ skall lova Herran
16 Vem är en sådan Gud som vår

Guds godhet och fadersomsorgRedigera

17 Jag lyfter mina händer
18 Gud låter sina trogna här
19 O må vi Herrens godhet högt beprisa
20 När den arma jordens tid förgår
21 Blott en dag, ett ögonblick i sänder
22 Alla Herrens vägar äro
23 Som Guds Israel i forna tider
24 Fördolde Gud och ursprungskälla
25 Du ömma fadershjärta
26 Jag kan icke räkna dem alla
27 Min omsorg, Herre, vare den
28 Min själ nu love, prise Herren
29 Om dagen vid mitt arbete

Guds Son och återlösningenRedigera

Jesu Kristi namnRedigera

30 Se, Jesus är ett tröstrikt namn
31 Salig, salig den som kände = Huru länge skall mitt hjärta
32 O Jesu, hur ljuvt är ditt namn
33 Jag vet ett namn så dyrt och kärt
34 O Jesu, ditt namn är ett fäste i nöden
35 Jag sjunga vill om Jesus
36 Det dyra namnet Jesus
37 I Jesu namn där är min frälsning
38 Högtlovat vare Jesu namn
39 Låt mig få höra om Jesus
40 Jesus, om dig vill jag sjunga
41 O Jesus, ditt namn är min borg och mitt fäste
42 Namnet Jesus vill jag sjunga
43 Tag det namnet Jesus med dig

Frälsningen i KristusRedigera

44 När världens hopp förtvinat stod
45 Så högt har Gud, oss till stor fröjd
46 O Jesu Krist, som mandom tog
47 Var man må nu väl glädja sig
48 Gud har av sin barmhärtighet
49 Förlossningen är vunnen
50 Så älskade Gud världen all
51 Jesus för världen
52 Allt vad oss Adam i fallet ådragit
53 Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning
54 Det är fullkomnat! Profeters längtan
55 O du Guds Lamm, dig vare evigt tack
56 Pris vare Gud, pris vare Gud
57 I Himmelen har vi en överstepräst
58 Vad är det för sår du i händerna har
59 Ack, saliga dag, som upprunnit
60 Jesus, Jesus, han allena
61 Förlossningsdag, du sälla dag
62 Som Farao med all sin här
63 Min äreklädnad, bröllopsskrud
64 Rättfärdig blev världen
65 I Jesu blod blott livet är allena
66 O min Jesu, vilken kärlek
67 Se, Jesus världens synder bar
68 Det går en livets hälsoflod
69 Låt oss läsa sakta

Gud den Helige Ande och frälsningenRedigera

Andens närvaro, upplysning och ledningRedigera

70 O gode Ande, led du mig
71 Kom, Helge Ande, Herre Gud
72 Kom, Helge Ande, till mig in
73 Giv oss, o Gud, din Ande god
74 O Helge Ande, var oss nära
75 O evige Ande, som tänder
76 O, Helge Ande, Herre Gud
77 Helge Ande, ljuva
78 Du härlighets låga och eviga ljus
79 Kom till oss, o himmelska duva
80 Helge Ande, ljuva
81 O Helige Ande, kom neder
82 När mitt hjärta fruktar sig
83 O att den elden redan brunne
84 Den eld som Jesus kom hit ned att tända

KyrkoåretRedigera

AdventRedigera

85 Gläd dig, du Kristi brud
86 Gör porten hög
87 Bereden väg för Herran
88 Jesus från Nasaret går här fram
89 Dotter Sion
90 Din Konung till dig kommer
91 Gå, Sion, din konung att möta
92 Hosianna, Davids Son
93 Var välsignad, högt välsignad
94 O du ärans Konung

JulRedigera

95 Världens Frälsare kom här
96 Det är en ros utsprungen
97 Du morgonstjärna, mild och ren
98 Hell dig, julafton
99 Se, natten flyr för dagens fröjd
100 Var hälsad, sköna morgonstund
101 Stilla natt
102 När juldagsmorgon glimmar
103 Jag står inför din krubba här
104 Av himlens höjd oss kommet är
105 Lov vare dig, o Jesu Krist
106 En jungfru födde ett barn i dag
107 En änglaskara kom med bud
108 O kommen, I trogne
109 Herren av himlen är kommen till jorden
110 Kom och låt oss Jesus ära
111 Fröjdas, vart sinne
112 Nu tändas tusen juleljus
113 Ett barn är fött på denna dag
114 Till Betlehem mitt hjärta
115 Visste naturen att världarnas Herre
116 Julen nu åter är inne
117 O du saliga
118 Född av kvinna under lagen
119 Upp, dyrköpta blodsförvanter
120 Ett barn i dag är oss givet
121 Då tiden var fullbordad
122 Du som känner ditt fall
123 Fröjda dig, Adams barn, var glad
124 Ett barn är oss fött
125 Immanuel
126 Nu evigt väl

NyårRedigera

127 Giv, o Jesu, fröjd och lycka
128 De fly, våra år
129 O store Överherde
130 Låt mig börja med dig
131 Vad säger de flyende timmarna mig
132 Huru hastigt de flyr
133 Vad är vårt liv
134 Nu går ett nådigt Herrens år
135 Nu tack och lov, ett nådigt år
136 O Jesu, i ditt dyra namn
137 Låt ditt ansikte gå för oss
138 Jag vet inte vad som skall möta
139 Hur än de skiftar, mina år på jorden
140 Som en stormil tiden flyr
141 Se, Kristus är densamme
142 Hela vägen vill han vara
143 Jag är när er alla dagar

Trettondedag julRedigera

144 Nu segrar alla trognas hopp
145 Stå upp, o Sion, och lovsjung

PassionstidenRedigera

146 Se, vi går upp till Jerusalem
147 Jesu, lär mig rätt betänka
148 Jesu, du mitt liv, min hälsa
149 Jesu, djupa såren dina
150 Det går ett tyst och tåligt lamm
151 Du går, Guds Lamm, du milda
152 Du bar ditt kors
153 Skåda, skåda nu här alla
154 O du vår Herre Jesu Krist
155 Guds rena Lamm oskyldig
156 Vi tackar dig, o Jesu god
157 O Jesu kär, vad har väl du förbrutit
158 Den stunden i Getsemane
159 Det går från örtagården
160 Du konung med krona av törne
161 O huvud, blodigt, sårat
162 Törnekrönte brudgum god
163 Min blodige Konung på korsträdets stam
164 Svinga dig, min ande, opp
165 Det skedde för mig
166 Himlarnas Konung, varför blir du slagen
167 Vem är denne man som vandrar framåt
168 Min fromhet var en tagg
169 Kom till korset, kom att skåda
170 Vem är den man som givit sig
171 Under korset gives
172 Det är en som led döden i stället för mig
173 Kristus är offrad i syndares ställe
174 Frälsare på korsets stam
175 På Golgata kors min Frälsare led
176 Guds egen Son, av Fadern själv utgiven
177 Det är fullkomnat! Så Jesus sade
178 Hör hur sabbatsklockan tonar
179 Döden är dödad och djävulen slagen
180 Sitta under korsets stam
181 Skuldens märke på min panna

PåskRedigera

182 Upp, min tunga
183 Vad ljus över griften
184 Nu kommen är vår påskafröjd
185 Denna är den stora dagen
186 Han lever! O min ande, känn
187 Du segern oss förkunnar
188 Nu låt oss fröjdas med varann
189 O saliga stund utan like
190 Låt oss nu Jesus prisa
191 Uppstånden är Kristus
192 Var är din udd, o död
193 Kristus är uppstånden
194 Vid gryende dag
195 Pilgrim, säg mig, var är graven
196 Fröjda dig, köpta själ
197 Kristus lever, underbara ord
198 Uppslukad i segern är döden förvisst
199 Fröjd i höjden
200 O, fröjden eder alla

Kristi himmelsfärds dagRedigera

201 Till härlighetens land igen
202 Stor och härlig var den dagen
203 Jesus, som farit dit upp till Guds himmel
204 O Jesu Krist, vår Frälserman
205 Har Kristus, ert huvud, till himlen uppfarit

Kristi förklarings dagRedigera

206 Vår blick mot helga berget går

Alla helgons dagRedigera

207 Vem är den stora skaran där
208 Vem är skaran, som syns glimma
209 Den stora, vita här vi se
210 Från en klippspets bland de helga bergen
211 På Sions berg, där står ett slaktat Lamm
212 Frälsta skaror ovan jordegruset
213 I den stilla aftontimma

Nådens medelRedigera

OrdetRedigera

214 En dyr klenod, en klar och ren
215 Ordet, som av Herren är oss givet
216 Vad är den kraft
217 Vadhelst här i världen bedrövar min själ
218 Uti Bibeln finns en skatt
219 Helga Bibel, Herrens ord
220 Vår dyrbara Bibel
221 Ditt ord, o Herre, är den klara lykta
222 Herre, ditt Ord är mitt fäste i nöden
223 Tack för ditt nådesord
224 Guds ord består till evig tid
225 Vi äga det fasta, profetiska ordet
226 För Herrens ord vi ej må skämmas
227 Pris vare dig, o Jesu huld
228 Framfaren är natten

DopetRedigera

229 Du som var den minstes vän
230 Glad jag städse vill bekänna
231 Evigt fast är Herrens fridsförbund
232 Då Jesus på korset sitt liv för oss gav

NattvardenRedigera

233 O Jesu, än de dina
234 Jesus Kristus är vår hälsa
235 Du bjuder mig, o Jesu, till ditt bord
236 O Jesu, vid ditt altarbord
237 Kom, o Jesu, väck mitt sinne
238 Vad röst, vad ljuvlig röst jag hör

De heligas samfundRedigera

Gemenskap i bön och Ordets betraktandeRedigera

239 Kom till högtid
240 Med Gud och hans vänskap
241 Omkring ditt ord, o Jesu
242 O Fader vår, barmhärtig, god
243 O Jesu Krist, dig till oss vänd
244 Herre, samla oss nu alla
245 Giv oss än en nådestund, o Jesus
246 En liten stund med Jesus
247 Ack, Herre Jesu, var oss nära
248 Herde, du som fåren betar
249 Här komma vi nu åter
250 Hulde Herre, värdes tala
251 Helige Fader, kom och var oss nära
252 Jesu, livets källa
253 Här samlas vi omkring ditt ord
254 Jesu, öppna du vårt öra
255 Vid Golgata kors, kring vår Medlare huld
256 Ack, saliga stunder som Jesus oss ger
257 Hav tack, käre Jesus, för Ordet vi fått
258 Tack, o Jesu, för det rika bordet
259 Kom, huldaste förbarmare
260 Käre Herre, tala
261 Hit, o Jesu, samlas vi
262 Sabbatsdag, hur skön du är
263 Lammets folk och Sions fränder
264 Herre Jesu, när du sade
265 Hur salig är den lilla flock
266 Ni kära Guds barn
267 Må intet i världen oss skilja
268 Hur ljuvligt, o Jesu, att medan vi gå

Vid invigning av gudstjänstlokalRedigera

269 Herre, värdes skaror samla

Kallelse och omvändelseRedigera

Kallelsen till Guds rikeRedigera

270 Allt är redo, fallna släkte
271 Till den himmel som blir allas
272 Vak upp! Hör, väkten ljuder
273 Vart flyr jag för Gud och hans eviga lag
274 Vi kristna bör tro och besinna
275 Se, nu är salighetens dag för handen
276 Dyra själ, har det dig smärtat
277 Herren står vid hjärtats dörr
278 Vad är ditt hopp för evigheten
279 Vem är han som sakta kommer
280 Har du intet rum för Jesus
281 Här kommer en främling
282 Kom och välkommen
283 Lämna dig helt åt Jesus
284 Det givs en tid för andra tider
285 Var är du
286 Var är du? Vart går du?
287 Vak upp, vak upp, hör på, ack, hör ett bud
288 Ack, visste du
289 Har du mod att följa Jesus
290 Lever du det nya livet
291 Se, tiden är kort
292 Blyges du för Herren Jesus
293 Nog har du känt och känner än
294 Ack, efter all lycka och ära
295 Har du frid? O själ, besinna
296 O du som ännu i synden drömmer
297 Jag har en viktig fråga
298 Ofta i kvällens tystaste timma
299 Vem klappar så sakta
300 Säg, dröjer du ännu, min broder
301 Vänd om, vänd om till Herren
302 Är det ödsligt och mörkt och kallt
303 Vad synes dig om Kristus
304 Varför icke i dag
305 Skall du komma till det rum
306 Du är ju dock en människa
307 Hör, o själ, en röst från höjden
308 När Herren kallar, o lyssna då
309 Se, öppen står Guds fadersfamn
310 Väldig är Guds nåd
311 Vi har en Gud som sig förbarmar
312 Allt är nu redo
313 Skulden är gäldad
314 Det finns en port som öppen står
315 Än finns det rum
316 Kom till Jesus i dag
317 Den port är trång och smal den stig
318 Kom och se
319 O låt med kraftigt ljud
320 Kom, o syndare, du arme
321 Sorgsna själ, vem än du är
322 Se, nåden är fri
323 Vad gagnar det att vinna hela världen
324 Bröllopet tillrett står
325 Bygger du ditt hus på sanden
326 Jag gav mitt liv i döden
327 Känner du vännen, den vite och röde
328 Kom nu alla, ljuder ordet
329 I den sena midnattsstunden

Frälsningens mottagande genom tronRedigera

330 Av djupens nöd, o Gud, till dig
331 Det finns ett ord, för mig så kärt
332 O Jesu, du som tro i hjärtat väcker
333 Vad är att tro
334 Min synd, o Gud
335 Öppet står Jesu förbarmande hjärta
336 En blick på den korsfäste livet dig ger
337 Ack, kände du, Herre, den darrande hand
338 Att tro, det är att lägga
339 Det står att Gud är död
340 Ack, gå ej förlägen
341 Det är fullkomnat! Allt är nu väl
342 Nu allt är gott och väl därovan
343 Se ej på mig
344 Vår sak har vår Jesus gjort fullkomligt klar
345 Hör jag rätt
346 Den som har Sonen
347 Här en källa rinner
348 Vår är nu segern
349 Jag är ovärdig
350 O själ, du som ängslig och tvekande går
351 Gud i Kristus har försonat
352 Försoning, o Jesu, du frambragt åt mig
353 Säg, har du hört vad som en gång hänt
354 Än är det rum i såren röda
355 Nåden, nåden den är fri
356 O djup av barmhärtighet
357 Våga dig
358 Vad Jesus gjort fullkomligt är
359 Nu är min träldom slut
360 Jag sjunger om Jesus, min Frälsare huld
361 O syndaförlåtelse, dyrbara skatt
362 Nu vill jag sjunga om det blod
363 Ack, allt vad som förut en vinning oss var
364 Hälsokällans flöden
365 Gläd dig, gläd dig, du köpta själ
366 Just som du är, i brist på allt
367 Om du är usel och död och kall
368 Så syndig, usel som du är
369 Bliv i Jesus, vill du bära frukt
370 Vem som helst kan bli frälst
371 Du kan icke tro, ack, men käre, så hör
372 Jag irrade länge, än hit och än dit
373 Du betungade själ
374 Hur kan du leva utan Jesus
375 Nämn mig Jesus, han är livet
376 Ack, kära, så säg, huru kom du så väl
377 Allt fullkomnat! så du sade
378 Se, Kristus fullkomnat Guds heliga lag
379 Din Ande mig rörde
380 Som du är
381 Så syndfull och svart
382 Ack själ, var glad, ty Jesus dött
383 Jag har ofta sökt, o Herre
384 Jag nu den pärlan funnit har
385 Den skönaste ros har jag funnit
386 Välsignad den dagen

Trons livRedigera

Trons grundRedigera

387 Förlossningen är vunnen i Jesu Kristi blod
388 Just som jag är
389 Bergen må vika och höjderna falla
390 Om någon mig utspörja vill
391 Jag nu den säkra grunden funnit
392 I Lammets blod, det dyra, kära blod
393 På nåden i Guds hjärta
394 O Jesu kär, min salighetsklippa
395 För mig till den klippan höga
396 Jesu, du mitt fasta slott
397 Nu bort med allt som ängslar
398 Den grund, varpå jag vilar
399 Herrens löften äro fasta
400 Det enda som bär
401 Jag vet vad som förbliver
402 Min rättfärdighet är Jesus
403 Salig för intet
404 Jesus är klippan

Guds barns trygghet och fridRedigera

405 Vår Gud är oss en väldig borg
406 Jesus är min vän den bäste
407 För Jesu pina
408 Jesus är mitt liv, min hälsa 
409 Om Gud är på min sida
410 En tillflyktsort är urtidens Gud
411 Vad fruktar jag än
412 O hur lycklig är ej den
413 Invid din stungna sida
414 Jesu, själens enda tröst
415 Bor Kristus genom tron uti mitt hjärta
416 Endast i Gud har min själ sin ro
417 Har Jesus blivit hjärtats skatt
418 O Gud, min Gud, vad jag är glad
419 O sällhet stor, som Herren ger
420 Saliga visshet
421 Gud ske lov, min vän han blivit
422 Jag har i himlen en vän så god
423 Så eländig jag är
424 Är det sant att Jesus är min broder
425 O, vilken nåd få vila
426 En tillflykt hos Jesus jag funnit
427 Försoning, förskoning
428 Bliv blott i såren
429 Guds barn jag är
430 Jag har en vän som älskar mig
431 Har jag dig, o Jesu, blott
432 En nådastol Herren Gud oss givit
433 Vid Jesu hjärta är min vilostad
434 Vid det hjärtat får jag vila
435 Vid Jesu kors, det dyra
436 O vad sällhet det är
437 Vad salighet att vara
438 Trygg i min Jesu armar
439 Nu bort med annat allt
440 Det är så tryggt att vara
441 Herren min herde är
442 O vad din härlighet är stor
443 Min vän är skön
444 O vad är väl all fröjd på jorden
445 Så är nu ingen fördömelse
446 Var finnes Jesu like
447 Vilken nåd att vara barn i huset
448 I tron jag är
449 Min bön förstummas
450 Det finns en evig tröstegrund
451 Jag är ett fattigt nådehjon
452 Tänk en sådan vän som Jesus
453 Guds namn är ett fäste i nöden
454 Hur saligt att få vila
455 Medan mina dagar ila
456 Gläds, dyra själ, ty Frälsaren har vunnit
457 Jag vet ett blod
458 Vi är friköpta och återlösta
459 Jag har en vän, så huld, så mild, så tålig
460 Mitt hjärtas enda tröst i nöden
461 Gud vare tack för den stora gåvan
462 Hav tack för all din smärta
463 Sant att fallet överväger
464 Jesu, du trofaste Brudgum och Borgesman
465 Så hav nu, själ, ett fröjdfullt sinne
466 Har väl någon sett en sådan Gud
467 Vad Jesus gjort, jag visst ej kan förtälja
468 När jag i tron min Jesus ser
469 Väl mig, nu till borgen jag hunnit
470 Rättfärdighet i Jesu blod
471 Min enda fromhet inför Gud
472 Att äga Jesus är bäst ändå
473 Det är så gott att få
474 Vi sökte väl ro och vi sökte väl frid
475 En vän framför andra, min Frälsare huld
476 Fattig men dock rik
477 Var jag går i skogar, berg och dalar
478 Alltid salig, om ej alltid glad
479 Ack salig, ack salig den själen som tror
480 Av nåd är jag salig

Guds barns tröst i kamp och prövningRedigera

481 Bort, mitt hjärta, med de tankar
482 Befall i Herrens händer
483 Min själ och sinne, låt Gud råda
484 Gud sina barn med vishet leder
485 När vägen som min Gud mig leder
486 Uti din nåd, o Fader blid
487 Måste ock av törnen vara
488 Vaka, själ, och bed
489 Dit Gud mig leder vill jag gå
490 Han beder för mig
491 Ser jag på mig, då måste jag förskräckas
492 Tag ingenting undan
493 Jag kastar det allt på Jesus
494 Alla löper de, men en får lönen
495 Är ditt namn i himlen skrivet
496 Herren vårdar ömt sin hjord
497 Du arme pilgrim, fördömd av lagen
498 Aldrig är jag utan fara
499 En korsfäst konung
500 Alla dagar är han nära
501 Allt, ja, allting till det bästa
502 Genom mycken bedrövelse
503 Hur underligt, Herre, du förer din brud
504 Hur underlig är du i allt vad du gör
505 Det blir snart bröllop i härligheten
506 I en djup, oändlig skog
507 Hitintills Herren har hjälpt mig så väl
508 Du Herrens vän, som mången gång får gråta
509 Herre, om stundom med hjälpen du dröjer
510 Herren hjälper, sjöng kung David 
511 Ljus efter mörker
512 Lova Herren, min själ, ty han vill ju ditt väl
513 Min nåd är dig nog
514 På mörka stigar, över djupa vatten
515 Medan jag ilar
516 Varför frågar du så ofta
517 Så mörk är ej natt
518 Varför sucka, varför klaga
519 Är färden något stormig
520 När mörker vårt hjärta betäcker
521 Låt bli att ängslig gå
522 Håll dig vid klippan
523 Glöm icke såren
524 Du skall se att det bär hem till slut
525 Samme Jesus, samme Jesus
526 Herren hjälper alltid barnen
527 Ack, varför nu gråta
528 Snart är jag för alltid hos Herren
529 Om jag förgäter Sion
530 O sök ej hjälp hos andra
531 På Herrens ord var trygg
532 Vid Jesu hjärta där är lugnt
533 Ängsliga hjärta
534 Trösta, min själ, uppå Herran
535 Lägg ned ditt bekymmer
536 Det betyder föga här i världen
537 Du nederslagna själ
538 Nu vill jag sjunga om modersvingen
539 Du lilla skara som är på resa
540 Hur kort är ändå icke prövotiden

Guds barn i bön och efterföljelseRedigera

541 Den korta stund jag vandrar här
542 Ack, bliv hos oss, o Jesu Krist
543 Dig, ljusens Fader, vare pris
544 Jesu, du min fröjd och fromma
545 Jesus är min hägnad
546 Av hjärtat haver jag dig kär
547 O Gud, all sannings källa
548 O du, som gav ditt liv för fåren
549 Store Gud som handen räckte
550 Låt din Andes morgonstrimma
551 I Jesu spår är tryggt att vandra
552 Den korsfäste ville jag följa
553 Jag arma barn, som litet har erfarit
554 Jag behöver dig, o Jesu 
555 Till dig, o Jesu Krist
556 Jag är ett svagt och hjälplöst lamm
557 Låt mig vila, Jesu kär
558 Vik ej ur mitt hjärta
559 O att jag
560 Jag behöver dig, o Jesu
561 Herre, gör mig stilla
562 Herre, mitt hjärta
563 Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig
564 Välj du åt mig
565 Tätt vid korset, Jesus kär
566 Du som av kärlek varm
567 Frälsare, tag min hand
568 Herre, jag beder
569 O Herre Gud, av nåd bevara mig
570 Herre, mig bevara
571 Hugsvala mitt hjärta, barmhärtige Gud
572 Herre kär, min tillflykt, mitt försvar
573 Jesu, i ditt brustna hjärta
574 Jag lyfter mina ögon upp till bergen
575 Jesu, hjälp mig vandra
576 Jesu, tag mitt arma hjärta
577 Jesu, låt din rädda duva
578 Jesu, du mitt hjärtas längtan
579 Jesu kär, var mig när
580 Klippa, du som brast för mig
581 Kom till mitt kalla, domnade sinne
582 Kommer jag frälst utur striden
583 Närmare, o Jesu Krist, till dig
584 O Herde god
585 O Herre Jesu, vid ditt hjärta
586 O Jesu, sköt du om min själ
587 Se till mig i nåd
588 Var stund jag dig behöver
589 Gud, jag hör, hur torra länder
590 Herre, fördölj ej ditt ansikte för mig
591 Herre, låt ingenting binda de vingar
592 Jesu kär, gå ej förbi mig
593 Dig, min Jesus, vill jag följa
594 O Herre, Herre, led du varje steg
595 Jesu, gör mig liten, ringa
596 Jesu, i din vård mig tag
597 Skriv dig, Jesu, på mitt hjärta
598 O Jesu, öppna du mitt öga
599 Gode, törnekrönte Herde
600 Kom ihåg de många vägar
601 Gå och tala om för Jesus
602 Jag är ej mer min egen
603 Allt mitt är ditt, o Jesu
604 Hulde Fader, tack att du har dragit
605 Så tag nu mina händer
606 Jag har en krona att förlora

Guds barns tacksägelse och lovsångRedigera

607 Mitt hjärta, fröjda dig
608 Med tacksam röst och tacksam själ
609 Tack, min Gud, för vad som varit
610 Tack, o Jesu, för den kärlek
611 Tack, du min himmelske Konung
612 Låt oss nu sjunga
613 Lov, pris och tack jag nu vill sjunga
614 Min sång skall bli om Jesus
615 O, må Jesussången klinga
616 Jag sjunger helst om Jesu död och pina
617 Det är så gott att om Jesus sjunga
618 Pris vare dig, o Jesu god
619 Lovsjung vår Herres Jesu kärlek
620 Jag sjunga vill min Gud en sång
621 Nu lov och pris! Jag vet ej mer
622 En fattig syndare har skäl att sjunga
623 Jag sjunger nu om seger
624 Pris och ära vare Herren
625 Sjung en liten sång
626 Under tidernas tvång
627 Stå upp, min själ, var nu evigt glader
628 Lov, pris, tack och ära, min Frälsare huld
629 Må vi sjunga, gamla, unga
630 Var nu glad och sjung, mitt hjärta
631 Nu vill jag endast lova Herren
632 Nu är jag glad och hjärtligt nöjd
633 Nu är jag nöjd och glader
634 Stäm in i änglars kor
635 Upp, min själ, att Herren lova
636 Välsignad min trofaste Herre och Gud
637 O du min Immanuel
638 Kom, kristna vänner alla
639 Min Gud, när jag betänker
640 Jag vill sjunga, evigt sjunga
641 Pris dig, Guds Lamm, som världens synd borttager

Trons målRedigera

Det himmelska hemmetRedigera

642 En morgon utan synd jag vakna får
643 Hos Gud är idel glädje
644 Ack, saliga hem hos vår Gud
645 O Jesu, jag är hjärtligt glad
646 Hur härligt en gång, när den fängslade anden
647 Jerusalem, Jerusalem, som ovantill är byggt
648 Till hemmet därovan med fröjd vi går
649 O, jag vet ett land
650 O land, du sälla andars land
651 Jag vet ett land av idel ljus
652 Långt bortom öknens heta sand
653 Däruppe finns en härlig stad
654 Jag har ett hem, ett himmelskt hem
655 Hemma, hemma får vi vila
656 O, jag vet ett land, där Herren Gud
657 Jesus älskar mig, det är verkligt sant
658 Genom världen en liten skara
659 Hem jag längtar
660 O, jag vet en famn
661 I djupet av mitt hjärta
662 O, att få hemma vara
663 Jag längtar hem till Lammets frälsta skaror
664 Om min Herre Jesus, som på korset dog
665 Säg, skall vi väl alla mötas
666 Vi bo ej här
667 Vad tiden är kort
668 Vi hastar till vägs
669 O, hur saligt att få vandra
670 Se, vi går uppåt till Jerusalem
671 Hur blir oss då, när Gud oss äntligt låter
672 Jag är en gäst och främling
673 Jag är en pilgrim här
674 Jag är främling
675 Till fridens hem
676 Till det härliga land ovan skyn  (Finns på Wikisource.)
677 Vad det blir gott att landa
678 O Jesu kär, när vill du hämta mig
679 Till det höga
680 Stills, stilla, låt din stridssång tystna
681 Himlens suckande barn
682 Du trötte pilgrim i främlingslandet
683 Jag slipper väl en gång i vågsvallet ro
684 Jag får det allt
685 En gång, Guds barn, vårt liv skall uppenbaras
686 Snart skall bröllop firas
687 Min framtidsdag är ljus och lång
688 En liten tid och striden snart skall sluta
689 Så frukta då icke, du väntande brud
690 Som drömmande vi skola bliva då
691 Se, en väldig hop
692 O, vad salighet Gud vill skänka
693 O, vad sällhet och fröjd
694 O, jag vet en gång
695 Låt mig gå
696 Tänk, när en gång
697 Staden därovan är härlig
698 O, vad sällhet då skall bliva
699 Det står Guds folk en sabbatsvila åter
700 Till paradis min andes trånad står
701 Bida blott

Det kristna hoppet inför dödenRedigera

702 Jag går mot döden, var jag går
703 Döden gör mig icke häpen
704 Så skön går morgonstjärnan fram
705 Jag kommer av ett brusand' hav
706 I Kristi sår jag somnar in
707 Saliga de som ifrån världens öden
708 I hoppet sig min frälsta själ förnöjer
709 Säll är den som sina händer
710 När hyddan jag burit blir gömd uti graven
711 Jag lever och vet huru länge, vad tröst
712 Vad är att dö för den som frid har funnit
713 En gång, ja, kanske snart
714 De samlas hem en efter annan
715 Ljuvt är att vila
716 O, jag gläds att snart få flytta
717 Glad jag ilar fram med tiden
718 Du Herrens pilgrim
719 O, ljuvliga, fridfulla vila
720 Det blir något i himlen
721 I himmelen, i himmelen
722 Tiden så hastigt försvinner

Kristi återkomst, domen och det eviga livetRedigera

723 Vakna upp! en stämma bjuder
724 En dag skall uppgå för vår syn
725 En herrdag i höjden
726 Han kommer! Vad tröst i de orden
727 Yttersta dagen en glädjedag bliver
728 Han kommer, vår Jesus, välsignade tröst
729 Om han komme i dag
730 Förgäves ropar den redan dömde
731 Nattens skuggor sakta viker

MissionRedigera

732 Din spira, Jesu, sträckes ut
733 Du för vars allmaktsord
734 Giv mig den frid, som du, o Jesu, giver
735 Ditt ord, o Jesu, skall bestå
736 Väldigt går ett rop
737 Tillkomme ditt rike
738 Till verksamhet för Kristi skull
739 Lev för Jesus
740 Framåt i Jesu namn
741 Så långt som havets bölja går
742 Gör det lilla du kan
743 Tusen, tusen själar suckar
744 Stilla, ljuvlig, underbar
745 Guds rikes sommar, i Ordet lovad
746 Vår store Gud gör stora under
747 Vad är all lust på jorden
748 Det är ett fast ord
749 O tänk, när i Guds fröjdesal

Barn och ungdomRedigera

750 Tryggare kan ingen vara
751 O Jesu Krist, på korsets stam
752 Gud som haver barnen kär
753 I den ljusa morgonstunden
754 Giv din ungdomsdag åt Jesus
755 Ungdom i världen
756 O, öppna ditt hjärta för Herren
757 Kan du giva ditt hjärta för tidigt åt Gud
758 Skynda till Jesus
759 Ungdom, som går ut i världen
760 Se, Jesus står vid hjärtats dörr
761 Den store läkaren är här
762 Det finns ett hjärta
763 De flyr så snart, de ljusa morgonstunder
764 Om jag ägde allt men icke Jesus
765 Unga skara, lyssna stilla
766 Sjung, du evigt unga skara

Vid särskilda tillfällenRedigera

MorgonRedigera

767 Din klara sol går åter opp
768 Den signade dag
769 Vi tackar dig så hjärtelig
770 Nu lovar min själ dig, Jesu, min vän
771 Giv mig i dag, o Herre kär
772 Herrens nåd är var morgon ny

AftonRedigera

773 O Kriste, du som ljuset är
774 Så går en dag än från vår tid
775 Nu är en dag framliden
776 Vad jag i dag har syndat
777 Till natt det åter lider
778 Timmarna framila
779 När dagens hetta svalkas
780 Nu tack, min Gud, att denna dag
781 I den stilla aftonstund
782 Hur ljuvt att efter dagens strid
783 Bliv kvar hos mig
784 För den dag, som nu har gått till ända
785 Hur tryggt det är att lämna i Guds händer
786 Bred dina vida vingar

Årets tiderRedigera

787 Den blomstertid nu kommer
788 I denna ljuva sommartid
789 En vänlig grönskas rika dräkt
790 Kommen för Herren
791 Se, fågeln som sitter på gungande gren 
792 Lilla fågel glad

Land och folkRedigera

793 Ära ske Herren
794 Pris vare Gud! Allena han
795 Bevara, Gud, vårt fosterland

Hem och familjelivRedigera

796 Välsignat är det hem förvisst
797 Gud, se i nåd till dessa två

AvslutningRedigera

798 Nu farväl, ni vänner kära
799 Dagar komma, dagar flykta
800 Amen sjunge varje tunga

Sånger att läsasRedigera

1 Höga kors, du enda ädla
2 Jesus på korset hänger i vånda
3 Min blodige Jesu, är detta för mig
4 Jesu Ande, tala
5 Tack, käre Frälsare
6 På Sinai stod Herren Gud
7 Skall jag mitt hjärtas tro bekänna
8 Farväl, min själ
9 Du bör ej ängslig gå
10 Nu är jag glad och hjärtligt nöjd
11 Skriv i mitt hjärta in
12 Jesus allt mitt goda är
13 Vad annan lön än skam och ve
14 O Jesu, värdes mig ledsaga
15 Ack, sälla stund jag efterlängtar
16 Dödens skarpa pilar

Se ävenRedigera

KällorRedigera

FotnoterRedigera