Axel Rappe (1884–1945)

en svensk friherre och generalmajor
(Omdirigerad från Axel Rappe (1884-1945))

Axel Oscar Rappe, född 22 juni 1884 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, död 31 oktober 1945 i Karlstad, var en svensk friherre och militär; generalmajor 1938.

Axel Rappe, 1907.

FamiljRedigera

Rappe var son till Axel Rappe (1838-1918) och Anna Sandahl. Hans farfar var landshövdingen Axel Ludvig Rappe och hans farfars far var ryttmästare. Han gifte sig 1923 med Gurli Mathilde Malmström (född 1888).[1]

BiografiRedigera

Rappe var underlöjtnant vid Svea artilleriregemente (A 1) 1904 och studerade vid Artilleri- och ingenjörhögskolan (AIHS) 1906-1907. Han blev löjtnant 1907, och studerade vid Krigshögskolan (KHS) 1908-1910 innan han blev aspirant vid Generalstaben 1911-1913.[1] Rappe var tillsammans med Carl Bennedich en av de politiserande officerarna som särskilt månade om Sveriges försvar under försvarsstriden 1911-1914.[2] Han var lärare vid Artilleri- och ingenjörhögskolan 1914-1918, blev kapten 1917 innan han tog avsked ur svenska armén 1918. Han deltog samma år i Finska inbördeskriget, var överstelöjtnant vid finska generalstaben och stabschef vid östarmén.[1] Rappe var stabschef åt Ernst Löfström och var bland annat med i slaget om Viborg samt utarbetade en befästningsplan för Karelska näset, det nya Finlands första egentliga försvarsplan.[2]

Rappe blev kapten vid Svea artilleriregemente (A 1) 1918, var verksam som lärare vid Artilleri- och ingenjörhögskolan 1922-1928, blev kapten vid generalstaben 1927, major 1928 och var stabschef vid militärbefälhavaren för Övre Norrland 1928-1930. Rappe var stabschef vid Östra arméfördelningen 1930-1931, överstelöjtnant vid generalstaben 1931, avdelningschef vid generalstabens centralavdelning 1931-1935, blev överste vid generalstaben 1935, var chef för Göta artilleriregemente (A 2) 1936-1938. 1938 utnämndes han till generalmajor och var chef för Svea artilleriregemente (A 1) 1938-1940. Han var ställföreträdande chef för Försvarsstaben 1940-1941, inspektör för artilleriet 1940, chef för Artilleristabskåren 1941 samt militärbefälhavare i V.militärområdet 1942-1944.[1]

Han var ledamot av Fälttjänstreglementskommittén 1927, ordförande 1935-1937, militär sakkunnig i 1930 års försvarskommission. Rappe blev ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien 1932. Han författare till ett antal skrifter samt ett flertal broschyrer och uppsatser i facktidskrifter och dagspress.[1] 1923 lät han trycka en pamflett med titeln Sveriges läge - en krigspolitisk studie; i denna uttryckte han en önskan om ett samgående mellan Finland och Sverige. Rappe kom att ingå i en grupp unga militärer som grundade tidskriften Ny Militär Tidskrift, se Antingen-Eller-gruppen.[2]

UtmärkelserRedigera

Svenska utmärkelserRedigera

Utländska utmärkelserRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ [a b c d e] Vem är det: svensk biografisk handbok. 1943. Stockholm: Norstedt. 1940. sid. 677. Libris länk. http://runeberg.org/vemardet/1943/0677.html 
 2. ^ [a b c] Artéus, Gunnar, red (1996). Svenska officersprofiler under 1900-talet. Stockholm: Militärhögsk. Libris länk. ISBN 91-87072-19-X [sidnummer behövs]
 3. ^ Kommendörer av Kungl. Svärdsorden, I:a kl. i Sveriges statskalender 1940bih
 4. ^ Riddare av Kungl. Svärdsorden. i Sveriges statskalender 1931bih
 5. ^ Kommendörer av Kungl. Vasaorden, I:a kl. i Sveriges statskalender 1945bih
 6. ^ Riddare av Kungl. Vasaorden. i Sveriges statskalender 1931bih
 7. ^ Riddare av Kungl. Nordstjärneorden. i Sveriges statskalender 1940bih
 8. ^ [a b c] Nr 1. Kungl. Svea artilleriregemente. i Sveriges statskalender 1940
 9. ^ [a b c d] Chef för armén. i Sveriges statskalender 1942
 10. ^ Nr 1. Kungl. Svea artilleriregemente. i Sveriges statskalender 1925
 11. ^ Sveriges statskalender för året 1928. Uppsala och Stockholm: Almqvist & Wiksell. 1928. sid. 231 
 12. ^ Sveriges statskalender för året 1918. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1918. sid. 282 
 13. ^ Nr 1. Kungl. Svea artilleriregemente. i Sveriges statskalender 1921
 14. ^ Fjärde militärområdet. i Sveriges statskalender 1945
 15. ^ Sveriges statskalender för året 1935. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1935. sid. 246 
 16. ^ Sveriges statskalender för skottåret 1944. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1944. sid. 294. https://books.google.se/books?id=nXQ5AQAAIAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
 17. ^ N:r 1. Kungl. Svea artilleriregemente. i Svensk rikskalender 1908
 18. ^ N:r 1. Kungl. Svea artilleriregemente. i Svensk rikskalender 1909
Företrädare:
Olof Thörnell
Sveriges försvarsstabschef
1939-1941
Efterträdare:
Samuel Lars Åkerhielm