Nordstjärneorden

svensk kunglig riddarorden
(Omdirigerad från Riddare av Nordstjärneorden)

Nordstjärneorden (NO), officiellt Kungliga Nordstjärneorden[4], är en svensk kunglig orden som 1975-2022 delades ut av regeringen till utländska medborgare eller statslösa personer som gjort personliga insatser för Sverige. Sedan 1 januari 2023 delas den ut till svenska och utländska medborgare samt statslösa genom beslut av Kungl. Maj:ts Orden på förord av regeringen[5][6]. Kungl. Maj:ts Orden är de svenska statsordnarnas gemensamma organisation. Stormästare för Nordstjärneorden är Sveriges monark. Orden delades efter ordensreformen 1975 inte ut till svenska medborgare[7], men i maj 2018 meddelade sex ledamöter i Konstitutionsutskottet att ordensväsendet skulle ses över och att svenska medborgare återigen skulle kunna förlänas svenska ordnar och att tilldelningar av utmärkelser inom Nordstjärneorden, Vasaorden och Svärdsorden skulle återupptas.[8] Konstitutionsutskottets betänkande, 2021/22:KU39, kom 9 juni 2022 och den 15 juni 2022 fattade riksdagen beslut om att återinföra ordensväsendet, vilket innebar att förlänandet av Nordstjärneorden till svenska medborgare återinfördes 1 januari 2023.[9]

Kungliga Nordstjärneorden
Stora ordenstecknet och storkorskraschan.
Utdelas avSveriges monark
TypStatsorden, Kunglig förtjänst- och riddarorden
Band1748-1975; 2023: Svart
1975-2022: Blått, med gula kanter[1]
MottoNescit occasum
Dag28 april
BehörighetFöre 1975: svenska och utländska medborgare samt Svenska kungahuset
Efter 1975: Svenska kungahuset, utländska medborgare och statslösa. Återinförd för svenska medborgare 1 februari 2023.
Utdelas förFöre 1975: För medborgerliga förtjänster, ämbets- eller tjänstemannagärning, vetenskaper, vittra, lärda och nyttiga arbeten samt för nya och gagneliga inrättningar.
Efter 1975: Personliga insatser för Sverige eller för svenskt intresse.
StatusAktiv
StormästareKung Carl XVI Gustaf
KanslerSvante Lindqvist
Grader5
Förkortning(ar)NO
Statistik
Instiftad1748
Första utdelning1748
Senaste utdelning21 mars, 2024[2]
Rang
Nästföljande (högre)Svärdsorden
Nästföljande (lägre)Vasaorden
Nordstjärneordens släpspänne 1748-1974
Nordstjärneordens släpspänne 1748-1974
Nordstjärneordens släpspänne[3].

Nordstjärneorden har fem värdigheter. Bandet är i svart. Den hade mellan 1975-2022, för utländska medborgare och statslösa, blått band med gula kanter.[10] Ordens devis är Nescit occasum (latin: "den vet inte av någon nedgång") vilket syftar på Polstjärnan (Nordstjärnan) som är fixerad på himlavalvet. Till orden hör även Nordstjärnemedaljen.

Historia

redigera

Nordstjärneorden instiftades 1748 tillsammans med Serafimerorden och Svärdsorden efter beslut av sekreta utskottetkanslipresident Carl Gustaf Tessins initiativ. Den 23 februari 1748 skrevs de av riksrådet utarbetade statuterna under av kung Fredrik I. Nordstjärneorden var tänkt att vara en belöning för medborgerliga förtjänster, ämbets- eller tjänstemannagärning, vetenskaper, vittra, lärda och nyttiga arbeten samt för nya och gagneliga inrättningar. Den hade ursprungligen två grader, kommendör och riddare, och svart band. Genom ordensreformen 1952 kan orden även utdelas till kvinnor, dessa benämns dock inte riddare, utan ledamot.

Sedan 1995 kan orden delas ut även till medlemmar av kungahuset. Berömda mottagare av orden har varit Christopher Polhem (kommendör 1748),[11] Jonas Alströmer (riddare 1748),[12] Carl von Linné (riddare 1753), H.C. Andersen (1878), Olof Molander (kommendör 1953), Greta Garbo (kommendör 1983),[13] Susan Sontag (2004), Jennifer Granholm (kommendör av första klassen 2010) och Christopher O'Neill (kommendör 2013).[14]

Se även Lista över mottagare av Nordstjärneorden

Insignier

redigera
 • Kedjan består av elva par blå ryggställda F (för Fredrik I) krönta med kunglig krona förenade med vita nordstjärnor. Kedjan bärs över axlarna.
 • Kraschanen finns i två modeller. Storkorskraschanen består av ett malteserkors i silver belagt med en nordstjärna och med strålknippen utgående från vinklarna. Kommendörskraschanen är likadan bortsett från att den saknar strålknippen.
 • Ordenstecknet är ett vitt malteserkors med öppna kronor i vinklarna och belagd med en blå glob på vilken är anbragt en vit nordstjärna med omskriften NESCIT OCCASUM och krönt med kunglig krona. Ordenstecknet finns i två storlekar.
 • Ordensbandet - Ordensbandets färg var under åren 1748 - 1975 svart, samt är det återigen från 2023, detta då det swarta är thet okunskapens mörker stiernans stråålar will genomlysa.[15] Under åren 1975 - 2022 var bandet blått med gula kanter (detta då man ville att det skulle synas, att orden var svensk).[7] 2013 bars orden, enligt beslut av Konungen, i svart band även av prinsar inom kungahuset.[16]

Vid mottagares död

redigera

När en mottagare av Nordstjärneorden dör, skall ordenstecken samt eventuell kedja, i enlighet med ordens statuter, återsändas till skattmästaren vid Kungl. Maj:ts Orden, då de inte är personlig egendom utan bara nyttjas under innehavarens livstid.[17]

Briljanterade ordenstecken

redigera
 
Nordstjärneorden storkorskraschan med briljanter, 1951. Har tillhört Reinhold Hugo Josef Rudbeck.

En person kunde i vissa, sällsynta fall förlänas med en briljanterad orden. Vanligtvis inträffade detta om personen gjort konungen eller kungafamiljen något personligt. Till skillnad mot de ordinarie ordenstecknen så hade de briljanterade ordenstecknen en särställning. Dels var ordenstecknen personlig egendom och behövde inte återsändas till kungen vid innehavarens död, dels skulle innehavaren även bära de lägre graderna trots att en högre tilldelats.

Mottagare av briljanterade ordenstecken

redigera

Kvinnor och präster sågs traditionellt inte som "stridande" och kallades således inte Riddare, utan istället Ledamot av andliga ståndet för präster och Ledamot för kvinnor. Nordstjärneorden har fem grader:[7]

Ordenstecken Kraschan Kedja Ordensgrad Tillkomst Anmärkning
      Kommendör med stora korset (KmstkNO) 1748 som Kommendör. Från 1772 som Kommendör med stora korset
    Kommendör av 1. klass (KNO1kl) 1873
  Kommendör (KNO) 1772 som kommendör. Från 1873 kommendör av 2. klass.
  Riddare av 1. klass (RNO1kl) 1748 som riddare. Från 1975 som Riddare 1. klass.
  Riddare (RNO) 1975
 • Kommendör med stora korset (KmstkNO) - Bär det stora ordenstecknet i band över höger axel och storkorskraschan på vänster bröst.
 • Kommendör av första klassen (KNO1kl) - Bär det stora ordenstecknet i band om halsen och kommendörskraschan på vänster bröst.
 • Kommendör (KNO) - Bär det stora ordenstecknet i band om halsen.
 • Riddare eller ledamot av första klassen (RNO1kl/LNO1kl) - Bär det lilla ordenstecknet i guld i band (rosett för damer) på vänster bröst.
 • Riddare eller ledamot (RNO/LNO) - Bär det lilla ordenstecknet i silver i band (rosett för damer) på vänster bröst.

Ordenshärold

redigera
 
Nordstjärneordens häroldskåpa med ordens härskri på ärmarna Nescit Occasum samt dess ordenstecken i mitten.

När Sverige införde riddarordnar 1748 blev endast en härold för Serafimerorden utsedd, det dröjde till 1785 innan de andra ordnarna fick sina egna härolder. Härolderna bar speciella häroldskåpor och bar alltid den egna ordens ordenstecken på bröstet (se bild nedan). Ämbetet som Nordstjärneordens härolder var obesatt från 1868, [19] och Nordstjärneordens härolder avskaffades med 1952 års ordensstadgar. Dock fanns Serafimerordens härolder samt den av Gustav III 1780 införda rikshärolden, som även fungerade som härold för Kungl. Maj:ts orden kvar till ordensreformen 1974.[20]

Ordensdräkt

redigera
 
Nordstjärneordens dräkt, ca år 1820, för en kommendör med stora korset - Livrustkammaren

De svenska riddarordnarna hade alla ordensdräkter, som de som uppnått kommendörsgrad kunde bära. Senaste gången som ordendräkt bars var vid Oscar I:s kröning 1844. Nordstjärneordens dräkt som fastställdes 1762 var i rött siden, med vita detaljer, och över axlarna bars en slängkappa i rött med vita kanter i siden och sammet. Runt livet bars ett skärp i vitt. Från 1778 fick dräkten samma snitt som den nationella dräkten som instiftades av Gustaf III.[21]

Bildgalleri

redigera

Se även

redigera

Referenser

redigera
 1. ^ https://kungligmajestatsorden.se/ordnar/nordstjarneorden
 2. ^ kungahuset.se
 3. ^ kungligmajeatatsorden.se
 4. ^ Förordning (2022:1800) om Sveriges främsta utmärkelse
 5. ^ 2021/22:KU39. 9 juni 2022. sid. s. 9. Läst 5 mars 2024 
 6. ^ ”Lämna in förslag”. kungligmajestatsorden.se. https://kungligmajestatsorden.se/forslag. Läst 5 mars 2024. 
 7. ^ [a b c] http://www.arnell.cc/fortjanstordnar.htm
 8. ^ ”SvD: Kungafamiljen växer – nu måste anslaget begränsas”. Svenska Dagbladet. 18 maj 2018. https://www.svd.se/kungafamiljen-vaxer--nu-maste-anslaget-begransas/. Läst 26 maj 2018. 
 9. ^ Sunnqvist, Martin (29 januari 2023). ”Det är nytt med vårt nya ordenssystem | Martin Sunnqvist”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/a/76qkgv/det-ar-nytt-med-vart-nya-ordenssystem. Läst 8 februari 2023. 
 10. ^ ”Nordstjärneorden”. kungligmajestatsorden.se. https://kungligmajestatsorden.se/ordnar/nordstjarneorden. Läst 4 mars 2024. 
 11. ^ DN 29 augusti 2007 Slussen en tusenårig historia av Martin Stugart
 12. ^ Svenskt Biografiskt Handlexikon, Herman Hofberg (Bonniers, 1906)
 13. ^ New York Times 3 november 1983 Greta Garbo Honored
 14. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 12 juni 2013. https://web.archive.org/web/20130612001104/http://www.kungahuset.se/brollopet/brollopet/vigselceremoni/nordstjarneorden.4.4ea495e313c19c119aa6d07.html. Läst 9 juni 2013. 
 15. ^ kungligmajestatsorden.se
 16. ^ http://jonar242.wordpress.com/2013/10/02/nordstjarneorden-is-the-new-black/
 17. ^ Jonas Arnell, De svenska riddarordnarna
 18. ^ ”John G L Hellström”. sok.riksarkivet.se. https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/12841. Läst 10 januari 2020. 
 19. ^ http://joomla.heraldik.se/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=65:haerolden-i-riksordnarna&catid=25:ordnar&Itemid=45 Arkiverad 20 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine. Svenska Heraldiska Föreningen
 20. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 24 maj 2012. https://archive.is/20120524213618/http://www.heraldik.se/heraldica/topic.asp?TOPIC_ID=2018. Läst 5 januari 2012.  Heraldiskt forum
 21. ^ Ordensdräkt i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1914)

Externa länkar

redigera