Revetering (från latinets vestire = kläda och franskans revêtir = bekläda) eller rappning är en teknik för att klä en trävägg, först med ett fästmedel, vanligen träpluggar, vassmattor eller ståltrådsnät, och därpå med puts.

Vassmattor som fästmedel på ett äldre hus vid Tjärhovsgatan i Stockholm.
Träpluggar som fästmedel på flygelbyggnaden vid Östanå slott.

Detta är alltså skilt från hortikultur- och botanikbegreppet revertera.

För att få puts att fästa på träväggar, timmer eller plank, måste ojämnheter först skapas där putsen kan fästa, till exempel genom att rugga upp ytan, slå i träpluggar, spika på ribbor eller, vanligt förr, vassmattor eller numera ofta ståltrådsnät.

Historik

redigera

Revetering började användas under 1700-talet för att ge till exempel herrgårdsbyggnader intryck av att vara byggda i sten. På 1830-talet spred sig bruket även till bondgårdar, först i södra Sverige. Det spred sig på 1850-talet även till övriga Sverige och då inte längre enbart begränsat till bondgårdar.

Se även

redigera

Litteratur och källor

redigera