Öppna huvudmenyn

Arbetsförmedlingen

svensk statlig förvaltningsmyndighet
För det allmänna begreppet, se Arbetsförmedling.

Arbetsförmedlingen (ibland förkortat Af, kallas på engelska Swedish Public Employment Service) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Arbets­marknads­departementet och ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet.[1]

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen Symbol.jpg
Arbetsförmedlingens nya symbol, från 3 maj 2018
DepartementArbetsmarknadsdepartementet
Ansvarigt statsrådYlva Johansson (S)
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningStyrelsemyndighet
SäteStockholm
KommunStockholms kommun
LänStockholms län
Organisationsnr202100-2114
SyfteUtföra arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att hålla sysselsättningen uppe.
FöregångareArbetsmarknadsverket
Inrättad1 januari 2008
GeneraldirektörMikael Sjöberg
Budget77 miljarder SEK – 2018
Antal anställda13 700 (2018)
InstruktionSFS 2007:1030 (lagen.nu)
WebbplatsArbetsformedlingen.se
Arbetsförmedlingens användning av budgeten för 2018

Arbetsförmedlingens huvudkontor ligger på Hälsingegatan vid Vanadisplan i Stockholms innerstad.

Innehåll

VerksamhetRedigera

Arbetsförmedlingen har till uppgift att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft, att prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden samt att bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.[2]

Myndigheten ska stötta arbetssökande i jobbsökandet och vid behov sätta in åtgärder som gör individerna mer matchningsbar på arbetsmarknaden. Likaså bistå arbetsgivare som har rekryteringsbehov att hitta kompetensen de söker. I de fall arbetsgivare är beredda att anställa personer som står längre från arbetsmarknaden kan Arbetsförmedlingen betala ut olika typer av stöd, till exempel nystartsjobb och lönebidrag.[3]

Arbetsförmedlingen ska även sköta det så kallade kontrolluppdraget i arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att kontrollera att arbetssökande fullgör vissa åtaganden som krävs för att få ersättning från a-kassan, till exempel att vara aktivt arbetssökande.

En stor del av Arbetsförmedlingens traditionella service till arbetssökande är idag privatiserad och utförs av externa leverantörer som upphandlas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling.

I augusti 2008 var drygt 9 300 personer anställda på Arbetsförmedlingen jämfört med 13 700 i slutet av 2018. Det är i huvudsak två förändringar i samhället som ligger bakom att Arbetsförmedlingen vuxit. Dels den förändrade politiken kring sjukförsäkringen, där Arbetsförmedlingen fick ett utökat ansvar för att stötta tidigare sjukskrivna att återinträda på arbetsmarknaden, dels det så kallade etableringsuppdraget av nyanlända.[4] Andelen högutbildade och utrikes födda arbetsförmedlare har ökat under motsvarande period.[5]

Inom Arbetsförmedlingen pågår för närvarande ett omfattande förnyelsearbete som bland annat omfattar ökad digital service och fler distansservicetjänster.[6]

HistorikRedigera

Fram till den 1 januari 2008 var Arbetsförmedlingen i Sverige en samlande benämning på den del av länsarbetsnämndernas verksamhet som sysslade med arbetsförmedling samt namnet på de cirka 325 lokala kontoren. Dessa tillhörde respektive länsarbetsnämnd, som i sin tur ingick i Arbetsmarknadsverket (AMV). När myndigheten Arbetsförmedlingen bildades den 1 januari 2008, ersatte den Arbetsmarknadsverket med chefsmyndigheten Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), och de 20 länsarbetsnämnderna.

Arbetsförmedling var fram till 1993 enbart en statlig verksamhet, men därefter har Arbetsförmedlingen konkurrens av en rad privata företag som mot betalning erbjuder liknande tjänster.

GeneraldirektörerRedigera

StyrelseRedigera

Styrelse 2016[7]
Ställning Personer
Generaldirektör Mikael Sjöberg
ordförande Lena Erixon
Ledamöter Mari Andersson, Inger Källgren Sawela, Hans Lindblad, Ingrid Petersson, Ola Pettersson, Andreas Schönström, Erik Thedéen

Politisk överenskommelse om ArbetsförmedlingenRedigera

I den så kallade Januariöverenskommelsen (2018) mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet fastslår partierna att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Ett nytt system baserat på LOV (Lag om valfrihetssystem) ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Arbetsförmedlingen kommer att finnas kvar som statlig myndighet, men vara fokuserad på myndighetsansvar i form av kontroll av arbetssökande och av fristående aktörer, arbetsmarknadspolitisk bedömning, digital infrastruktur och statistik och analys. Förändringen av Arbetsförmedlingen ska vara fullt genomförd under 2021.[8]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera