Grundsärskolan är i Sverige en del av den obligatoriska särskolan.

Barn och ungdomar som inte kan uppnå grundskolans kursplan därför att de har en utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning har rätt att få undervisning enligt grundsärskolans kursplan. Inom grundsärskolan räknas även inriktningen träningsskola. Grundsärskolan innebär liksom andra skolformer nio års skolplikt för alla barn och ungdomar mellan 7 och 16 år.

Tidigare hade eleverna även rätt till ett tionde, frivilligt skolår för att komplettera utbildningen, detta togs bort vid införandet av en ny läroplan 2011. Eleverna undervisas i den mån det går i samma ämnen som grundskolans elever. Ämnenas innehåll och omfattning anpassas dock till varje elevs förutsättningar, därför upprättas också en individuell utvecklingsplan för varje elev.

Tidigare betydelseRedigera

Det som tidigare kallades för grundsärskola var endast till för elever med lindrig utvecklingsstörning.

LäroplanerRedigera

Särskolan fick 1 juli 1994 samma läroplan som den övriga grundskolan, Lpo94. Därmed markeras att alla elever, oberoende av utvecklingsnivå, omfattas av samma värdegrund. Däremot har särskolan egna kursplaner som är anpassade till skolformen och till de olika behov skolan ska kunna tillgodose för var och en av särskolans elever.

Från augusti 2011 har grundsärskolan en egen läroplan, Läroplan för grundsärskolan 2011

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera