Öppna huvudmenyn

Försäkringskassan

svensk statlig myndighet som ansvarar för stora delar av de offentliga trygghetssystemen

Försäkringskassan är en svensk statlig myndighet som ansvarar för stora delar av de offentliga trygghetssystemen.[1] Totalt administrerar myndigheten närmare femtio olika förmånsslag inom socialförsäkringen.[3]

Försäkringskassan
Försäkringskassan.jpg
DepartementSocialdepartementet
Ansvarigt statsrådAnnika Strandhäll (S)
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningStyrelsemyndighet
SäteStockholm
KommunStockholms kommun
LänStockholms län
Organisationsnr202100-5521
SyfteFörsäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen.[1]
FöregångareRiksförsäkringsverket
Inrättad1 januari 2005
Generaldirektörtf. Maria Hemström-Hemmingsson
Budget200,121 miljarder SEK – 2014[2]
Antal anställda~13 400 – 2014[1]
InstruktionSFS 2009:1174 (lagen.nu)
WebbplatsForsakringskassan.se

Försäkringskassan har uppdraget att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen.[1] Socialförsäkringen omfattade år 2009 cirka 481 miljarder kronor, eller motsvarande 15 procent av bruttonationalprodukten (BNP).[4] År 2010 utgjorde de totala utgifterna för de försäkringar och bidrag som administrerades av Försäkringskassan cirka 211 miljarder kronor, eller motsvarande 6 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). Den stora minskningen beror främst på att försäkringar och bidrag som betalas ut till pensionärer förts över till den nybildade Pensionsmyndigheten. År 2010 fick drygt 3,2 miljoner personer minst en utbetalning från Försäkringskassan, vilket motsvarar omkring 54 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 16-64 år.[5]

Försäkringskassan är med sina omkring 13 400 anställda en av Sveriges största statliga myndigheter.[1] Myndigheten tillkom 1 januari 2005 genom en sammanslagning av Riksförsäkringsverket och de allmänna länsförsäkringskassorna.[6] Samtidigt upphörde Försäkringskasseförbundet.[7]

Huvudkontoret ligger på LM Ericssons väg 30, Hägersten (i gamla byggnaden för LM Ericssons fabrik, Telefonplan). Huvuddelen av systemutveckling och drift är stationerad till Försäkringskassan IT i Sundsvall. Runt om i landet finns cirka 60 lokala försäkringscenter (LFC) och 20 nationella center (NFC). Kundmöten sker på servicekontor, genom självbetjäning över Internet samt i telefonkundtjänsten. Handläggning och utredningsarbete sker i första hand på de olika försäkringscentren.[8]

Innehåll

AnsvarsområdenRedigera

I de delar av socialförsäkringen som Försäkringskassan administrerar ingår främst försäkringar och bidrag som betalas ut till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning.[4]

Ekonomisk trygghet för familjer och barnRedigera

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättningRedigera

ÖvrigtRedigera

Myndigheten betalar ut Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning som är en del av arbetsmarknadspolitiken.[9] Man gör även utbetalningen av etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare.[10] Tidigare administrerade och utbetalade Försäkringskassan även inkomstpension, men från den 1 januari 2010 har ansvaret för denna tagits över av den nya Pensionsmyndigheten.[4] En ytterligare en uppgift för Försäkringskassan är att samordna resurser för att få sjukskrivna att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen.[1]

OrganisationRedigera

HuvudkontorRedigera

 
Försäkringskassans huvudkontor sedan 2014 i LM Ericssons tidigare fabrik.

Försäkringskassan hade tidigare sitt huvudkontor i en värdefull trettiotalsbyggnad vid Adolf Fredriks kyrka ritad av den Svenska arkitekten Sigurd Lewerentz.[11] Byggnaden användes tidigare av de forna myndigheterna Riksförsäkringsanstalten och Riksförsäkringsverket.[11] Under många år fanns huvudkontoret på Vasagatan 16, allmänt kallat Esselte-huset.[12] En flyttning av huvudkontoret till gamla LM Ericssons fabrik, Telefonplan genomfördes årsskiftet 2013-14.

StyrningRedigera

Försäkringskassans arbete styrs i första hand av socialförsäkringsbalken och EG-förordning nr 883/2004.[13] Men även av allmän förvaltnings- och försäkringslagstiftning, och andra lagar och förordningar som beslutats i Sveriges riksdag. Ansvarigt departement är Socialdepartementet och ansvarig minister är socialförsäkringsministern.[14] Regeringen styr Försäkringskassan genom att utese generaldirektören, besluta om olika förordningar för olika ärendesslag, fastställa myndighetens instruktion, samt genom regleringsbrev och den årliga budgeten.[15]

Försäkringskassan är sedan 1 januari 2011 en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Myndigheten har därmed inte någon egen styrelse, utan generaldirektören har det yttersta ansvaret för verksamheten och ansvarar för dialogen med regeringen. [16] Ann-Marie Begler är sedan 1 september 2015 generaldirektör för Försäkringskassan.[17] Generaldirektören är ordförande i insynsrådet.[8]

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är ansvarig tillsynsmyndighet, som sedan 1 juli 2009 har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Inom ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.[18]

Knutet till försäkringskassan finns ett allmänt ombud. Allmänna ombudet har möjlighet att överklaga Försäkringskassans beslut i förvaltningsdomstolarna. Denna möjlighet används för att komma till rätta med en oenhetlig rättstillämpning eller när det finns behov av prejudikat. Allmänna ombudet kan också klaga på felaktiga beslut. Det allmänna ombudet har en självständig ställning och utses av regeringen.[19]

Försäkringskassans författningssamlingRedigera

Försäkringskassans författningssamling består av bindande föreskrifter (FKFS), allmänna råd (FKAR) och vägledningar.[20] Även de som tidigare beslutats av Riksförsäkringsverket gäller efter Försäkringskassans inrättande. I rubriken till föreskrifter och allmänna råd (FKAR) som beslutats av Riksförsäkringsverket behålls det tidigare myndighetsnamnet. Allmänna råden är inte bindande. De är generella rekommendationer om tillämpningen av en bestämmelse och anger hur man kan eller bör handla i ett visst avseende.[20]

HistorikRedigera

Riksförsäkringsanstalten 1902–1961Redigera

 
Skylt på Postmuseum

.

Riksförsäkringsanstalten var en svensk statlig myndighet som inrättades år 1902, efter det att Lagen om ersättning vid olycksfall i arbetet antogs 1901. Precis som i de flesta andra länder så kan man säga att historien om socialförsäkringen i Sverige startade med ersättning vid arbetsskador.[21] Tidigare 1889 hade Sveriges första skyddslag, arbetarskyddslagen, antagits av riksdagen. Den gällde på de större industrierna. På den tiden var bara 2,7 procent av befolkningen försäkrade av sjukkassorna.[21] Sjukkassorna var föreningar där människor, oftast inom samma yrke, betalade in en avgift för att få ett skydd om de blev sjuka. De första sjukkassorna i Sverige bildades under 1700-talet.[21]

Överdirektör och chef

Generaldirektörer och chefer

Riksförsäkringsverket 1961–2005Redigera

Riksförsäkringsverket (RFV) inrättades 1961 och ersatte då de tidigare myndigheterna Pensionsstyrelsen och Riksförsäkringsanstalten. Riksförsäkringsverkets uppgift var att fördela anslagen till de lokala försäkringskassorna men också att se till att socialförsäkringen fungerade som det var tänkt och att kunderna behandlades lika oavsett var de bodde. På den tiden fanns det 630 lokala sjukkassor.[21]

Generaldirektörer och chefer

Försäkringskassan 2005–Redigera

Riksförsäkringsverket upphörde den 31 december 2004, då myndigheten Försäkringskassan bildades. Riksförsäkringsverket slås ihop med de 21 länsförsäkringskassorna. Sammanslagningen gjordes för att det skulle bli mer lika i hela landet, stärka rättssäkerheten och för att korta handläggningstiderna. För att lyckas med det börjar det planeras för en ny organisation.[21]

Under 2015 dömdes 34 individer vid ett assistansbolag för funktionshindrade i både tingsrätt och hovrätt för omfattande bedrägerier omfattande 30 miljoner mot Försäkrinskassan. Försäkringskassan tilldömdes ett skadestånd på 31 miljoner.[22]

Generaldirektörer och chefer

KritikRedigera

Under 2008 och 2009 kritiserades Försäkringskassans försök att införa en ny IT-plattform, baserad på ett affärssystem från SAP, som skulle levereras av konsultföretagen Logica[24] och Accenture. Projektet riskerade att kosta närmare 10 miljarder kronor men avbröts i förtid. Endast en bråkdel av projektets mål kunde uppnås.[25][26] Skenande kostnader och kraftiga förseningar gjorde att projektet lades ner. Myndighetens generaldirektör byttes därför ut år 2010 och myndigheten ersatte 80 konsulter med egen nyanställd personal.[27][död länk] 31 augusti 2014 avslöjade Dagens Nyheter att personal från Försäkringskassan har redigerat en wikipediaartikel kopplad till myndigheten och tagit bort kritik.[28]

År 2015 dömdes en person i myndighetens ledning för brott mot yttrandefrihetsgrundlagen för att ha försökt efterforska vilka källor bland myndighetens anställda som Expressen hade använt sig vid sina publiceringar kring Dan Eliassons radering av myndighetens internmejlarkiv.[29][30]

Motsvarigheter i andra länderRedigera

 • Finland: Folkpensionsanstalten (FPA) som sköter om den sociala grundtryggheten för alla som bor i Finland.[31]
 • Norge: NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) som består av den statliga Arbeids- og velferdsetaten och de delarna av kommunernas sosialtjenester som ingår lokalkontoren.[32]
 • Danmark: Pensionsstyrelsen som ansvarar för utbetalning av pensioner, föräldrapenning, barnbidrag med mera.[33]

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

 1. ^ [a b c d e f] ”Om Försäkringskassan”. Försäkringskassan. http://www.forsakringskassan.se/omfk. Läst 4 januari 2012. 
 2. ^ ”Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försäkringskassan”. Forsakringskassan.se. Arkiverad från originalet den 15 december 2014. https://web.archive.org/web/20141215082532/https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/22b1c963-66c6-4161-b89d-a397c1f7d037/RB14.pdf?MOD=AJPERES. Läst 12 december 2014. 
 3. ^ ”Försäkringskassan: Alla förmåner”. Försäkringskassan. Arkiverad från originalet den 30 december 2011. https://web.archive.org/web/20111230003048/http://www.forsakringskassan.se/privatpers/alla_formoner. Läst 5 januari 2012. 
 4. ^ [a b c] (pdf) Social- försäkringen i siffror 2010. Försäkringskassan. 2010. sid. 6. ISBN 978-91-7500-362-7. https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/8e932364-7cd7-40d4-ab01-794cd5e9e291/socialforsakringen_i_siffror_2010.pdf?MOD=AJPERES 
 5. ^ (pdf) Socialförsäkringen i siffror 2011. Försäkringskassan. 2011. sid. 5. ISBN 978-91-7500-367-2. https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/cad3ac9c-f886-4c25-84f3-63b5e8404ac6/socialforsakringen_i_siffror_2011.pdf?MOD=AJPERES 
 6. ^ ”Regeringens proposition 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration” (pdf). Socialdepartementet/Regeringen Persson. Arkiverad från originalet den 24 maj 2015. https://web.archive.org/web/20150524153830/http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/16/34/5e2e6059.pdf. Läst 4 januari 2012. 
 7. ^ Försäkringskassornas förbund (18 november 2004). ”Försäkringskassornas förbund upplöses vid årsskiftet” (pdf). Pressmeddelande. Läst 24 maj 2015.
 8. ^ [a b] ”Försäkringskassans organisation”. Försäkringskassan. Arkiverad från originalet den 30 december 2011. https://web.archive.org/web/20111230002525/http://www.forsakringskassan.se/omfk/organisation. Läst 4 januari 2012. 
 9. ^ ”Försäkringskassan: Aktivitetsstöd”. Försäkringskassan. https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/myndigheter/arbetsformedlingen/forsakring/aktivitetsstod. Läst 4 januari 2012. 
 10. ^ ”Försäkringskassan: Etableringsersättning”. Försäkringskassan. Arkiverad från originalet den 11 december 2011. https://web.archive.org/web/20111211230827/http://www.forsakringskassan.se/privatpers/ny_i_sverige/etableringsersattning. Läst 4 januari 2012. 
 11. ^ [a b] Kyander, Kristiina (31 januari 2002). ”Så knäcktes arvet efter Lewerentz”. Aftonbladet. Arkiverad från originalet den 18 april 2013. https://archive.is/20130418025425/http://mobil.aftonbladet.se/kultur/huvudartikel/article10256449.ab. Läst 4 januari 2012. 
 12. ^ ”Norrort eller Söderort för Försäkringskassan”. Fastighetsvärlden idag. 23 november 2011. http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/norrort-eller-soderort-for-forsakringskassan/. Läst 4 januari 2012. 
 13. ^ Försäkringskassan: Årskrönika 2010. Försäkringskassan. sid. 12. http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/9d23f729-2433-4b5c-a443-67c657e789ac/arskronika_forsakringskassan.pdf. Läst 4 januari 2012 [död länk]
 14. ^ ”Myndigheter och bolag under Socialdepartementet”. Regeringskansliet. Arkiverad från originalet den 4 januari 2012. https://web.archive.org/web/20120104132858/http://www.regeringen.se/sb/d/1474/a/155845. Läst 4 januari 2012. 
 15. ^ ”Myndigheter”. Så styrs Sverige. Regerlingskansliet. Arkiverad från originalet den 11 januari 2012. https://web.archive.org/web/20120111125343/http://www.regeringen.se/sb/d/2462. Läst 4 januari 2012. 
 16. ^ Socialdepartementet (24 november 2010). ”Försäkringskassan byter ledningsform från styrelse till insynsråd”. Pressmeddelande. Läst 4 januari 2012. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012.
 17. ^ Socialdepartementet (27 augusti 2015). ”Ann-Marie Begler blir Försäkringskassans nya generaldirektör”. Pressmeddelande. Läst 5 december 2015.
 18. ^ ”Inspektionen för socialförsäkringen”. Inspektionen för socialförsäkringen. http://www.inspsf.se/. Läst 4 januari 2012. 
 19. ^ ”Allmänt ombud”. Försäkringskassan. Arkiverad från originalet den 26 september 2011. https://web.archive.org/web/20110926052140/http://www.forsakringskassan.se/omfk/organisation/allmant_ombud. Läst 4 januari 2012. 
 20. ^ [a b] ”Försäkringskassan: Lagar och regler”. Försäkringskassan. Arkiverad från originalet den 8 december 2011. https://web.archive.org/web/20111208110143/http://www.forsakringskassan.se/omfk/lagar_regler. Läst 4 januari 2012. 
 21. ^ [a b c d e] Försäkringskassan: Årskrönika 2010. Försäkringskassan. sid. 4-5. http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/9d23f729-2433-4b5c-a443-67c657e789ac/arskronika_forsakringskassan.pdf. Läst 4 januari 2012 [död länk]
 22. ^ ”Fällande domar i rekordstort bedrägerimål”. Nyheter Södertälje 23 juli 2015. SVT. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/dom-faller-i-rekordstort-bedragerimal. Läst 6 november 2016. 
 23. ^ Försäkringskassan (18 december 2014). ”Ann Persson Grivas utsedd av regeringen till vikarierande generaldirektör för Försäkringskassan”. Pressmeddelande. Läst 29 juni 2015. Arkiverad från originalet den 29 juni 2015.
 24. ^ Granskning av riksrevisionen, Computer Sweden 2009-04-07.
 25. ^ Tio miljarder för SAP på Försäkringskassan, Computer Sweden 2008-09-12.
 26. ^ Computer Sweden: SAP-stopp på Försäkringskassan Publicerad 2009-01-29.
 27. ^ ”Computer Swedens artiklar om Försäkringskassan”. IDG. http://computersweden.idg.se/2.2683/1.183934/f%F6rs%E4kringskassan. Läst 2 januari 2010. 
 28. ^ http://www.dn.se/nyheter/sverige/myndigheter-censurerar-wikipediatexter-1/
 29. ^ Döms för brott mot efterforskningsförbud”. Expressen. 26 februari 2015. http://www.expressen.se/nyheter/doms-for-brott-mot-efterforskningsforbud/. 
 30. ^ Chef på Försäkringskassan efterforskade källor – döms”. Dagens Nyheter. 26 februari 2015. http://www.dn.se/nyheter/sverige/chef-pa-forsakringskassan-efterforskade-kallor-doms/. Läst 21 juli 2016. 
 31. ^ ”Om FPA”. FPA. http://www.kela.fi/in/internet/svenska.nsf/NET/170308124945HP. Läst 5 januari 2012. 
 32. ^ ”NAV: Organisering”. Om NAV. Arbeids- og velferdsetaten. Arkiverad från originalet den 30 december 2011. https://web.archive.org/web/20111230044744/http://www.nav.no/Om%2BNAV/Om%2BNAV/Organisering.168932.cms. Läst 5 januari 2012. 
 33. ^ ”Pensionsstyrelsen: Organisation”. Pensionsstyrelsen. Arkiverad från originalet den 11 december 2011. https://web.archive.org/web/20111211154118/http://www.penst.dk/Om-Pensionsstyrelsen/Organisation.aspx. Läst 5 januari 2012. 

Externa länkarRedigera