Nationella operativa avdelningen

Polisens nationella operativa avdelning (NOA) är en i januari 2015 inrättad organisationsenhet inom Polismyndigheten, som ersatte den tidigare Rikskriminalen.

Den nationella operativa avdelningen leder Polismyndighetens operativa verksamhet och kan besluta om insatser och resursförstärkningar i hela landet i olika typer av verksamheter. Den har vad som betecknas "funktionsansvar", inklusive personalansvar och resultatansvar, för den Nationella insatsstyrkan, Polisflyget, det nationella bombskyddet och sektionen för särskilda insatser. Inom avdelningen finns också det arbetsuppgifter som den tidigare centrala gränskontrollenheten haft.

Avdelningen svarar inom polismyndigheten som dess kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt.

Nationella operativa avdelningen utreder kulturarvsbrott, krigsbrott, artskyddsbrott (CITES-brott), immaterialrättsliga brott, penningtvätt och finansiering av terrorism samt korruptionsbrott.

EnheterRedigera

Inom avdelningen finns enheter för operativ verksamhet, utredningar, underrättelseverksamhet, internationella frågor och beredningar. Inom underrättelseenheten finns bland annat ett kansli som driver samordningsfunktionen mot åtgärder för penningtvätt och mot finansiering av terrorism.

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorismRedigera

Polismyndigheten fick 2018 i uppdrag att upprätta en samordningsfunktion mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Samordningsfunktionen placerades vid underrättelseenheten på Noa där den nu finns. Inom funktionen samordnas 16 myndigheters och organisationers arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa är Bolagsverket. Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogden, Länsstyrelserna, Polisen, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Spelinspektionen, Sveriges Advokatsamfund, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Till funktionen finns ett kansli som ansvarar för att driva arbetet i samordningsfunktionen framåt och exempelvis leda de arbetsgrupper som drivs inom ramen för samordningsfunktionen.

CheferRedigera

KällorRedigera