Nationella operativa avdelningen

Polisens nationella operativa avdelning (NOA) är en i januari 2015 inrättad organisationsenhet inom Polismyndigheten, som ersatte den tidigare Rikskriminalen.

Den nationella operativa avdelningen leder Polismyndighetens operativa verksamhet och kan besluta om insatser och resursförstärkningar i hela landet i olika typer av verksamheter. Den har vad som betecknas "funktionsansvar", inklusive personalansvar och resultatansvar, för den Nationella insatsstyrkan, Polisflyget, det nationella bombskyddet och sektionen för särskilda insatser. Inom avdelningen finns också det arbetsuppgifter som den tidigare centrala gränskontrollsenheten haft.

Avdelningen svarar inom polismyndigheten som dess kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt.

Nationella operativa avdelningen utreder

 • Kulturarvsbrott
 • Krigsbrott
 • Artskyddsbrott (CITES-brott)
 • Immaterialrättsliga brott
 • Penningtvätt
 • Korruptionsbrott

Inom avdelningen finns enheter för:

 • operativ verksamhet
 • utredningar
 • underrättelseverksamhet
 • internationella frågor
 • beredningar

CheferRedigera

KällorRedigera