Metylering är den process varvid en metylgrupp (-CH3) sätts till en molekyl. Metylering är ett specialfall av alkylering.

Se ävenRedigera