Ej att förväxla med Cystin.

Cystein (förkortas Cys eller C) är en av de 20 aminosyrorna som är byggstenar i proteiner. Den tillhör gruppen polära, hydrofila aminosyror. Det är en av två aminosyror som innehåller svavel, den andra är metionin.

Cystein
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namn(R)-2-amino-3-sulfanyl-propansyra
Kemisk formelC3H7O2NS eller
C2H3SHNH2COOH
Molmassa121,16 g/mol
UtseendeVita kristaller
CAS-nummer52-90-4
SMILESSC[C@@H](N)C(=O)O
Egenskaper
Löslighet (vatten)280 g/l
Smältpunkt240 °C (sönderfaller)
Faror
Huvudfara
Hälsovådlig Hälsovådlig
LD501890 mg/kg (oralt)
1140 mg/kg (intravenöst)
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

I den genetiska koden kodas cystein av två kodon: UGU och UGC.

Två cysteiner kan oxideras och bilda en svavelbrygga som tvärbinder peptidkedjor; dessa stabiliserar ofta proteiner.

Som livsmedelstillsats har cystein E-nummer 920.


Se även redigera

Referenser redigera