Acetylering (eller enligt IUPAC-nomenklatur etanoylering) beskriver en reaktion där en acetylgrupp introduceras i en organisk förening. Deacetylering beskriver när en acetylgrupp tas bort.

Salicylsyra acetyleras till aspirin

Se ävenRedigera