Asparagin (förkortas Asn eller N), amidobärnstensyreaminsyra, är en kemisk förening med formeln C2H3(NH2)(CONH2)COOH, summaformel C4H8N2O3.

Asparagin
Strukturformel
Molekylmodell
Systematiskt namn(2S)-2-amino-3-karbamoylpropansyra
Kemisk formelC4H8N2O3
Molmassa132,118 g/mol
CAS-nummer70-47-3
SMILESN[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Ämnet är en av de 20 aminosyrorna som är byggstenar i proteiner. Ämnet tillhör gruppen hydrofila, polära aminosyror. Asparagin är monoamiden av asparaginsyra.

I den genetiska koden kodas asparagin av två kodon: AAU och AAC.