En metylgrupp är en funktionell grupp inom organisk kemi med strukturformeln –CH3. Namnet metyl är härlett från metan, CH4.

Strukturformeln för en metylgrupp.

Metylering av proteiner och andra biomolekyler är ett viktigt regleringssätt i biologiska system.