Lista över svenska ubåtar

Wikimedia-listartikel
Naval Ensign of Sweden.svg
Svenska örlogsfartyg
Bevakningsbåtar
Fregatter
Hydrofonbojfartyg
Jagare
Kanonbåtar
Korvetter
Kryssare
Linjeskepp
Minfartyg
Minröjningsfartyg
Minsvepare
Minutläggare
Monitorer
Motortorpedbåtar
Pansarskepp
Patrullbåtar
Regalskepp
Robotbåtar
Skolfartyg
Skonerter
Specialfartyg
Torpedbåtar
Trängfartyg
Ubåtar
Vedettbåtar

Detta är en lista över svenska ubåtar.

OperativaRedigera

Gotlands-klass (sjösatta 1995–1996, 2011-2015, 2018-2020)


Södermanlands-klass (sjösatta 1988, 2003–2004, 2010)

UbåtsräddningsfarkostRedigera

Under utvecklingRedigera

Blekinge-klass

UtrangeradeRedigera2:a-klass


Laxen-klass


Svärdfisken-klassBraxen-klass


Hajen II-klass


Bävern-klass


Draken-klass


Delfinen II-klass


Sjölejonet-klass


Neptun-klass


Kustubåts-klass (1941–1944)

Ombyggda till Jaktubåts-klass med nya namn


Hajen III-klass (1954–1958)Draken II-klass (1960–1961)


Sjöormen-klass (1967–1968)


Näcken-klass (1978–1979)


Västergötlands-klass (1983–1990)


ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera