Lista över svenska patrullbåtar

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över svenska patrullbåtar. Svenska flottans fartyg av typ patrullbåt byggdes mellan åren 1978 och 1982 i Norge. Serien föregicks av ett försöksfartyg 1972, HMS Jägaren. Totalt 16 båtar byggdes som kom att kallas patrullbåt av Hugin-klass efter det första fartyget i serien. Av dessa modifierades åtta fartyg för att ge förbättrad förmåga till ubåtsjakt år 1992. Dessa kom, efter modifiering, att kallas patrullbåt av Kaparen-klass. De sista tre patrullbåtarna utrangerades 1 september 2005. HMS Jägaren är dock fortfarande operativ. Patrullbåtarnas huvuduppgifter var, att inom ramen för invasionsförsvaret bekämpa mindre kvalificerade fientliga sjöstridskrafter, landstigningstonnage och flyg, övervaka och hindra kränkning av svenskt territorium, utföra eskorttjänst, lägga ut mineringar och ubåtsjakt.

FörsöksfartygRedigera

Fartyg IK-nummer Levererad år Modifierad
HMS Jägaren P 150 1972 1988 till Vedettbåt
 
Svenska örlogsfartyg
Bevakningsbåtar
Fregatter
Galärer
Hydrofonbojfartyg
Jagare
Kanonbåtar
Kanonslupar
Korvetter
Kryssare
Linjeskepp
Minfartyg
Minröjningsfartyg
Minsvepare
Minutläggare
Monitorer
Motortorpedbåtar
Pansarskepp
Patrullbåtar
Regalskepp
Robotbåtar
Skolfartyg
Skonerter
Specialfartyg
Torpedbåtar
Trängfartyg
Ubåtar
Vedettbåtar

UtrangeradeRedigera

Fartyg IK-nummer Levererad Modifierad
HMS Hugin P151 1978
HMS Munin P152 1978
HMS Magne P153 1978
HMS Mode P154 1979
HMS Vale P155 1979
HMS Vidar P156 1979
HMS Mjölner P157 1979
HMS Mysing P158 1980
HMS Kaparen P159 1980 X
HMS Väktaren P160 1980 X
HMS Snapphanen P161 1981 X
HMS Spejaren P162 1981 X
HMS Styrbjörn P163 1981 X
HMS Starkodder P164 1981 X
HMS Tordön P165 1981 X
HMS Tirfing P166 1982 X

BesättningRedigera

Besättningen bestod av 8 officerare samt 14 värnpliktiga fördelade på följande tjänster:

Officerare
Tjänstebeteckning Tjänst
FC Fartygschef
1:O Förste Officer (sekond)
MtjC Maskintjänstchef (chief)
AO Artilleriofficer
SLO Stridsledningsofficer
1:M Förste maskinist
PB Pjäsbefäl (skeppare)
SonB Sonarbefäl
Värnpliktiga
Tjänstebeteckning Tjänst
001 Signalman
002 Signalman
007 Systemtekniker (SyTe)
008 Signalspanare (PQ)
012 Artillerimatros
013 Artillerimatros
017 Ubåtsjaktplutonbefäl
018 Ubåtsjaktmatros
019 Stridsledningsoperatör (SliOp)
023 Maskinman
026 Maskinman
033 Radiosignalist (gnist)
041 Kock
042 Kock

BestyckningRedigera

ReferenserRedigera

  • von Hofsten, Gustaf; Jan Waernberg. Örlogsfartyg - Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. sid. 248-251. ISBN 91-973187-3-6