Lista över svenska vedettbåtar

Wikimedia-listartikel
Svenska örlogsfartyg
Bevakningsbåtar
Fregatter
Galärer
Hydrofonbojfartyg
Jagare
Kanonbåtar
Kanonslupar
Korvetter
Kryssare
Linjeskepp
Minfartyg
Minröjningsfartyg
Minsvepare
Minutläggare
Monitorer
Motortorpedbåtar
Pansarskepp
Patrullbåtar
Regalskepp
Robotbåtar
Skolfartyg
Skonerter
Specialfartyg
Torpedbåtar
Trängfartyg
Ubåtar
Vedettbåtar

Detta är en lista över svenska vedettbåtar.

Operativa Redigera

Utrangerade Redigera

Typ III Redigera

Omklassade torpedbåtar Redigera

Först klassad som torpedbåt, omklassade till vedettbåtar i slutet av 1920-talet, början 1930-talet.

Först som minsvepare, omklassad till vedettbåt 1979 Redigera

Hjälpvedettbåtar Redigera