Lista över svenska kanonbåtar

Wikimedia-listartikel
Svenska örlogsfartyg
Bevakningsbåtar
Fregatter
Galärer
Hydrofonbojfartyg
Jagare
Kanonbåtar
Kanonslupar
Korvetter
Kryssare
Linjeskepp
Minfartyg
Minröjningsfartyg
Minsvepare
Minutläggare
Monitorer
Motortorpedbåtar
Pansarskepp
Patrullbåtar
Regalskepp
Robotbåtar
Skolfartyg
Skonerter
Specialfartyg
Torpedbåtar
Trängfartyg
Ubåtar
Vedettbåtar

Följande lista över lista över svenska kanonbåtar är en förteckning över samtliga kanonbåtar som tillhört svenska Kungliga flottan mellan 1875 och 1957.

1:a klass kanonbåtar redigera

Blenda-klass redigera

2:a klass kanonbåtar redigera

Referenser redigera

Tryckta källor redigera

Externa länkar redigera