Lista över svenska jagare

Wikimedia-listartikel
Svenska örlogsfartyg
Bevakningsbåtar
Fregatter
Galärer
Hydrofonbojfartyg
Jagare
Kanonbåtar
Kanonslupar
Korvetter
Kryssare
Linjeskepp
Minfartyg
Minröjningsfartyg
Minsvepare
Minutläggare
Monitorer
Motortorpedbåtar
Pansarskepp
Patrullbåtar
Regalskepp
Robotbåtar
Skolfartyg
Skonerter
Specialfartyg
Torpedbåtar
Trängfartyg
Ubåtar
Vedettbåtar

Detta är en lista över svenska jagare. Den svenska jagarepoken sträckte sig från 1902, då HMS Mode togs i tjänst, och avslutades 1982 i och med utrangeringen av HMS Halland. Flera jagare har en eller flera gånger bytt fartygsnummer, och några har formellt sett fått ett nummer men har aldrig burit det. Inget fartyg har emellertid haft fartygsnumret 15. Femton av jagarna byggdes under sin karriär om till fregatter, vissa bytte då fartygsnummer medan andra behöll sina nummer och bytte bara ut sitt J mot ett F. Dessa fartyg finns även med i Lista över svenska fregatter.

Nr Namn Klass Sjösatt Levererad Utrangerad Öde
1 a) Mode Ingen specifik klass 1902 1902 1928 Sänkt som artillerimål 1936.
2 a) Magne Ingen specifik klass 1905 1905 1936 Sänkt som skjutmål 1941, bärgad och skrotad.
3 Wale Vidar-klass 1907 1908 1940 Sänkt som skjutmål 26 september 1946 utanför Ar av kustartilleri och HMS Sundsvall.[1]
5 c) Ragnar 1908 1909 1947 Såld 1961 för skrotning.
6 d) Sigurd 1908 1909 1947 Såld 1961 för skrotning.
4 b) Vidar 1909 1910 1947 Sänkt som skjutmål vid Märsgarn 1961.
7 e) Hugin Hugin-klass 1910 1911 1947 Såld 1947 för skrotning.
8 Munin 1911 1913 1940 Sänkt som bombmål 1946.
9 f) Wrangel Wrangel-klass 1917 1918 1947 Använd som försöks- och målfartyg, sjönk på Horsfjärden 1960.
10 g) Wachtmeister 1917 1918 1947 Såld 1950 för skrotning i Karlstad.
11 h) Ehrensköld Ehrensköld-klass 1926 1927 1963 Såld 1973 för skrotning i Ystad.
12 i) Nordenskjöld 1926 1927 1963 Såld 1964 för skrotning i Göteborg.
3 Klas Horn Klas-jagarna 1931 1932 1958 Såld 1967 för skrotning i Göteborg.
4 Klas Uggla 1931 1932 1942 Skadades i Horsfjärdskatastrofen, skrotad 1942 vid Stockholms örlogsvarv.
J5 Göteborg Göteborg-klass 1935 1936 1958 Sänkt som artillerimål i Hanöbukten 1962.
J6 Stockholm 1936 1937 1964 Såld 1965 för skrotning i Ystad.
J7 Malmö 1938 1939 1967 Såld 1969 för skrotning i Göteborg.
J8 Karlskrona 1939 1940 1974 Använd som målfartyg, skrotad 1979.
J10 Norrköping 1940 1941 1965 Sänkt som artillerimål i Hanöbukten 1977.
J9 Gävle 1940 1941 1968 Använd som ångcentral vid OKG, skrotad i Ystad 1972.
19 Puke Psilander-klass 1926 1940 1947 Använd vid skjut- och sprängförsök, skrotad i Karlskrona 1949.
18 Psilander 1926 1940 1947 Använd vid skjut- och sprängförsök, skrotad i Karlskrona 1949.
27 j) Romulus Romulus-klass 1934 1940 1958 Såld 1959, skrotad 1961 i Ystad.
28 k) Remus 1934 1940 1958 Såld 1959, skrotad 1961 i Ystad.
29 l) Mode Mode-klass 1942 1942 1970 Såld 1978 för skrotning i Ystad.
30 m) Magne 1942 1942 1966 Såld 1973 för skrotning i Ystad.
31 n) Munin 1942 1943 1968 Såld 1969 för skrotning i Göteborg.
32 o) Mjölner 1942 1942 1966 Såld 1969 för skrotning i Göteborg.
J11 Visby Visby-klass 1942 1943 1982 Såld 1984 för skrotning i Spanien.
J12 Sundsvall 1942 1943 1982 Såld 1984 för skrotning i Spanien.
J13 Hälsingborg 1943 1943 1978 Såld 1979 för skrotning i Göteborg.
J14 Kalmar 1943 1944 1978 Såld 1981 för skrotning i Göteborg.
J16 Öland Öland-klass 1945 1947 1978 Såld 1986 för skrotning i England.
J17 Uppland 1946 1949 1978 Såld 1981 för skrotning i Spanien.
J18 Halland Halland-klass 1952 1955 1987 Såld 1988 för skrotning i Spanien.
J19 Småland 1952 1956 1984 Överlämnad till Göteborgs Maritima Centrum 1987, numera museifartyg.
J20 Östergötland Östergötland-klass 1956 1958 1982 Såld 1985 för skrotning i Spanien.
J21 Södermanland 1956 1958 1982 Såld 1985 för skrotning i Spanien.
J22 Gästrikland 1956 1959 1982 Använd som målfartyg, såld 1991 för skrotning i England.
J23 Hälsingland 1957 1959 1982 Använd av FOA år 1985 för sprängningsprover. Såld 1986 för skrotning i Karlskrona.
a): Bar aldrig numret
b): Bar senare nummer 23
c): Bar senare nummer 22
d): Bar senare nummer 21
e): Bar senare nummer 24
f): Bar senare nummer 25
g): Bar senare nummer 26
h): Bar senare nummer 1, 71 som fregatt
i): Bar senare nummer 2, 72 som fregatt
j): Nummer 77 som fregatt (osäkert om hon bar detta nummer)
k): Nummer 78 som fregatt (osäkert om hon bar detta nummer)
l): Bar senare nummer 73 som fregatt
m): Bar senare nummer 74 som fregatt
n): Bar senare nummer 75 som fregatt
o): Bar senare nummer 76 som fregatt

Bilder i urval redigera

Referenser redigera

  • Borgenstam, Curt; Insulander, Per; Kaudern, Gösta (1989), Jagare : med svenska flottans jagare under 80 år (2:a), Karlskrona: Västra Frölunda CB Marinlitteratur, ISBN 91-970700-41 
  • Ohrelius, Bengt (1984), Från regalskepp till sjörobot : svensk marinmateriel under 350 år : Kungl. Amiralitetskollegium 1634, Stockholm: Försvarets Materielverk, ISBN 91-38-08333-7 

Noter redigera

  1. ^ Olsson, Kjell. ”HMS Wales sista strid utanför Gotland”. Gotlands försvarshistoria och Gotlands trupper. Arkiverad från originalet den 7 november 2017. https://web.archive.org/web/20171107021944/http://www.tjelvar.se/marinen/m41.htm. Läst 31 oktober 2017. 

Externa länkar redigera