Lista över svenska motortorpedbåtar

Wikimedia-listartikel
Svenska örlogsfartyg
Bevakningsbåtar
Fregatter
Galärer
Hydrofonbojfartyg
Jagare
Kanonbåtar
Kanonslupar
Korvetter
Kryssare
Linjeskepp
Minfartyg
Minröjningsfartyg
Minsvepare
Minutläggare
Monitorer
Motortorpedbåtar
Pansarskepp
Patrullbåtar
Regalskepp
Robotbåtar
Skolfartyg
Skonerter
Specialfartyg
Torpedbåtar
Trängfartyg
Ubåtar
Vedettbåtar
Den svenska torpedbåten T46.
Detta är en lista över svenska motortorpedbåtar.
 • T1 Motortorpedbåt (1940)
 • T1 (2) Motortorpedbåt (1952)
 • T2 Motortorpedbåt (1940)
 • T3 Motortorpedbåt (1940)
 • T4 Motortorpedbåt (1940)
 • T11 Motortorpedbåt (1940)
 • T12 Motortorpedbåt (1940)
 • T13 Motortorpedbåt (1940)
 • T14 Motortorpedbåt (1940)
 • T15 Motortorpedbåt (1941)
 • T16 Motortorpedbåt (1941)
 • T17 Motortorpedbåt (1941)
 • T18 Motortorpedbåt (1941)
 • T19 Motortorpedbåt -
 • T20 Motortorpedbåt -
 • T21 Motortorpedbåt (1942)
 • T22 Motortorpedbåt (1942)
 • T23 Motortorpedbåt (1942)
 • T24 Motortorpedbåt (1942)
 • T25 Motortorpedbåt (1942)
 • T26 Motortorpedbåt (1942)
 • T27 Motortorpedbåt (1943)
 • T28 Motortorpedbåt (1943)
 • T29 Motortorpedbåt (1943)
 • T30 Motortorpedbåt (1943)
 • T31 Motortorpedbåt (1943)
 • T32 Motortorpedbåt (1951)
 • T33 Motortorpedbåt (1951)
 • T34 Motortorpedbåt (1951)
 • T35 Motortorpedbåt (1952)
 • T36 Motortorpedbåt (1952)
 • T37 Motortorpedbåt (1952)
 • T38 Motortorpedbåt (1951)
 • T39 Motortorpedbåt (1952)
 • T40 Motortorpedbåt (1952)
 • T41 Motortorpedbåt (1952) - ombyggd till vedettbåten HMS Viken (V04)
 • T42 Motortorpedbåt (1956) - ombyggd till vedettbåten HMS Skanör (V01)
 • T43 Motortorpedbåt (1956) - ombyggd till vedettbåten HMS Smyge (V02)
 • T44 Motortorpedbåt (1956) - ombyggd till vedettbåten HMS Arild (V03)
 • T45 Motortorpedbåt (1957)
 • T46 Motortorpedbåt (1957)
 • T47 Motortorpedbåt (1958) - ombyggd till vedettbåten HMS Öregrund (V05)
 • T48 Motortorpedbåt (1958) - ombyggd till vedettbåten HMS Slite (V06)
 • T49 Motortorpedbåt (1958)
 • T50 Motortorpedbåt (1959) - ombyggd till vedettbåten HMS Marstrand (V07)
 • T51 Motortorpedbåt (1959) - ombyggd till vedettbåten HMS Lysekil (V08)
 • T52 Motortorpedbåt (1959)
 • T53 Motortorpedbåt (1956)
 • T54 Motortorpedbåt (1957)
 • T55 Motortorpedbåt (1957)
 • T56 Motortorpedbåt (1957)
 • T201 Motortorpedbåt (1953)