Lista över svenska monitorer

Wikimedia-listartikel

Denna lista över svenska monitorer är en förteckning över samtliga monitorer (från 1895 benämnda 2. och 3. klass pansarbåtar) som tillhört svenska flottan mellan 1865 och 1922.

Monitoren Sölve, sjösatt 1875.

Fartygen redigera

John Ericsson-klass redigera

 
Svenska örlogsfartyg
Bevakningsbåtar
Fregatter
Galärer
Hydrofonbojfartyg
Jagare
Kanonbåtar
Kanonslupar
Korvetter
Kryssare
Linjeskepp
Minfartyg
Minröjningsfartyg
Minsvepare
Minutläggare
Monitorer
Motortorpedbåtar
Pansarskepp
Patrullbåtar
Regalskepp
Robotbåtar
Skolfartyg
Skonerter
Specialfartyg
Torpedbåtar
Trängfartyg
Ubåtar
Vedettbåtar

Garmer-klass redigera

Sköld-klass redigera

Hildur-klass redigera

Referenser redigera

  • von Hofsten, Gustav; Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg (1:a). Karlskrona: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. ISBN 91-974015-4-4
  • Insulander, Per; Ohlsson, Curt S (2001). Pansarskepp: Från John Ericsson till Gustav V (1). Falkenberg: C B Marinlitteratur. ISBN 91-973187-2-8

Externa länkar redigera