Lista över svenska fregatter

Wikimedia-listartikel
Svenska örlogsfartyg
Bevakningsbåtar
Fregatter
Galärer
Hydrofonbojfartyg
Jagare
Kanonbåtar
Kanonslupar
Korvetter
Kryssare
Linjeskepp
Minfartyg
Minröjningsfartyg
Minsvepare
Minutläggare
Monitorer
Motortorpedbåtar
Pansarskepp
Patrullbåtar
Regalskepp
Robotbåtar
Skolfartyg
Skonerter
Specialfartyg
Torpedbåtar
Trängfartyg
Ubåtar
Vedettbåtar

Denna lista över svenska fregatter är en förteckning över samtliga fregatter i svenska Kungliga flottan som byggdes och var i tjänst mellan 1677 och 1982.

Segelfregatter redigera

1600-talet redigera

1700-talet redigera

1800-talet redigera

Skärgårdsfregatter redigera

Turumor redigera

Huvudartikel: Turuma

Pojamor redigera

Huvudartikel: Pojama

Udemor redigera

Huvudartikel: Udema

Hemmemor redigera

Huvudartikel: Hemmema

Ombyggda jagare redigera

Namn Levererad Omklassad år Nummer som fregatt
HMS Ehrensköld (11) 1927 1952 - 1953 71
HMS Nordenskjöld (12) 1927 72
HMS Malmö (J7) 1939 1958 - 1963 F 78
HMS Karlskrona (J8) 1940 F 79
HMS Gävle (J9) 1941 F 80
HMS Mode (J29) 1942 1954 - 1955 73
HMS Magne (J30) 1942 74
HMS Munin (J31) 1943 75
HMS Mjölner (J32) 1942 76
HMS Visby (J11) 1943 1965 F11
HMS Sundsvall (J12) 1943 F12
HMS Hälsingborg (J13) 1943 F13
HMS Kalmar (J14) 1944 F14
HMS Öland (J16) 1947 1975 F16
HMS Uppland (J17) 1949 F17

Referenser redigera

Tryckta källor redigera

Externa länkar redigera