Lista över svenska örlogsfartyg

Wikimedia-listartikel
Svenska örlogsfartyg
Bevakningsbåtar
Fregatter
Galärer
Hydrofonbojfartyg
Jagare
Kanonbåtar
Kanonslupar
Korvetter
Kryssare
Linjeskepp
Minfartyg
Minröjningsfartyg
Minsvepare
Minutläggare
Monitorer
Motortorpedbåtar
Pansarskepp
Patrullbåtar
Regalskepp
Robotbåtar
Skolfartyg
Skonerter
Specialfartyg
Torpedbåtar
Trängfartyg
Ubåtar
Vedettbåtar

Det här är en lista över svenska örlogsfartyg. HMS står för Hans Majestäts Skepp. Begreppet Örlogsfartyg omfattar Stridsfartyg, Hjälpfartyg och Övningsfartyg.

För äldre träfartyg, se lista över svenska seglande örlogsfartyg och lista över svenska rodda örlogsfartyg.

Operativa örlogsfartyg redigera

Korvetter redigera

Operativa

Stockholm-klass
Göteborg-klass
Visby-klass

Minröjningsfartyg redigera

Koster-klass
Styrsö-klass

Ubåtar redigera

Gotland-klass
Södermanland-klass
Ubåtsräddningsfarkost

Minfartyg redigera

Bevakningsbåtar redigera

Tapper-klass

Trängfartyg redigera

Stabs- och lagfartyg
Ubåtsräddningsfartyg
Torpedbärgare
Transportfartyg

Specialfartyg redigera

Skolfartyg redigera

Skonerter
Altair-klass

Historiska örlogsfartyg redigera

Torpedbåtar redigera

Stångminbåtar redigera

 • Skrik


Minbåt redigera

1:a klass torpedbåt redigera


 • HMS Blixt (1898–1921), V27 (1921–1947)
 • HMS Meteor (1899–1921), V28 (1921–1947)
 • HMS Stjärna (1899–1921), V29 (1921–1937)
 • HMS Orkan (1900–1921), V30 (1921–1947)
 • HMS Bris (1900–1921), V31 (1921–1937)
 • HMS Vind (1900–1921), V32 (1921–1937)
 • HMS Virgo (1902–1921), V33 (1921–1941)
 • HMS Mira (1902)–1921), V34 (1921–1943)
 • HMS Orion (1903–1921), V35 (1921–1947)
 • HMS Sirius (1903–1921), V36 (1921–1942)
 • HMS Kapella (1904–1921), V37 (1921–1937)


 • HMS Plejad (1905–1926), V38 (1926–1930)
 • HMS Iris (1909–1928), V39 (1928–1947)
 • HMS Thetis (1909–1928), V40 (1928–1947)
 • HMS Spica (1908–1928), V41 (1928–1947)
 • HMS Astrea (1909–1928), V42 (1928–1947)
 • HMS Antares (1909–1928), V43 (1928–1947)
 • HMS Arcturus (1909–1928), V44 (1928–1940)
 • HMS Altair (1909–1928), V45 (1928–1947)
 • HMS Argo (1909–1928), V46 (1928–1940)
 • HMS Polaris (1910–1928), V47 (1928–1947)
 • HMS Perseus (1910–1928), V48 (1928–1947)
 • HMS Regulus (1910–1928), V49 (1928–1944)
 • HMS Rigel (1910–1928), V50 (1928–1944)
 • HMS Kastor (1909–1928), V51 (1928–1940)
 • HMS Pollux (1909–1928), V52 (1928–1940)
 • HMS Vega, (1911–1928) V53 (1928–1941)
 • HMS Vesta (1911–1928), V54 (1928–1941)

2:a klass torpedbåt redigera

 • HMS Rolf (1880) (till 1895 klassad som minbåt)
 • HMS Seid (1882) (till 1895 klassad som minbåt)
 • HMS Galdr (1885)
 • HMS Narf (1886)
 • HMS Nörve (1886)
 • HMS Bygve (1888)
 • HMS Bylgia (1888)
 • HMS Agda (1891)
 • HMS Agne (1891)
 • No 79 (1902)
 • No 81 (1902)

3:e klass torpedbåt redigera

Fram till 1895 klassade som minbåtar, men kom aldrig att tjänstgöra som torpedbåtar då de i stället byggdes om till bevakningsfartyg och vedettbåtar

 • HMS Spring Stångminbåt
 • HMS Skrik Stångminbåt
 • Minbåt No 3 Stångtorpedbåt
 • Minbåt No 4 Stångtorpedbåt
 • Minbåt No 5 Stångtorpedbåt
 • Minbåt No 6 Stångtorpedbåt
 • Minbåt No 7 Stångtorpedbåt

Perseustyp 1951-1967 redigera

Torpedbåt typ Plejad 1954-1973 redigera

Torpedbåt typ Spica T121 1966-1987 redigera

Robotbåtar redigera

Robotbåt typ Norrköping och Ystadklass 1983-2005 redigera

Robotbåtarna var torpedbåtar mellan 1973 och 1983.
De sista två robotbåtarna (R131, R142) utrangerades 1 september 2005.

Motortorpedbåtar redigera

 • Mtb 1-2 (1920–1927)
 • Mtb 3-4 (1922–1940)
 • T3-T4 (1939–1949)
 • T11-T14 (1940–1946) f.d. MAS 506, 508, 511, 526
 • T15-T18 (1941–1956)
 • T21-T31(1942–1959)
 • T32-T41 (1951–1990)
 • T201 (1953–1964)
 • T42-T56 (1956–1990)

Patrullbåtar redigera

De sista tre patrullbåtarna utrangerades 1 september 2005.

Hydrofonbojfartyg redigera

Minfartyg redigera

Minbåtar redigera

Från 1895 omklassade till topedbåtar sedan endast självgående minor var kvar i bruk

Stångminbåtar (1874-1880) redigera
 • Spring
 • Skrik
 • Minbåt N:3
 • Minbåt N:4
 • Minbåt N:5
 • Minbåt N:6
 • Minbåt N:7

(Namnändrad till Blink 1887)

(Namnändrad till Blixt 1887)

Minsvepare redigera

Minsvepare redigera

Sökaren-klass
Styrbjörn-klass

Minsvepare, större redigera

Arholma-klass

Fiskeminsvepare redigera


Kustminsvepare redigera

Hanö-klass
Arkö-klass

Minsvepare, mindre redigera

M1 - M2 redigera

M3 - M14 redigera

M15 - M26 redigera

Ubåtar redigera

 
HM Undervattensbåt Ulven
2:a klass-ubåtarna
Svärdfrisken-klass
Braxen-klass
Hajen II-klass
Bävern-klass
Draken-klass
Delfinen-klass
Sjölejonet-klass
Kustubåtar
Neptun-klass
Jaktubåtarna
Hajen III-klass
Draken II-klass
Sjöormen-klass
Näcken-klass
Västergötland-klass

Jagare redigera

Torpedbåtsjagare 1902- redigera

Kustjagare 1940–1970 redigera

Romulus-klass
Mode-klass

Stadsjagare 1937–1978 redigera

Landskapsjagare 1947–1982 redigera

Öland-klass
Halland-klass
Östergötland-klass

Kryssare redigera

Flygplanskryssare redigera

 
Flygplandskryssaren Gotland i Västindien cirka 1936.

Minkryssare redigera

Pansarkryssare redigera

 
Pansarkryssaren Fylgia på långresa 1927–1928.

Torpedkryssare redigera

Pansarskepp redigera

 
Pansarskeppet Gustaf V redo att avlossa en bredsida.
Svea-klassen (1885–1923)
Odenklassen (1896–1937)
Äran-klassen (1901–1950)
Sverige-klassen (1915–1957)

Korvetter redigera

Ångkorvetter redigera

Ånglinjeskepp redigera

Ångfregatt redigera

Ångskonerter redigera

 • Aktif (1820) (10 kanoner)
 • Balder (1849) även kallad kanonångslup

Transportfartyg redigera

 • Odin (1833)
 • Gylfe (1834)

Chefsfartyg redigera

 • Sköldmön (1868)

Kanonbåtar redigera

Första generationens båtar kallades kanonångslupar

Monitorer redigera

2:a klass pansarbåtar redigera

3:e klass pansarbåtar redigera

Vedettbåtar redigera

Bevakningsbåtar redigera

Bevakningsbåt typ 60

Segelfartyg redigera

 
HMS Najaden, 2008.

Isbrytare redigera

Bemannas numera av civil besättning.

Sjömätare redigera

Bemannas numera av civil besättning.

Övriga fartyg redigera

Hjälpfartyg redigera

Hjälpminfartyg redigera

Hjälpkryssare redigera

Hjälpvedettbåtar redigera

Utbildningsfartyg redigera

Referenser redigera