Lista över svenska örlogsfartyg

Wikimedia-listartikel
Naval Ensign of Sweden.svg
Svenska örlogsfartyg
Bevakningsbåtar
Fregatter
Galärer
Hydrofonbojfartyg
Jagare
Kanonbåtar
Kanonslupar
Korvetter
Kryssare
Linjeskepp
Minfartyg
Minröjningsfartyg
Minsvepare
Minutläggare
Monitorer
Motortorpedbåtar
Pansarskepp
Patrullbåtar
Regalskepp
Robotbåtar
Skolfartyg
Skonerter
Specialfartyg
Torpedbåtar
Trängfartyg
Ubåtar
Vedettbåtar

Det här är en lista över svenska örlogsfartyg. HMS står för Hans Majestäts Skepp. Begreppet Örlogsfartyg omfattar Stridsfartyg, Hjälpfartyg och Övningsfartyg.

För äldre träfartyg, se lista över svenska seglande örlogsfartyg och lista över svenska rodda örlogsfartyg.

Operativa örlogsfartygRedigera

KorvetterRedigera

Operativa

Stockholm-klass
Göteborg-klass
Visby-klass

MinröjningsfartygRedigera

Koster-klass
Styrsö-klass

UbåtarRedigera

Gotland-klass
Södermanland-klass
Ubåtsräddningsfarkost

MinfartygRedigera

BevakningsbåtarRedigera

Tapper-klass

TrängfartygRedigera

Stabs- och lagfartyg
Ubåtsräddningsfartyg
Torpedbärgare
Transportfartyg

SpecialfartygRedigera

SkolfartygRedigera

Skonerter
Altair-klass

Historiska örlogsfartygRedigera

TorpedbåtarRedigera

StångminbåtarRedigera

 • Skrik


MinbåtRedigera

1:a klass torpedbåtRedigera


 • HMS Blixt (1898–1921), V27 (1921–1947)
 • HMS Meteor (1899–1921), V28 (1921–1947)
 • HMS Stjärna (1899–1921), V29 (1921–1937)
 • HMS Orkan (1900–1921), V30 (1921–1947)
 • HMS Bris (1900–1921), V31 (1921–1937)
 • HMS Vind (1900–1921), V32 (1921–1937)
 • HMS Virgo (1902–1921), V33 (1921–1941)
 • HMS Mira (1902)–1921), V34 (1921–1943)
 • HMS Orion (1903–1921), V35 (1921–1947)
 • HMS Sirius (1903–1921), V36 (1921–1942)
 • HMS Kapella (1904–1921), V37 (1921–1937)


 • HMS Plejad (1905–1926), V38 (1926–1930)
 • HMS Iris (1909–1928), V39 (1928–1947)
 • HMS Thetis (1909–1928), V40 (1928–1947)
 • HMS Spica (1908–1928), V41 (1928–1947)
 • HMS Astrea (1909–1928), V42 (1928–1947)
 • HMS Antares (1909–1928), V43 (1928–1947)
 • HMS Arcturus (1909–1928), V44 (1928–1940)
 • HMS Altair (1909–1928), V45 (1928–1947)
 • HMS Argo (1909–1928), V46 (1928–1940)
 • HMS Polaris (1910–1928), V47 (1928–1947)
 • HMS Perseus (1910–1928), V48 (1928–1947)
 • HMS Regulus (1910–1928), V49 (1928–1944)
 • HMS Rigel (1910–1928), V50 (1928–1944)
 • HMS Kastor (1909–1928), V51 (1928–1940)
 • HMS Pollux (1909–1928), V52 (1928–1940)
 • HMS Vega, (1911–1928) V53 (1928–1941)
 • HMS Vesta (1911–1928), V54 (1928–1941)

2:a klass torpedbåtRedigera

 • HMS Rolf (1880) (till 1895 klassad som minbåt)
 • HMS Seid (1882) (till 1895 klassad som minbåt)
 • HMS Galdr (1885)
 • HMS Narf (1886)
 • HMS Nörve (1886)
 • HMS Bygve (1888)
 • HMS Bylgia (1888)
 • HMS Agda (1891)
 • HMS Agne (1891)
 • No 79 (1902)
 • No 81 (1902)

3:e klass torpedbåtRedigera

Fram till 1895 klassade som minbåtar, men kom aldrig att tjänstgöra som torpedbåtar då de i stället byggdes om till bevakningsfartyg och vedettbåtar

 • HMS Spring Stångminbåt
 • HMS Skrik Stångminbåt
 • Minbåt No 3 Stångtorpedbåt
 • Minbåt No 4 Stångtorpedbåt
 • Minbåt No 5 Stångtorpedbåt
 • Minbåt No 6 Stångtorpedbåt
 • Minbåt No 7 Stångtorpedbåt

Perseustyp 1951-1967Redigera

Torpedbåt typ Plejad 1954-1973Redigera

Torpedbåt typ Spica T121 1966-1987Redigera

RobotbåtarRedigera

Robotbåt typ Norrköping och Ystadklass 1983-2005Redigera

Robotbåtarna var torpedbåtar mellan 1973 och 1983.
De sista två robotbåtarna (R131, R142) utrangerades 1 september 2005.

MotortorpedbåtarRedigera

 • Mtb 1-2 (1920–1927)
 • Mtb 3-4 (1922–1940)
 • T3-T4 (1939–1949)
 • T11-T14 (1940–1946) f.d. MAS 506, 508, 511, 526
 • T15-T18 (1941–1956)
 • T21-T31(1942–1959)
 • T32-T41 (1951–1990)
 • T201 (1953–1964)
 • T42-T56 (1956–1990)

PatrullbåtarRedigera

De sista tre patrullbåtarna utrangerades 1 september 2005.

HydrofonbojfartygRedigera

MinfartygRedigera

MinbåtarRedigera

Från 1895 omklassade till topedbåtar sedan endast självgående minor var kvar i bruk

Stångminbåtar (1874-1880)Redigera
 • Spring
 • Skrik
 • Minbåt N:3
 • Minbåt N:4
 • Minbåt N:5
 • Minbåt N:6
 • Minbåt N:7

(Namnändrad till Blink 1887)

(Namnändrad till Blixt 1887)

MinsvepareRedigera

MinsvepareRedigera

Sökaren-klass
Styrbjörn-klass

Minsvepare, störreRedigera

Arholma-klass

FiskeminsvepareRedigera


KustminsvepareRedigera

Hanö-klass
Arkö-klass

Minsvepare, mindreRedigera

M1 - M2Redigera

M3 - M14Redigera

M15 - M26Redigera

UbåtarRedigera

 
HM Undervattensbåt Ulven
2:a klass-ubåtarna
Svärdfrisken-klass
Braxen-klass
Hajen II-klass
Bävern-klass
Draken-klass
Delfinen-klass
Sjölejonet-klass
Kustubåtar
Neptun-klass
Jaktubåtarna
Hajen III-klass
Draken II-klass
Sjöormen-klass
Näcken-klass
Västergötland-klass

JagareRedigera

Torpedbåtsjagare 1902-Redigera

Kustjagare 1940–1970Redigera

Romulus-klass
Mode-klass

Stadsjagare 1937–1978Redigera

Landskapsjagare 1947–1982Redigera

Öland-klass
Halland-klass
Östergötland-klass

KryssareRedigera

FlygplanskryssareRedigera

 
Flygplandskryssaren Gotland i Västindien cirka 1936.

MinkryssareRedigera

PansarkryssareRedigera

 
Pansarkryssaren Fylgia på långresa 1927–1928.

TorpedkryssareRedigera

PansarskeppRedigera

 
Pansarskeppet Gustaf V redo att avlossa en bredsida.
Svea-klassen (1885–1923)
Odenklassen (1896–1937)
Äran-klassen (1901–1950)
Sverige-klassen (1915–1957)

KorvetterRedigera

ÅngkorvetterRedigera

ÅnglinjeskeppRedigera

ÅngfregattRedigera

ÅngskonerterRedigera

 • Aktif (1820) (10 kanoner)
 • Balder (1849) även kallad kanonångslup

TransportfartygRedigera

 • Odin (1833)
 • Gylfe (1834)

ChefsfartygRedigera

 • Sköldmön (1868)

KanonbåtarRedigera

Första generationens båtar kallades kanonångslupar

MonitorerRedigera

2:a klass pansarbåtarRedigera

3:e klass pansarbåtarRedigera

VedettbåtarRedigera

BevakningsbåtarRedigera

Bevakningsbåt typ 60

SegelfartygRedigera

 
HMS Najaden, 2008.

IsbrytareRedigera

Bemannas numera av civil besättning.

SjömätareRedigera

Bemannas numera av civil besättning.

Övriga fartygRedigera

HjälpfartygRedigera

HjälpminfartygRedigera

HjälpkryssareRedigera

HjälpvedettbåtarRedigera

UtbildningsfartygRedigera

ReferenserRedigera