Vedettbåt är ett mindre örlogsfartyg avsett för patrullering[1] och minsvepning. Minsvepningsuppgiften försvann dock i praktiken efter den ursprungliga Jägarenklassen då flottan under senare delen av 1930-talet tillfördes specialiserade minsvepare.

Jägarenklass (Huginklass)
HMS Jägaren
HMS Jägaren
Allmänt
TypÖrlogsfartyg
Fartyg tillhörande klassenHMS Jägaren (V150)
Typvapen buret av hela fartygsklassen.

Svenska vedettbåtarRedigera

De allra första vedettbåtar som byggdes för sitt ändamål var de fyra båtarna av Jägarenklass som levererades i mitten av 1930-talet. Vedettbåten Jägaren var tidigare prototypfartyg för patrullbåt typ Hugin och är efter ombyggnad till vedettbåt baserad vid marinens sjöinformationskompani i Göteborg (före detta Västkustens marinkommando, MKV)

Vedettbåt typ III var baserad vid marinens sjöinformationskompani i Malmö (före detta Öresunds marindistrikt, MDÖ) och ersattes inom sjöbevakningsorganisationen av bevakningsbåt 80, BevB 80.

KällhänvisningarRedigera

  1. ^ vedettbåt i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 31 januari 2015.