Med likhet inför lagen menas att alla individer juridiskt sett är jämlika. Begreppet ses ofta som en grundläggande princip för demokratiska och civiliserade stater.

Likhet inför lagen är en mänsklig rättighet. Alla ska hållas lika ansvariga inför lagen och erhålla samma skydd av lagen utan diskriminering, enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 7.[1] Även enligt FN:s konvention om civila och politiska rättigheter, artikel 26. Sedan tecknandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna är likhet inför lagen enligt traktaten bindande för svenska myndigheter och domstolar. Sedan tecknandet av Europakonventionen är avsteg från likhet inför lagen i avseenden som berör konventionen att betrakta som konventionsöverträdelser ändå att staten Sverige inte har undertecknat följdprotokoll till Europakonventionen [2] där konventionen expanderas till att omfatta alla rättigheter som erkänns i nationell lag.

Inom Svensk inhemsk rättstillämpning och dess lagstiftning har likhet inför lagen traditionellt placerats i Regeringsformen och dess förarbeten, eller vid avsaknad av sådan reglering i speciallagstiftning och dess förarbeten.

Enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna är alla lika inför lagen.

Undantag från principen innefattar diplomatisk och juridisk immunitet.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ FN:s allmänna förklaring Arkiverad 8 juli 2014 hämtat från the Wayback Machine., FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Läst 2014-08-26.
  2. ^ ”European Convention on Human Rights. Protocol No. 12 to the Conventionfor the Protection of Human Rightsand Fundamental Freedoms.”. https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf. Läst 6 juni 2019.