Rättsprinciper (juridiska principer) är regler som somliga anser är en del av gällande rätt men som andra (exempelvis rättspositivister) inte tillmäter någon större betydelse. En sådan princip är ingen skall skörda vinning av sin egen orättsgärning, och denna princip lades som grund för en amerikansk dom vilken fastslog att en mördare – trots att lagen inte stadgade om några undantag – inte kunde få ut arvet efter sitt offer. Rättsprinciper anses ligga till grund för lagen.[1][2]

Svenska rättsprinciper Redigera

I Sverige finns det sex övergripande rättsprinciper.[3]

Proportionalitetsprincipen Redigera

Denna princip innebär att de följder som ett ingripande kan medföra måste stå i proportion till syftet med ingripandet.[2]

Officialprincipen Redigera

Objektivitets- och likabehandlingsprincipen Redigera

Legalitetsprincipen Redigera

Ändamålsprincipen Redigera

Se även Redigera

Referenser Redigera

  1. ^ Rova, Mathilda. ”Allmänna rättsprinciper”. Lawline. https://lawline.se/answers/allmanna-rattsprinciper. Läst 9 maj 2022. 
  2. ^ [a b] ”Förvaltningsrättsliga principer”. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.4/324633.html. Läst 9 maj 2022. 
  3. ^ Schjerva, Peter. ”Rättsprinciper”. https://payback.name/om-sex-overgripande-rattsprinciper-som-styr-all-mydighetsverksamhet/. Läst 9 maj 2022. ”Det finns i princip sex olika rättsprinciper vilka kan sägas vara ledande för all offentlig verksamhet och för alla myndighetspersoners tjänsteutövande och som direkt kan anföras till i juridiska sammanhang.” 

Externa länkar Redigera