Diplomatisk immunitet är en form av immunitet som innebär att vissa personer som officiellt representerar en främmande stat i ett värdland är okränkbara, till exempel en ackrediterad ambassadör. Personer med diplomatisk immunitet bär diplomatpass.

Dubbelparkerad diplomatbil i San Francisco, Kalifornien, USA den 21 november 2004.

Begreppet exterritorialrätt rör även egendom som tillhör eller upplåtes till en främmande stat i ett värdland, till exempel en ambassad eller en militärbas.

En ackrediterad ambassadör kan inte lagföras enligt de straffrättsliga regler som i övrigt gäller i det land där denne är ackrediterad. Med immunitet kan en diplomat exempelvis inte bli lagförd för fortkörning eller rattfylleri, åtminstone i värdlandet. En person med diplomatisk immunitet som missbrukar sin ställning, eller som av andra skäl inte längre är önskad av värdlandet, utvisas och blir då en persona non grata. Stats- och regeringschefer samt ministrar som besöker ett annat land är också okränkbara likt en ackrediterad ambassadör. I teorin kan de fällas för felparkering då det är en avgift, inte ett brott. Dock är det svårt att få dem att betala dessa och andra skulder.[1]

Okränkbarhet gäller också militära farkoster i främmande land, bland annat örlogsfartyg och statsluftfartyg.

Immuniteten gäller i värdlandet. Dock kan personen dömas i sitt hemland, vilket i första hand sker för grövre brott och det är inte så vanligt. Hemlandet kan också upphäva immuniteten, vilket dock är mycket ovanligt och endast skett vid grövre brott.

I populärkulturen redigera

Diplomatisk immunitet är ett begrepp som kan förekomma i filmer. Det brukar då ofta vara personer som då missbrukar detta på extrem nivå och kan dessemellan vara grova brottslingar. Filmen Dödligt vapen 2 har detta tema, ty diplomater i denna film ägnar sig åt tung brottslighet, men hänvisar till sin diplomatiska immunitet för att klara sig undan.

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera