Analytisk talteori kallas den grenom inom talteorin, som använder metoder från den matematiska analysen. Dess första stora framgång var användandet av komplex analys på beviset av primtalssatsen.