Inom matematiken är den enklaste reella analytiska Eisensteinserien en speciell funktion i två variabler. Den används inom representationsteorin för SL(2,R) och analytisk talteori. Den är nära relaterad till Epsteins zetafunktion.

Det finns många generaliseringar associerade till mer komplicerade grupper.

Definition redigera

Eisensteinserien E(z, s) för z = x + iy i övre planhalvan definieras som

 

för Re(s) > 1, och med analytisk fortsättning för andra komplexa tal s. Summan är över alla par av relativt prima heltal.

Egenskaper redigera

Som en funktion av z redigera

Betraktad som en funktion av z, är E(z,s) en reell analytisk egenfunktion av Laplaceoperatorn över H' med egenvärdet s(s-1). I andra ord satisfierar den den elliptiska partiella differentialekvationen

     där  

Funktionen E(z, s) är invariant under påverkan av SL(2,Z) över z i övre planhalvan av Möbiustransformationer. Tillsammans med den tidigare egenskapen betyder detta att Eisensteinserien är en Maassform, en reell-analytisk analogi av klassiska elliptiska modulära funktioner.

Som en funktion av s redigera

Eisensteinserien konvergerar för Re(s)>1, men kan analytisk fortsättning till en meromorfisk funktion av s i hela komplexa planet med en unik pol med residy π vid s = 1 (för alla z i H). Konstanta termen vid polen s = 1 beskrivs av Kroneckers gränsvärdesformel.

Den modifierade funktionen

 

satisfierar funktionalekvationen

 

analog till funktionalekvationen av Riemanns zetafunktion ζ(s).

Skalärprodukten av två olika Eisensteinserier E(z, s) och E(z, t) ges av Maass-Selberg-relation.

Fourierexpansion redigera

Egenskaperna ovan av reella analytiska Eisensteinserien, det vill säga funktionalekvationen för E(z,s) och E*(z,s) genom att använda Laplacianen över H, är konsekvenser av det att E(z,s) har en Fourierexpansion:  

där

 
 

och den modifierade Besselfunktionen

 

Epsteins zetafunktion redigera

Epsteins zetafunktion ζQ(s) (Epstein 1903) för en positiv definit heltalskvadratisk form Q(m, n) = cm2 + bmn +an2 definieras som

 

Den är essentiellt ett specialfall av reella analytiska Eisensteinserien för ett speciellt värde av z, eftersom

 

för

 

Denna zetafunktion är uppkallad efter Paul Epstein.

Generaliseringar redigera

Reella analytiska Eisensteinserien E(z, s) är Eisensteinserien associerad till den diskreta delgruppen SL(2,Z) av SL(2,R). Selberg har beskrivit generaliseringar till andra diskreta delgrupper Γ av SL(2,R) och använt dem till att undersöka representationer av SL(2,R) över L2(SL(2,R)/Γ). Langlands utvidgade Selbergs arbete till grupper med högre dimension; hans komplicerade bevis förenklades senare av Joseph Bernstein.

Se även redigera

Källor redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Real analytic Eisenstein series, 15 maj 2014.