Karlsborgs garnison är en armégarnison inom svenska Försvarsmakten som verkat i olika former sedan 1870. Garnisonen leddes från Karlsborgs fästning, Karlsborg.

Karlsborgs garnison
Vy över garisonen
Vapen för Livregementets husarer tolkat efter dess blasonering.
PlatsKarlsborg
TypGarnison
Byggd1870
I brukJa
Kontrollerad avLivregementets husarer
GarnisonArmégarnison
Förvaltas/ägs avFortifikationsverket

Historia redigera

58°31′43″N 14°31′37″Ö / 58.52861°N 14.52694°Ö / 58.52861; 14.52694 Karlsborgs fästning
58°31′19″N 14°31′21″Ö / 58.52194°N 14.52250°Ö / 58.52194; 14.52250 Karlsborgs flygplats

Garnisonens historia kan sägas sträcka sig tillbaka till när Karlsborgs fästning blev i brukbart skick 1870. Garnisonens olika förband och skolor har kommit från både Armén och Flygvapnet. Garnisonen ses som det svenska luftvärnets vagga, då det första luftvärnsförbandet bildades i Karlsborg.

De förband som varit eller är förlagda inom garnisonen har även påverkats i nästan samtliga försvarsbeslut under 1990-talet och även under 2000-talet. I försvarsbeslutet 1958 beslutades att Karlsborgs luftvärnsregemente (Lv 1) skulle upplösas och avvecklas 1961. Som kompensation kom Göta signalkår (S 2) från och med samma år att omlokaliseras från Skövde garnison och övertog den 1 april 1961 de friställda lokalerna. Göta signalkår blev samtidigt huvudman för garnisonen, och antog namnet Göta signalregemente. Dock kom fortifikations- och fastighetsärenden genom tre etapper åren 1977–1981 att föras över till Västgöta flygflottilj (F 6) , som samtidigt blev huvudman för garnisonen.

Försvarsbeslutet 1982 var ett försvarsbeslut som påverkade garnisonen i en större omfattning. Detta då Göta signalregemente skulle upplösas och avvecklas som egen myndighet och som självständigt förband. Istället kom regementet att reduceras till en bataljon och underställas Livregementets husarer (K 3), vilka omlokaliseras till Karlsborg den 1 juli 1984, från att tidigare varit förlagda i Skövde garnison.

Vid varje försvarsbeslut som påverkat garnisonen negativt, det vill säga när ett förband upplösts och avvecklats, har garnisonen tillförs och kompenserats med ett nytt förband. Den trenden bröts dock vid försvarsbeslutet 1992, då både Västra militärområdets verkstadsförvaltning (VFV) och Västra militärområdets materielförvaltning (MFV) upplöstes och avvecklades den 30 juni 1994, och dess staber uppgick den 1 juli 1994 i det nybildade Södra underhållsregementet (Uhreg S) med lokalisering i Kristianstads garnison. Vid samma försvarsbeslut kom även flygflottiljen – Västgöta flygflottilj (F 6) att upplöses och avvecklas, något som medförde att sysselsättningen i Karlsborgs kommun påverkades starkt negativt.

Genom försvarsbeslutet 1996 följdes det upp med ytterligare en avveckling, det då Göta signalbataljon upplöstes och avvecklades den 31 december 1997. Vidare kom Arméns underrättelseskola att upplöses den 31 december 1997, för att uppgå i det nybildade Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum i Uppsala garnison. Kvar inom garnisonen fanns nu endast Livregementets husarer med förvaltningsansvar för Fallskärmsjägarskolan och Försvarsmaktens överlevnadsskola. Karlsborgs garnison har sedan slutet 1990-talet istället utvecklas till centrum för Försvarsmaktens specialförband, som sedan 2011 samlas inom Särskilda operationsgruppen.

Vid Karlsborgs flygplats återupptogs den militära verksamheten igen 2007, då flottiljområdet återgick till att bli ett militärt område. Från och med 2011 är hela flygplatsområdet åter ett skyddsobjekt, och var helt i drift till 2013.

Verksamhet redigera

Förband och skolor lokaliserade till garnisonen:[1]

Beteckning Enhetsnamn Aktiv Anmärkning
K 3 Livregementets husarer 1984– Omlokaliserades 1984 från Skövde garnison
Fös Försvarsmaktens överlevnadsskola 200?– Är en del av Livregementets husarer
SOG Särskilda operationsgruppen 2011– Bildas 2011 av Särskilda inhämtningsgruppen och Särskilda skyddsgruppen
31. bat 31. jägarbataljonen 2016–
32. undbat 32. underrättelsebataljonen 2008– Är den del av Livregementets husarer

Tidigare förband inom garnisonen redigera

Förband inom garnisonen
Beteckning Enhetsnamn Aktiv Anmärkning
Pionjärkåren 1827–1843
Kronoarbetskåren 1843–1872
Disciplinkompaniet 1872–1885
Sappörbataljonen 1875–1893
Göta ingenjörbataljon 1893–1902
Ing 2 Göta ingenjörkår 1902–1928 Omlokaliserades 1928 till Eksjö garnison
A 9 Karlsborgs artillerikår 1893–1902 Omorganiserades 1902 till Boden-Karlsborgs artilleriregemente
A 8 Boden-Karlsborgs artilleriregemente 1902–1920 Uppdelades 1920 till A 8 och A 10
A 10 Karlsborgs artillerikår 1920–1928 Omorganiserades 1928 till A 9
A 9 Karlsborgs artilleriregemente 1928–1937 Omorganiserades 1937 till Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente
A 9 Karlsborgs luftvärnsregemente 1937–1942 Omorganiserades 1942 till Lv 1 och överfördes till Luftvärnet.
Lv 1 Karlsborgs luftvärnsregemente 1942–1961 Avvecklades i samband med försvarsbeslutet 1958
T 2 Göta trängbataljon 1892–1902 Omorganiserades 1902 till Första Göta trängkår
T 2 Första Göta trängkår 1902–1904 Omorganiserades 1904 till Göta trängkår
T 2 Göta trängkår 1904–1905 Omlokaliserades 1905 till Skövde garnison
S 2 Göta signalkår 1961–1962 Omlokaliserades 1961 från Skövde garnison
S 2 Göta signalregemente 1962–1984 Uppgick som bataljon inom Livregementets husarer
S 2 Göta signalbataljon 1984–1997 Avvecklades genom försvarsbeslutet 1996
F 6 Västgöta flygflottilj 1939–1994 Avvecklades genom försvarsbeslutet 1992
SSG Särskilda skyddsgruppen 1994–2011 Sammanslogs 2011 med Särskilda inhämtningsgruppen
SIG Särskilda inhämtningsgruppen 2007–2011 Sammanslogs 2011 med Särskilda skyddsgruppen
31. lbbat 31. luftburna bataljonen 2008–2013
Skolor inom garnisonen
Infanteriets volontärskola 1879–1915 Omorganiserades till Infanteriets underofficersskola
IOAS Infanteriets officersaspirantskola 1915–1927 Omlokaliserades 1927 till Linköpings garnison
ArtOAS Fästnings- och positionsartilleriets officersvolontörsskola 1905–1907
FortOAS Fortifikationens officersvolontärskola 1912–1915 Omorganiserades till Fortifikationens officersaspirantskola
FortOAS Fortifikationens officersaspirantskola 1915–1927 Omlokaliserades 1927 till Frösundavik, Solna
Artilleriets underofficersskola 1916–1927
LvOAS Luftvärnets officersaspirantskola 1937–1939
FJS Arméns fallskärmsjägarskola 1951–1984 Uppgick 1984 i Livregementets husarer
UndS Arméns underrättelseskola 1984–1998 Uppgick delvis 1998 i FMUndSäkC
Staber inom garnisonen
Karlsborgs tyg-, ammunitions- och gevärsförråd 1842–1915 Uppgick 1915 i Karlsborgs tygstation
Karlsborgs tygstation 1915–1966 Uppgick 1966 i TF V
AIK Arméns intendenturförråd i Karlsborg 1878–1966 Uppgick 1966 i IF V
IF V Västra militärområdets intendenturförvaltning 1966–1976 Uppgick 1976 i MF V
TF V Västra militärområdets tygförvaltning 1966–1976 Uppgick 1976 i MF V
MF V Västra militärområdets materielförvaltning 1976–1994 Uppgick 1994 i Södra underhållsregementet
VF V Västra militärområdets verkstadsförvaltning 1966–1994 Uppgick 1994 i Södra underhållsregementet
Sjukhus inom garnisonen
Garnisonssjukhuset i Karlsborg 1878–1960

Galleri redigera

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ mil.se Livregementets husarer Läst 28 november 2009

Tryckta källor redigera

  • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6 
  • Berg, Ejnar (2004). Vyer från kastaler, kastell och kaserner: guide över Sveriges militära byggnader : illustrerad med vykort. Stockholm: Probus. sid. 399-410. Libris 9818451. ISBN 91-87184-75-3