Försvarsmaktens överlevnadsskola (FÖS) är en försvarsmaktsgemensam överlevnadsskola inom Försvarsmakten som verkat i olika former sedan 1989. Förbandsledningen är förlagd i Karlsborgs garnison, Karlsborg.

Försvarsmaktens överlevnadsskola
(FÖS)
Vapen för Försvarsmaktens överlevnadsskola tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnFörsvarsmaktens överlevnadsskola
Datum1989–
LandSverige
FörsvarsgrenFörsvarsmaktsgemensam
TypFackskola
RollUtveckla och utbilda inom överlevnad
Del avLivregementets husarer
StorlekSkola
HögkvarterKarlsborgs garnison
FörläggningsortKarlsborg
Valspråk"Praeparatus supervivet"
(Den förberedde överlever)
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga

Historik redigera

Förbandet är en del av Livregementets husarer (K 3) och grundades 1989 på initiativ från Lars Fält, som även var skolans förste chef.[1] Mellan den 1 januari 1999 och 30 juni 2000 var skolan underställd Försvarsmaktens ledarskaps- och idrottscentrum (FMLIC). Försvarsmaktens ledarskaps- och idrottscentrum upplöstes och avvecklades i samband med försvarsbeslutet 2000, och Försvarsmaktens överlevnadsskola kom då att från 1 juli 2000 underställas Livregementets husarer.[2]

Verksamhet redigera

Försvarsmaktens överlevnadsskola arbetar med utbildningar inom Survival, Evasion, Resistance, Extraction (SERE), vilket omfattar uppträdande i en militär nödsituation. I synnerhet utbildas inom området inom Personnel Recovery, vilket syftar till att återföra personal som isolerats i samband med en sådan nödsituation.

Försvarsmaktens överlevnadsskola utbildade ursprungligen i ren överlevnadsteknik men har sedermera övergått till det mer omfattande SERE-konceptet.[3] Skolan bedriver kurser i SERE C, som är den högsta av tre utbildningsnivåer, och utbildar Försvarsmaktens överlevnadsinstruktörer.[3][4]

Heraldik och traditioner redigera

År 2013 tilldelades Försvarsmaktens överlevnadsskola sitt nuvarande heraldiska vapen. Det stolpvis ställda svärdet i guld, symboliserar att skolan är försvarsmaktsgemensam.

Förbandschefer redigera

  • 1989–1998: Kapten Lars Fält
  • 1999–2001: Kapten Lindberg
  • 2001–2009: Major Tor Cavalli-Björkman
  • 2009–2011: Överstelöjtnant Peter Gustavsson
  • 2011–2016: Överstelöjtnant C G Schultz
  • 2016–idag: Major Jonas Månsson

Namn, beteckning och förläggningsort redigera

Namn
Försvarsmaktens överlevnadsskola 1989-??-??
Beteckningar
FÖS 1989-??-??
Förläggningsorter
Karlsborgs garnison (F) 1989-??-??

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

Externa länkar redigera