Uppsala garnison är en garnison inom svenska Försvarsmakten som verkat i olika former sedan 1901. Garnisonen är belägen vid Ärna flygplats i Uppsala.

Uppsala garnison
Flygfoto över Polacksbacken/Kronåsen, 1936.
Flygfoto över Dag Hammarskjölds väg/Kronåsen, 1936.
PlatsUppsala
TypGarnison
Bestyckning1901–
I brukJa
Kontrollerad avUpplands flygflottilj
GarnisonFlygvapnet
Förvaltas/ägs avFortifikationsverket
Map
1 = Artilleriets kasernetablissement, 2 = Dag Hammarskjölds väg 31, 3 = Infanteriets kasernetablissement, 4 = Flygvapnets kasernetablissement, 5= Nedre slottsgatan 10, 6=Kungsgatan 10

Historik redigera

Garnisonens historia kan sägas sträckas tillbaka till när Upplands artilleriregemente (A 5) omlokaliserad år 1901 från Stockholm till Uppsala. Garnisonen kom senare att utvidgas i två etapper, 1912 när Upplands infanteriregemente blev förlagda till nybyggda kaserner på Polacksbacken och 1940 när Upplands flygflottilj (F 16) och Flygkadettskolan (F 20) blev förlagda till Ärna gård, norr om staden. Sedan mitten av 1980-talet omfattas garnisonen endast av flottiljområdet.

Dag Hammarskjölds väg 10-18 redigera

 
Vy över artillerikasernen vid Dag Hammarskjölds väg

Upplands artilleriregemente flyttade officiellt den 21 september 1901 in ett nyuppfört kasernetablissement vid Stockholmsvägen (sedan 1960-talet Dag Hammarskjölds väg) i Uppsala, vilket uppmärksammades genom en inflyttningsceremoni den 26 oktober 1901. Ursprungligen bestod kasernetablissement av en huvudbyggnad, vilken uppfördes efter 1892 års härordnings byggnadsprogram. Där kansliet är placerat i mitten och logementen i kasernens flyglar. År 1908 uppfördes två nya kaserner samt ett kanslihus söder om regementets huvudbyggnad. Dessa tre byggnader uppfördes efter 1901 års härordnings byggnadsprogram. Kasernerna uppfördes i tre våningar istället för fyra våningar som typritningarna visar. Vilket fick ett karaktäristiskt drag över regementsområdet, då det uppfördes efter två olika byggnadsprogram och två olika arkitektstilar.[1]

Den 12 oktober 1919 tillkom Artilleriets officersaspirantskola (ArtOAS) från att tidigare varit förlagd i Kristianstad. Genom försvarsbeslutet 1925 återfördes Artilleriets officersaspirantskola den 12 oktober 1927 till Kristianstad och Upplands artilleriregemente avvecklades den 31 december 1927. Kasernområdet lämnades inte, utan kom istället att övertas av Arméns underofficerskola (AUS), vilka flyttade in den 10 september 1928, från att tidigare varit förlagda i Stockholm. Inför försvarsbeslutet 1936 föreslog regeringen att Svea artilleriregemente skulle omlokaliseras till Uppsala, för att där förläggas till kasernetablissementet på Dag Hammarskjölds väg. Dock antogs aldrig regeringen förslag, utan Svea artilleriregemente kvarstod i Stockholm. År 1972 namnändrades Arméns underofficerskola till Arméns kompaniofficersskola (AKS) och låg kvar på området fram till att den avvecklades den 30 september 1983. Kasernetablissementet såldes 1985 till fastighetsbolaget Glunten och STUNS. Sedan 2002 är området känt som Uppsala Science Park.[2]

Förband vid Dag Hammarskjölds väg 10-18
Andra Svea artilleriregemente 1901-09-21 1904-12-07
Upplands artilleriregemente 1904-12-08 1927-12-31
Skånska husarregementets detachement i Uppsala 1908-08-01 1927-12-31
Artilleriets officersaspirantskola 1919-10-27 1927-10-11
Arméns underofficerskola 1928-01-01 1972-06-30
Försvarets läroverk 1943-07-01 1944-09-18
Uppsala försvarsområdesstab 1951-??-?? 1974-06-30
Arméns kompaniofficersskola 1972-07-01 1983-06-30
Stabsbiträdesskolan 1952-??-?? 1965-06-30
Arméns stabs- och sambandsskola 1965-07-01 1982-05-17
Försvarets tolkskola 1957-??-?? 1982-06-30?

Dag Hammarskjölds väg 31 redigera

 
Försvarets läroverk 2019.

År 1944 uppfördes en byggnad för Försvarets läroverk (FL). Byggnaden uppförde mitt emot de befintliga kaserner på Dag Hammarskjölds väg. Byggnaden inrymde olika skolförband fram till 1984 då den lämnades och överfördes till Byggnadsstyrelsen.

Förband vid Dag Hammarskjölds väg 31
Försvarets läroverk 1944-09-01 1971-08-31
Försvarets gymnasieskola 1971-09-01 1982-06-30

Polacksbacken redigera

 
Före detta kanslihus vid Polacksbacken
 
Kasern vid Polacksbacken

Upplands infanteriregemente flyttade 1912 in i kaserner, uppförda efter 1901 års härordnings byggnadsprogram efter Fortifikationens typritningar för infanterietablissemang. Omkring 40 byggnader uppfördes inom det nya kasernområdet. Då etablissemanget uppfördes bredvid Upplands regementes före detta mötesplats och läger, tillfördes även dess 50-tal byggnader till det nya kasernområdet. Genom åren har regementsområdet huserat flera olika förband och skolor. Som ett led i Mälarkarusellen flyttades förbanden från Polacksbacken 1982 och 1985. Området övertogs sedan av dåvarande Byggnadsstyrelsen. Från mitten av 1980-talet och fram till år 2022 återfanns delar av Uppsala universitet på området. Från 2022 är området en företagspark som bland annat inrymmer flera gymnasieskolor. Hösten 1978 filmades delar av Repmånad på Polacksbacken.[3]

Förband vid Polacksbacken
Upplands infanteriregemente 1912-09-10 1927-12-31
Upplands regemente 1928-01-01 1957-03-31
Upplands signalregemente 1957-04-01 1974-06-30
Upplands regemente 1974-07-01 1982-05-30
Uppsala försvarsområdesstab 1974-07-01 1982-05-30
Signaltruppernas kadettskola 1957-04-01 1961-12-31
Totalförsvarets signalskyddsskola 1960-07-01 1982-05-17
Signaltruppernas kadett- och aspirantskola 1962-01-01 1981-06-01
Arméns signalskola 1958-09-29 1965-06-30
Arméns stabs- och sambandsskola 1965-07-01 1982-05-17
Försvarets tolkskola 1982-07-01 1985-06-30
Arméns kompaniofficersskola 1982-??-?? 1983-09-30

Ärna redigera

 
Flygkadettskolans kasern vid Ärna

Upplands flygflottilj uppsattes 1943 efter 1942 års försvarsbeslut. Flottiljen övertog ett redan påbörjat civilt flygfält (påbörjat 1940) vid Ärna, norr om Uppsala. Området uppfördes efter 1940 års militära byggnadsutrednings typritningar. Byggnader inom området är typiska för flygvapnets övriga flottiljer uppsatta under samma period. Angränsande till Upplands flygflottilj uppfördes 1944 Flygkadettskolan efter 1936 års försvarsbeslut. Totalt uppfördes inom området cirka 130 byggnader.

År 2020 föreslog Sveriges regering att återetablera flottiljen F 16, vilken formellt invigdes igen i oktober 2021.

Förband vid Ärna
Upplands flygflottilj 1943-07-01 2003-12-31
Flygkadettskolan 1944-04-19 1966-09-30
Flygvapnets krigsskola 1966-10-01 1982-06-30
Roslagens örlogsbasavdelning 1966-10-01 1983-06-30
Flygvapnets krigshögskola 1982-07-01 1984-06-30
Flygvapnets Uppsalaskolor 1984-07-01 2004-12-31
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum 1998-01-01
Försvarsmaktens flygverkstäder 1999-01-01 2001-12-31
Luftstridsskolan 2005-01-01
Flygstaben 2019-01-01
Upplands flygflottilj 2021-10-14

Minnesstenar och minnesmärken redigera

Bild Minnessten Koordinater Kort beskrivning
  Livregementets dragoner 59°53′51″N 17°38′07″Ö / 59.897614°N 17.635340°Ö / 59.897614; 17.635340 Minnessten över Livregementets dragoners 4. skvadron. Minnessten avtäcktes den 12 juni 1949 och har texten: Åt minnet av Norra Uplands skvadron av Kungl. Livregementes dragoner. I Gamla Upsala by har skavdronen samlats till uppbrott för vapenövning och rikets försvar. Kungl. Livregementets till häst kamratförening reste stenen 1949.
  Livregementets dragoner 59°50′23″N 17°38′41″Ö / 59.839791°N 17.644644°Ö / 59.839791; 17.644644 Minnessten över Livregementets dragoners 5. skvadron. Stenen avtäcktes på regementets dag den 3 juni 1945 av prins Gustav Adolf. Text på stenen: Åt minnet av Upsala skvadron av Kungl. Livregementets dragoner. Uppländskt rytteri har här av ålder vapenövats. Kungl. Livregementet till höst kamratförening reste stenen 1945.
  Upplands artilleriregemente 59°51′12″N 17°37′11″Ö / 59.853232°N 17.619624°Ö / 59.853232; 17.619624 Minnessten över Upplands artilleriregementes gravplats på Uppsala gamla kyrkogård.
  Upplands artilleriregemente 59°50′41″N 17°38′19″Ö / 59.844721°N 17.638577°Ö / 59.844721; 17.638577 Minnessten över Upplands artilleriregemente i Uppsala. Stenen restes av befäl och officerare 1931.
  Upplands regemente 59°50′27″N 17°38′52″Ö / 59.840776°N 17.647903°Ö / 59.840776; 17.647903 Minnessten över Upplands regemente i Uppsala. Stenen restes 1892 som minne över de slag som regementet deltagit i.
  Försvarets läroverk 59°50′39″N 17°38′15″Ö / 59.844238°N 17.637525°Ö / 59.844238; 17.637525 Minnesskylt över f d Försvarets läroverk i Uppsala. Texten på skylten "Denna byggnad uppfördes för Försvarets läroverk, sedermera Försvarets gymnasieskola. Närmre 10.000 elever från Armén, Marinen och Flygvapnet fick här sin utbildning i civila läroämnen under åren 1943-1982.
  Uppsala garnison 59°50′39″N 17°38′15″Ö / 59.844238°N 17.637525°Ö / 59.844238; 17.637525 Minnessten över övningsfältet Polacksbacken i Uppsala. Minnesstenen avtäcktes på Polacksbackens dag den 15 maj 1982 av Carl XVI Gustaf inför Polacksbackens upphörande som militär förläggningsplats.
  Upplands flygflottilj 59°53′15″N 17°36′08″Ö / 59.88757°N 17.602302°Ö / 59.88757; 17.602302 Minnesstenen över Upplands flygflottilj, avtäcktes den 19 december 2003 i samband med avvecklignen av flottiljen. Minnessten är placerad nedanför den tidigare elevmässen, "Bergsmässen", på F 16 och är vänd mot gamla F 20.[4]

Galleri redigera

Referenser redigera

Noter redigera

Tryckta källor redigera

  • Berg, Ejnar (2004). Vyer från kastaler, kastell och kaserner: guide över Sveriges militära byggnader : illustrerad med vykort. Stockholm: Probus. sid. 337, 339-342. Libris 9818451. ISBN 91-87184-75-3 
  • Holmberg, Björn (1993). Arméns förband, skolor och staber. Luleå: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. sid. 50,53,65. ISBN 91-972209-0-6 

Vidare läsning redigera

  • Helmfrid, Curt W., red (1982). Polacksbacken: en gammal lägerplats. Uppsala: Lundequistska bokh. (distr.). Libris 7629267. ISBN 91-7260-640-1 
  • Karlsson, Åsa; Palm Håkan (1998). Med Upplands regemente under fyra sekler. Enköping: Historiekomm., Upplands regemente [distributör]. Libris 7453198. ISBN 91-630-7154-1 
  • Westergren, Per-Olof (1998). Upplands regemente: berättelser och historier. [Enköping]: Upplands regemente. Libris 7452693. ISBN 91-630-6448-0 (inb.) 
  • Asklin, Gunnar (1968). Kungl. Upplands flygflottilj: utgiven med anledning av 25-årsjubileet 1968. Uppsala: F 16. Libris 750968 
  • Ulriksson, Christer, red (2003). Det sista decenniet: F 16 Upplands flygflottilj : en minnesbok 1993-2003. [Uppsala]: [Upplands flygflottiljs kamratfören.]. Libris 9500508. ISBN 91-631-3932-4 

Externa länkar redigera